Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Országos Ta... ----

Magyar Magyar Német Német
Országos Ta... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat

oktatás

TANÉRT: 1968. jan. 1-jén jött létre, az Isk.-i Taneszközök Gyára (ITG), az Isk.-i Felszereléseket Értékesítő Vállalat (IFÉRT), és az Iskolai Filmintézet (IFI) összevonásával. ? Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat jogutódként folytatta e három vállalat tevékenységét, némileg bővítve és célszerűsítve azt. ? Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat tevékenységi köre az al. levél szerint: taneszközök (pl. oktatófilmek és hangszalagok), laboratórium i eszközök, segédeszközök, iskolaberendezés gyártása és gyártatása; ezeknek a kis- és nagykereskedelemben történő értékesítése, valamint a taneszközök és a filmgépek javítása. ? Az ellátási kör: alsó és középfokú oktatási intézmények, óv.-k, napközi otthonok, közműv.-i és egyéb intézmények, továbbá a nagyközönség. ? Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat hatáskörébe utalták a taneszköz-kutatási és -fejlesztési tevékenységet is, továbbá a nemzetközi taneszköz-kereskedelem működtetését, fejlesztését, a két- és többoldalú együttműködési egyezmények előkészítését és kötését a fennálló jogszabályi keretek között. Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat életre hívásával a kormányzat egyetlen vállalatra bízta az isk.-k taneszközökkel, berendezésekkel, bútorokkal stb. történő ellátását. ? Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat az 1970-es, 80-as években korszerűsítette profilját, bővítette gyártási kapacitásait, szélesítette vevőkörét és piacát; országos bolthálózatot épített ki (4 budapesti, 6 vidéki); bemutatótermeket üzemeltetett és javítószerviz szolgálata működött Bp.-en és vidéken is. 1975-ben 2 új gyáregysége kezdte meg működését: az 1. sz. Mechanikai Gyáregység Debrecenben és a 2. sz. Biológiai Gyáregység Budapest X. ker.-ben. ? Nemzetközi kapcsolata rohamosan épült ki: tagja volt a WORLDDIDAC-nak, termékei 4 kontinens több mint 20 országába jutottak el. ? Az 1972-es párthatározat szellemének megfelelően 1974?1985 között az isk.-k taneszköz-ellátásának korszerűsítése és egy szintre hozatala érdekében az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat (több más intézménnyel, pl. Országos Oktatástechnikai Központ) együtt megvalósította a kormányzat több milliárdos, közp.-i hitelkeretből finanszírozott taneszköz-ellátási programját. 1984?85-ben éves átlagban 1 milliárdot értékesített és kb. 800 főt foglalkoztatott az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat. Az 1980-as évek második felében a hazai piac beszűkülése és a taneszközgyártás finanszírozásának megszűnte következtében az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat nehéz helyzetbe jutott. ? 1989-ben az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat megújulási kísérletként visszavette egyik jogelődjének (ITG) korábbi, tört.-i fontosságú nevét: a Calderoni Műszer- Taneszközgyártó és Forgalmazó Vállalat ot, de 1992-re így is csődbe jutott. A 2. sz. Biológiai Gyáregységet a BINHOLD GmbH ? Hamburg vállalat vásárolta meg. Bicalderoni Kft. néven működik, elsősorban a biológiaokt. taneszközeit gyártja és forgalmazza. Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalatnak jelentős a múltja. A jogelődök közül: az Iskolai Filmintézet et 1913-ban al. Az Isk.-i Felszereléseket Értékesítő Vállalat (IFÉRT) -ot az MM 1954 szept.-ében hozta létre. Feladatköre: ált. és középisk.-k, főisk.-k és egy.-ek, isk.-án kívüli oktatási intézmények, óv.-k stb. ellátása taneszközökkel, segédeszközökkel, bútorokkal és berendezésekkel. ? Az IFÉRT-et a művelődési tárca ? nagyobb részben ? az Isk.-i Szemléltetőeszközök Int.-e (ISZEI), a Sportszer és Irodabútor Kereskedelmi Vállalat és a Vidéki Egy.-ek Raktárkezelőségének kereskedelmi apparátusából szervezte meg. ? Az IFÉRT 1958?67 között a könyvtárak, műv.-i intézmények és színházak ellátásába is bekapcsolódott. 1968. jan. 1-jétől a Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalatban a kereskedelmi szakágazatot képviseli. ? Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat jogelődei közül a legjelentősebb az Isk.-i Taneszközök Gyára (ITG, 1951?1967), amely a jó hírnevű, a m. taneszközgyártást megalapozó Calderoni cég egyenes jogutódja volt. Az 1819-ben Calderoni István által Bp.-en al. optikus cég az 1860-as évektől kezdve gyárt és forgalmaz isk.-i taneszközöket. 1909-től a Calderoni Mű- és Tanszervállalat Rt. a Váci utca 50. sz. alatt működött, termékeivel Mo. határain túl is ismertté vált. A két vh. közötti időszakban profilját bővítette s kiépítette nemzetközi kapcsolatait is. Számos kiváló hazai kisiparost és kisebb üzemet foglalkoztatott. ? A Calderoni Rt.-t 1949. márc. 28-án áll.-osították, majd a Nehézipari Min. aug. 11-én kelt alapítólevelével megal. a Calderoni Mű- és Tanszergyártó és Laboratóriumi Felszerelő Nemzeti Vállalat ot. Nevét 1951-ben Isk.-i Taneszközök Gyárá ra változtatták, s ez a gyár lett a m. taneszközellátás alapvállalata. Ekkor a vállalat fő profilja a fizika- és kémiaokt. körébe tartozó taneszközök fejlesztése, gyártása, forgalmazása volt. 1952. júl.-tól a fennhatósága az OM lett. 1962. jan. 1-jével a vállalathoz csatolták az Isk.-i Szemléltető Eszközök Int. -tét (ISZEI, Bp. ? al. 1953.) ? amely a biológiai taneszközök gyártására, kutatására és fejlesztésére szakosodott, 1963-ban az Urania Ismeretterjesztő Eszközöket Előállító és Terjesztő Int. optikai üzemével is bővült. Így az 1960-as évek végén 13 üzemben állította elő az ált. és középisk.-k számára előírt, javasolt v. ajánlott fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi taneszközöket és laboratóriumi segédeszközöket, az ipari hőmérők széles skáláját, számos óv.-i taneszközt és többfajta isk.-i bútort is. Ezeket a tevékenységeket 1968-tól az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat égisze alatt folytatták tovább.

Őri JánosMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is