Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
olvasás read
olvasás reading
olvasás zav... dyslexia
olvasásmód reading
olvasásra s... closet play...
olvasásra s... closet play...
olvasással ... read
olvasással ... read
olvasást, í... to teach re...

Magyar Magyar Német Német
olvasással ... verlesen

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Olvasás

az az ügyesség, mellyel az ember a szóhangok látható jeleiből, a betükből, képes megsimerni magokat a szóhangokat s ezek nyomán más embernek irásban v. nyomtatásban kifejezett gondolatait. A különféle módszerek közt újabban az irva-olvasás jutott legáltalánosabb terjedésre. Jellemzi ezt a módszert l. az, amitől a nevét is vette, hogy ennek alapján egyszerre tanítják a gyermeknek az irást az olvasással. 2. Hogy a tanító előbb egy-egy szóhangot több szóban is mintegy exponál, hogy a gyermekkel érzékeltesse s csak azután mutatja be az illető szóhangnak a betüjét. 3. A betüket nem a nevök, hanem a hangjok szerint ismerteti: nem mondja például a b, f betüket bé-nak, hanem b"-nek "f-nek, amely eljárásnál fogva nevezik az O. módszerét máskép hangoztató módszernek is. Jellemző 4. e módszerre nézve még az is, hogy a betüket nem abc-sorrendben ismerteti és iratja a tanító, hanem a fokozzatosság és a gyakorlati használhatóság elve szerint. A fokozatosság elvén értendő, hogy a leirhatásuk nehézségének foka szerint következnek a betük egymásután; a legkönnyebben leirható betü az első, a legnehezebben leirható a legutolsó. A gyakorlati használhatóság elve pedig azt követeli, hogy ugy kerítsük sorra a betüket, hogy a gyermek mennél előbb tudjon belőlük értelmes szókat összeállitani. Az O. módszerének az elébb divatban volt betüzendő vagy sillabizáló módszerrel szemben nagy az előnye. Mig a betüztető módszer hosszu ideig kínozta a gyermeket unalmas, lélekölő sillabizáló gyakorlataival s megutáltatta mindjárt a kezdő iskolásokkal a tanulást: addig az O. módszere mellett aránytalanul rövidebb időn megtanul a gyermek irni és olvasni s mivel már egynéhány betü ismerete után képes értelmes szókat, sőt mondatokat irni és olvasni, ez a gyermek tanulási kedvét nagy mértékben éleszti. - A hangoztató módszert, mely az irva-olvasásnak alapja, már ajánlja és alkalmazza nálunk a XVII. sz. végén Szőnyi Nagy István Magyar Oskola cimü ábácéjében. De utánzója nem akadván, a dolog abban maradt. 1719. az irva-olvasás módszeréhez igen közel járt de Launay a következő címü munkájában: «Méthode du sieur Pierre Py-Poulain de Launay ou l"art d"apprendre a lire le francais et le latin». A németeknél Stephanit tekintik a hangoztató, Grasert pedig a teljes O.-i módszer megalapítójának. Mgyarországon legelőször Simon Antal buzgólkodik az irva-olvasás terjesztése körül az 1808. megjelent következő c. könyvében: «Igaz Mester, aki tanítványait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkül egyszerre irni is olvasni is megtanítja. Irta a magyarok hasznára Simon Antal győri megyebeli világi pap és a m. k. siketnéma intézetnek igazgatója (Budán 1808).» De általános elterjedést nálunk az irva-olvasás módszere leginkább Gönczy Pál munkálkodása folytán nyert, aki ezen az alapon az abécét és tanitók számára vezérkönyvet is irt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is