Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
osztályozás... assortment
osztályozás... classificat...
osztályozás... distributio...
osztályozás... docketing
osztályozás... grading
osztályozás... labelling
osztályozás... rating
osztályozás... sizing
osztályozás... sorting
osztályozás... taxonomy
osztályozás... predicament...
osztályozás... taxonomy
osztályozás... taxonomic
osztályozás... taxonomical...

Magyar Magyar Német Német
Osztályozás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Osztályozás

általában az a logikai eljárás, mellyel egy általánosabb fogalom alá tartozó fogalmakat kisebb csoportokba szedünk, akár a végett, hogy jobban áttekinthessük őket, akár hogy a mivoltuknál fogva egymáshoz tartozókat csoportosítva a fogalom belső tagozottságát föltüntessük. Az O. eme meghatározásából folyik, hogy teljesnek kell lennie, azaz a beosztandó fogalom minden tagja valamely csoportban, de csakis egyben helyet találjon. E célra szükségünk van u. n. beosztási alapra (fundamentum divisionis), azaz a kisebb csoportok alakításának valamely elvére. Csak oly elv alkalmas erre, mely bizonyos változatokban végig vonul az összes tagokon; amely tagokban az elvnek egy bizonyos változata találkozik, azok egy csoportba tartoznak. A beosztás mesterségesnek neveztetik, ha a beosztási alap csak valamely külső elv, amely a beosztandók mivoltát nem igen érinti; az ily O. is fontos áttekintést át a beosztandó fogalom egész körére. Ennek klasszikus tipusa a szótár, mely a szókat a betük sorrendje szerint csoportosítja. - O. a pedagogiában, az iskolai növendékek magaviseletének, szorgalmának és tanulásbeli előmenetelének a tanítói kar részéről történő megitélése és ez itéletnek érdemjegyekkel való megállapítása. Az O.-ra szolgáló érdemjegyeket többnyire a közoktatási kormány szokta megállapítani s a tanulásban való előmenetel jelölésére a legszokottabbak: jeles, jó, elégséges, elégtelen. Némely iskolánkban még a jelesnél is különb kitünő is megmaradt divatban korábbi időkből. Ha a tanuló egy vagy két tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, ugy kénytelen e tárgyakból javító vizsgálatot tenni, ha pedig kettőnél több tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, ugy az osztály ismétlésére utasíttatik. Régebben középiskoláinkban félévenként osztályozták a tanulókat; újabban évharmadonként történik az O., amelynek eredményét a szülőkkel közölni szokták. - O. (értékpapiroké), l. Elhelyezés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is