Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Örmény egyh... ----

Magyar Magyar Német Német
Örmény egyh... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Örmény egyház

A hagyomány szerint már Tadeus apostol hirdette Örményországban az evangeliumot. Világsító szent Gergely (l. Gergely) Cezareában, Kappadóciában 302. püspökké szenteltetve, ugy Tiridátesz örmény királyt, mint az örményeket Kr. u. 305. megtérítette. Még ebben a században az örmény keresztények tanulmányokkal kezdenek foglalkozni Athénben. Majd az örmény tudományosságnak alapját megveti Másdok Mesrop (örményül Mieszrob), ki feltalálta az örmény ábécét 440. Az irodalomnak az örményeknél is a bibliafordítás volt kezdete és alapja, amennyiben Mesrop népének az érthetetlen ó-szir biblia helyett örmény adott. A persa uralom alatt 485. az örmény keresztények hosszas háboruk után szabad vallásgyakorlatot vívtak ki maguknak. Azonban 49l. Válársábádban Papken egyházfő elnöklete alatt tartott öszejövetelükön elvetették a kalcedoni egyetemes zsinat végzéseit, miáltal az egyetemes egyháztól elszakadtak. Az egység megbomlását elősegítette az örmény nép gyülölete a görög császárság ellen, mely állandóan fenyegette Örményországnak a persák miatt amugy is gyönge lábon álló függetlenségét. Az elszakadás megszüntetése egyházi és politikai okokból sokat fáradoztak s már 1439. a firenzei zsinat végzéseinek elfogadása által biztosítottnak is látszott az egyesülés. Minthogy azonban a patriárkai szék betöltése a teljes egyesülésnek akadályul szolgált: 1441. a törvényes patriárka székhelyéül Ecsmiádzint jelölték ki s ma is itt székel a nem egyesült örmények főpapja. Az egyesülés ügye azonban nem szunnyadt el, mert ennek előmozdítása végett VIII. Orbán pápa (1621) az általa alapított Propaganda növeldében örmény ifjaknak is juttatott helyet, sőt az egyesülés ügyének kitünő szolgálatokat tett Manugheán Mechitár is, ki éppen azért alapította a róla elnevezett s ma is fennálló szerzetesrendet, hogy az örmény nép egyesülését előmozdítsa. E szerint tehát az örmények nem egyesültek s egyesültek, illetve örménykatolikusok és örmény keletiek. Előbbiek az ecsmiádzini katolikosz, utóbbiak a római pápa fenhatósága alatt. Az egyesültekhez a legműveltebb és leggazdagabb része tartozik a nemzetnek. Az 1870-iki vatikáni zsinat óta ismét kisebb szakadás állott be, amennyiben a törökországi örmények közül többen nem ismerték el Hászun Antal fenhatóságát. Csak 1879 márc.-ban vetette magát alá a szentszéknek az örmény katolikus egyház Hászun-ellenes tagjai által patriárkává választott Kupelián püspök. Az egyesülés érdekének további előmozdítására 1883. XIII. Leo pápa növeldét nyitott Rómában katolikus örmény ifjak számára. Az egyesült örmények istentisztelete s vallási élete olyan, mint a római katolikusoké, azon különbséggel, hogy az istentiszteletet nem latin, hanem örmény nyelven tartják. A hazai örmények mind az egyesült Ö. hivei. L. még Örmények.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is