Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Öröklési ké... ----

Magyar Magyar Német Német
Öröklési ké... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Öröklési képesség

Ö.-e mindenkinek van, akinek szerzési képessége van. Ö.-e van különösen a jogi személyeknek és az alapítványoknak is. Nincs Ö.-ök azoknak a szerzeteseknek, akik ünnepélyes fogadalmat tettek, miután ez őket a szerzési képességtől megfosztja. Az egyszerű fogadalom által a képesség nem szünik meg, kivéve a jezsuitáknál, akiknél az egyszerü fogadalom az ünnepélyes fogadalom hatályával bir. Idegenek (külföldi állampolgárok) ugy ingó valamint ingatlan vagyonra nézve szerzési s ennélfogva Ö.-gel birnak; magától értetvén, hogy ez csak az illető külföldi állammal való viszonosság feltétele mellett áll. Hazánkban ki vannak zárva az Ö.-ből a török alattvalók, mert habár az 1867 jul. 18. kelt s Budán 1871 márc. 29. kihirdetett egyezmény szerint a magyar és az osztrák honosok a török birodalom területén ingatlanokat szerezhetnek, mégis a Korán és az ezen alapuló török birodalmi törvények szerint az idegenek az ottomán alattvalók utáni örökösödésből teljesen ki vannak zárva, minek következtében a viszonossági elv szoros alkalmazása azt hozza magával, hogy hazánkban a török alattvalók is a magyar nonosok utáni örökségek és hagyományokban való részesülésből kirekesztessenek. A török alattvalók kizárása azonban nem terjed ki a szerbekre és a románokra, mert a török uralomtól való felszabadulás óta hazánk és Szerbia s Románia közt nemzetközi szerződések jöttek létre, melyek az alattvalók jogainak érvényesítését kölcsönösen szabályozzák, s ennélfogva ezen államok honosai a magyar állam területén magyar honosok után birnak Ö.-gel. Bosznia- és Hercegovinában a biróságok, a megszállott tartományok kormányának 1885 ápr. 14-én 2422. sz. a. kiadott rendelete értelmében a magyar alattvalók irányában a hagyatéki eljárást illetőleg ugyanazon szabályokat alkalmazván, mint az osztrák biróságok, a mi biróságaink a megszállott illetőséggel birókkal szemben, a viszonosság alapján, ugyanazt az eljárást követik, mint az osztrák honosokkal szemben. (V. ö. Szántó, Nemzetközi magánjog 196., 207. old.) Katonai szökevényeknek a katonai btkv 208. § c) pontja szerint nincs Ö.-ök; ez a kódex azonban nálunk törvény erejével nem birván, szabályai nem kötelezik biróságainkat a katonák magánjogi viszonyainak elbirálásánál. Katonai szökevények tehát hazai jogunk értelmében az öröklésből nincsenek kizárva. Ugyanez áll a jogtalanul kivándorlókra is, miután a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. L. t.-e. szerint a kivándorlás jogosultsága csak a védkötelezettség által van korlátozva. Az Ö. az öröklés megnyiltának időpontja szerint itéltetik meg. Az örökösnek tehát az örökhagyó halála, az utóörökösnek az utóöröklés megnyilta, a hagyományosnak a hagyományra való jog megnyilta (vagyis feltételes hagyomány esetén a feltétel beálltának) időpontjában kell Ö.-gel birni. Az ezt megelőző képtlenség nem jó figyelembe; az utóbb beállott Ö. azonban szintén nem, mert a képtelen örökös vagy hagyományos ugy tekintetvén, mintha az öröklés megnyiltakor már nem élt volna, az öröklés más személy javára nyilik meg, aki legott örökössé, illetve hagyományossá válik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is