Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Okolicsányi... ----

Magyar Magyar Német Német
Okolicsányi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Okolicsányi

-család (okolicsányi). Régi liptóvármegyei, utóbb Árva, Szepes, Turóc, Bihar és Nógrád vármegyébe is elszármazott nemesi család, melynek neve és előneve az ősi fészektől, Okolicsna (hajdan Akalicsna) helységtől veszi eredetét. Első ismert őse Szerefil IV. Béla király korában tünik föl. A család kiválóbb tagjai: János, vitéz katona. Több ízben kitünt Nagy Lajos nápolyi hadjárataiban. Ezért 1379.a király neki, valamint Márk, Lőrinc meg Szerefil testvéreinek a korona részére vitatott örökölt birtokait (Okolicsna, Poruba, Szt.-István, Csermno, Harankfia-háza) újból adományozta. Mihály (I.), 1422 körül Okolicsnán zárdát és templomot építtetett a ferencrendi szerzeteseknek. Péter 1562-77. Liptó vármegye alispánja, János (III.) a XVII. sz.elején mint királyi táblai ülnök és liptóvármegyei alispán szerepelt, Ferenc pedig (megh. 1606.) mint vármegyei jegyző. Gáspár 1715.jegyző. Antal 1733., Márk 1847.alispán.

A család árvavármegyei ágából kitüntek: Ferenc, 1632-47.vármegyei jegyző, János 1655-ben, idősb György 1697-1716., József 1786.tiszti főügyész, Jónás 1790-1812.alispán, Mihály 1806.főszolgabiró, János pozsonyi kanonok, 1734-36-ig (mely évben meghalt) nagyváradi püspök.

A család Zemplén vármegyébe szakadt ágából említendők: Pál, 1723.alispán, 1729.országgyülési követ. János 1730.második alispán, 1741.követ, ugyancsak egy János 1792-ben a tiszáninneni kerületi tábla ülnöke, egy másik pedig 1797.alispán, királyi tanácsos és kamarás.

A család szepesvármegyei ágából kitüntek: György, 1764.vármegyei törvényszéki biró. Mihály, előbb szepesi kanonok, 1757.esztergomi kanonok, utóbb gömöri főesperes és nagyszombati plébános; megh. 1771. Imre, előbb szepesi kanonok, 1773.esztergomi kanonok, utóbb ansari címzetes püspök és kapornaki apátúr. 1779-ben helytartósági, 1782-86.és 1790-95. (mely évben meghalt) kancelláriai tanácsos. Miklós, alispán (megh. 1833.). Viktor, 1832.a magyar királyi udvari kancellária hivatalnoka, 1848.alispán.

A család nógrádvármegyei ágából Péter 1808., józsef 1842., Miksa ekkor és 1861. szolgabirák.

A család turócvármegyei ágából Péter 1808., József 1842., Miksa ekkor és 1861. szolgabírák.

A család turócvármegyei ágát szomoru nevezetességhez juttatta Kristóf, vármegyei alispán. 1707.mint turócvármegyei követ megjelent az ónodi gyülésen, melyen a fölkelt rendek a Habsburg-házat trónvesztettnek nyilatkoztatván, II. Rákóczi Ferencet válaszották Magyarország fejedelmének. Ő, valamint követtársa, Rakovszky Menyhért ez ellen heves szavakkal szólaltak föl, mire a felbőszült rendek vérszomjának áldozatul estek. János császári királyi udvarnok; 1859 dec.29. Bátorban (Heves) meggyilkolták. László, szül. Zavarban (Pozsony) 1865-ben. Tanulmányait Budapesten, Lipcsében, Berlinben végezte. 1891. ügyvédi diplomát szerzett. 1892 óta az országgyülésen a hevesvármegyei Kápolnát képviseli függetlenségi programmal.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is