Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nogáll... ----

Magyar Magyar Német Német
Nogáll... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nogáll

l. János, felszentelt püspök, teologus és tankönyviró, szül. Győrött 1820 jun. 24. Alsóbb iskoláit Győrött, a bölcseletet Nagyszombatban, a teologiát a pesti egyetemen végezte. Pappá szentelték 1843 jul. 15. 1845. a pesti központi papnevelő lelki igazgatója, 1849-52. egyszersmind egyetemi hitszónok és bölcsészetkari hittanár, 1853. a bécsi Augustineum lelki igazgatója és udvari káplán, 1857. nagyváradi kanonok és u. on a papnövelde rektora, 1858-ban egyházmegyei tanfelügyelő, 1863. címzetes apát, 1873. főesperes és a Lipót-rend lovagja, 1878, pápai prelátus, 1880. püspökké szenteltetett. Több ízben káptalani helynök, 1884. a középiskolai hittanárokat képesítő bizottság, 1888. a helyi zsinati vizsgáló bizottság elnöke, 1892. váradi nagyprépost. 1892. ünnepelték 50 éves irói jubileumát. Aranymiséjét 1893. mondotta. Ú alapította a Szent-Vince-intézetet, melyben immár 100-on felül nyer legtöbbnyire szegény árve leány és kisebb fiu-gyermek ellátást. Pappá szenteltetvén, Somogyi Károly meghivta őt a Religio és Nevelés szerkesztőségének belső tagjai közé. 1848-52. Krotky Józseffel szerkesztette Der katholische Christ cimü német hetilapot. Ez időben tevékeny részt vett a Szent-István-társulat szervezésében. Irodalmi művei: Szentek tudománya (most készül a második kiadása); Kalauz (Pest 1851); A keresztény vitézek paizsa (u. o. 1852); Észrevételek a lelkipásztorságról, Jaisz Egyed után szabad átdolgozással (Buda 1852); Magyar nagy Officium (u. o. 1853); Einige Gebete zur göttlichen Fürsehung (Pest 1851); Spiegel der Busse (u. o. 1852); Heilige Anglänge zu Erwägungen und Betrachtungen (u. o. 1859, újabb kiadás Graz 1879; szlovén nyelvre is lefordíttatott); Épületes könyvtár (Nagyvárad 1859, Pest 1863, 1865); Liliomszálak (2 füz., kéziratul); Napraforgók (kéziratul); Szent ereklyéink (Budapest 1864); Kegyelet kötelékei (Esztergom 1865); Boldogasszony koszoruja. Imádság és elmélkedés félékből (4. kiad., Eger 1880); Az Úr angyala (Nagyvárad 1882, most készül a 3. kiadása); Serafhangok szt. Terézia tiszteletére (Graz 1882, pazar kiállításu díszmunka, amellyel a szt. Teréz 300-ados jubileuma alkalmából 1882. Spanyolországban tartott nemzetközi versenyen a második díjat nyerte); A szent kereszt-út (Nagyvárad 1892); Lelki kincstár (Eger 1881); Vademecum sacerdotale (3. kiad. 1893); Magyarország történelme dióhéjban (3. kiad., Nagyvárad 1862); Emlények a magyar nyelvtanból (7. kiad., u. o. 1876); Emlények a földrajzból (4. kiad., Gyula 1876); Elemi képes káté (Nagyvárad 1876); Közép káté (Gyula 1876); Nagy káté (u. o. 1876); Az egyházi szertartások magyarázatja (külön lenyomat, 3. kiad.); Az egyháztörténelem rövid foglalatja (külön lenyomat, 2. kiad.); A keresztény hitrendszer (4. kiad., Nagyvárad 1876). V. ö. Zelliger A., Egyházi irók csarnoka.

2. N. Janka, írónő, l. Szabóné Nogáll.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is