KisszótárCímszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Öngyilkosság

(suicidium), a régibb elmélet bűntettnek tekintette: kisérletét büntetéssel sujtották, az öngyilkos hulláját hóhér által égettették el. A modern elmélet abból az alapelvből indulva ki, hogy önmaga ellen - jogsértés hiányában - bűntettet elkövetni nem lehet, az Ö. kisérletét nem bünteti. Büntetőpolitikai fontos okok is szólanak az Ö. büntelensége mellett. Ha az Ö. sikerül, a bekövetkezett halál büntetlenséget biztosít; ha az önmaga ellen intézett merénylet nem sikerül, a cselekményre megállapított büntetés a merénylet ismétlésére indíthat. E döntő érvek mellett felesleges az Ö. büntetlenségét azzal is indokolni, hogy az Ö. pillanatában a tettes rendszerint beszámíthatatlan állaptoban van s igy a büntetlenség mellett a beszámíthatatlan állapot meg nem cáfolható vélelme harcol. Kivételt csak az angol törvényhozás tesz, amely körülmények között másnak megölése gyilkosságot tenne. A gyakorlat azonban Angliában is büntetlenséget biztosít az Ö.-nak, mert azt rendesen oly körülmények között - jelesül erős felindulásban - tekintik elkövetettnek, amely körülmények között másnak megölése nem gyilkosságot (murder), hanem egyszerü emberölést (manslaughter) alkot. Manslaughtert pedig önmaga ellen elkövetni nem lehet. Az Ö. bűntelensége azonban nam vonja maga után azoknak bűntelenségét is, akik a) valakit az Ö.-ra reábirtak, vagy b) másnak Ö.-át szándékosan előmozdították, jelesül az által, hogy neki erre a célra tudva eszközöket v. szereket szolgáltattak. Ez a cselekmény nem büntethető ugyan részesség címén, mert miután a főcselekmény nem büntetendő, a büntetendő részesség lehetősége fogalmilag ki van zárva. A törvényhozások azért ezt a cselekményt mint önálló büntetendő cselekményt (delictum sui generis) büntetik. Igy a magyar btkv is 283. §-ában. A büntetés 3 évig terjedhető fogház. A gyakorlatban nem éppen ritka Ö.-oknál, midőn t. i. két vagy több személy közösen elhatározza, hogy együtt meghalnak s tervöket végrehajtják, az esetleg tulélőnek büntethetősége attól függ, bizonyítható-e ellene a közös elhatározáson felül a btkv 283. §-ába ütköző magatartás. Ellenkező esetben társának v. társainak Ö.-áért büntetőjogi felelősségre nem vonható. Másnak Ö.-áért való büntetőjogi felelősségnek külön esete az u. n. amerikai párbaj (l. o.).

Ö. egyházi tekintetben. Az öngyilkost minden kat. erkölcstan a legszigorubban elitéli s az egyházból kizártnak tekinti, néha az eltemetsét megtagadja. Az öngyilkosok ily büntetését legelőször a II. orleansi zsinat rendelte el 533., szigoruan megtiltván, hogy azokról az imákban megemlékezzenek. Ugyanigy rendelkezett a II. bragai zsinat 563. Az auxerrei zsinat 578. az öngyilkosok eme büntetését újolag elrendelte. A XVI. toledói zsinat az öngyilkossági kisérletet is két havi kiközösítéssel sujtotta. Hazánkban az 1858-iki tartományi zsinat az öngyilkosokra szabott büntetések végrehajtását sürgeti s kivételt csak ott tesz, ahol az öngyilkos beszámíthatatlan állapota kétségtelen. A zsinatok által kijelölt elveket keretébe fogadta az egyházjog is. L. még Morálstatisztika.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is