Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
okirat charter
okirat deed
okirat document in...
okirat instrument
okirat record
okirat warrant
okirat bemu... exhibition ...
okirat felm... exhibition ...
okirat felm... diligence
okirat felt... exhibition ...
okirat tárg... purport of ...
okirat tart... purport of ...
okirati biz... verificatio...
okirati iga... verificatio...
okiratra hi... to refer to...
okirattal á... to deed
okirattal á... to deed
okirattartó... deed-box
okirattartó... deed-box

Magyar Magyar Német Német
okirat Diplom (s)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Okirat

(instrumentu, documentum), valamely ténynek, jelesül akaratnyilvánításnak bizonyítására rendelt irat. Megkülönböztetendők köz- és magánokiratok. Amazok hatóság vagy más közhitelü személy (pl. közjegyző) által hatáskörükben kiállított iratok; emezek a magánszemélyektől származók. Az O.-ok további felosztásai: eredetiek és másolatok (l. o.); levéltáriak és nem levéltáriak, amazok valamely hatóság elvéltárában őrzött O.-ok. Az O.-tal való bizonyítást illetőleg az 1868. LIV.t.-c.szerint közokiratok, melyeket a kiállítók törvényes illetőségök köréhe tartozó tényekről adnak ki, teljes bizonyító erővel birnak mindaddig, míg az ellenfél azoknak hamisságát v.szabálytalanságát be nem bizonyítja. Magán-O., melynek tartalmát az ellenfél tagadja, ugy szolgál bizonyítékul: a) ha azt sajátkezüleg irta és aláirta, vagy b) ha az idegen kézzel irt O.-otkét előttemező tanú jelenlétében - kiknek egyike által a kiállító neve is aláirandó - szokott kézjegyével (l. o.) látta el az okiratot. Ha a kiállító sem írni, sem olvasni nem tud, vagy az O. nyelvét nem érti: azonfelül szükséges még az is, hogy a jelenlevő tanuk az okirat tartalmát mind maguk ismerjék, mind a kiállítónak az általa értett nyelven megmagyarázzák, s hogy ez megtörtént, az O.-on bizonyítsák. Az ellefél tagadásával szemben a kibocsátó irásának vagy aláirásának valódiságát az tartozik bizonyítani, aki az O.-ra hivatkozott. Az O. alaki érvénye ama hely törvényei szerint itélendő meg, ahol az O. kelt. Az ellenfél által a perbenf használt O. eredetijét mindenik félnek joga van megtekinteni, s e célból a törvényben szabályozott eljárás szerint az O. felmutatását követelheti. A bizonyító fél kérelmére az ellenfél a birtokában levő O.-ot fel tartozik mutatni, ha az O. tartalmánál fogva közös, vagy ha arra különben is köteles. Az irás és aláirás valódiságának bizonyítási módját is szabályozza a törvény, a sommás eljárásról szóló törvény óta azonban itt is - és pedig bizonyos kivétellel a rendes eljárásban is - a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve lépett életbe. A törvény kifejezett rendelkezésénél fogva ez a bizonyítás más irással v. aláirással való összehasonlítás által is történhetik; az összehasonlítás bizonyító erejének megitélésénél a biróság szakértőket is meghallgathat; az összehasonlítás megejthetése céljából pedig elrendelheti, hogy a fél, akinek irásáról szó van, irja le a biróságtól megjelölendő szavakat a biróság előtt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is