Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
pala slate
palack bottle
palackdugó bung
palacknyak bottleneck
palackoz to bottle
palackozó bottler
palackozott... mineral wat...
palackozott... table water...
palackzöld bottle-gree...
palacsinta griddlecake...
palacsinta hotcake
palacsinta pancake
palaelógus palaeologis...
palahordó s... slater's ho...
palánk backboard
palánk pale
palánk palisade
palánk plank
palánk planking
palánkkerít... pale

Magyar Magyar Német Német
Pál Paul
pala Schiefer (r...
palack & üv... Flasche (e)...
palackozott... Flaschenmil...
palacsinta Eierkuchen ...
palacsinta Palatschink...
palacsinta Pfannkuchen...
palást & le... Deckmantel ...
pálinka Brantwein (...
pálinka Schnaps (r)...
pálinkázik schnapsen
palló Diele (e)
palló Steg (r)
pálma Palme (e)
palota Palast (r)
palota & ka... Schloß (r)
pálya & út Lauf (r)
pálya & út ... Bahn (e)
pályafutás ... Laufbahn (e...
pályamunkás... Bahnarbeite...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pál

apostol (előbbi nevén Saul), szül. Tarzusban, Kilikia fővárosában, előkelő farizeus szülőktől a Benjamin-törzsből, kiktől a római polgárság jogát is örökölte. Mint tehetséges ifju, először szülővárosában a görög irodalom s tudományokban szerzett nagy jártasságot, azután Jeruzsálembe jövén, a hires Gamáliel törvénytudósnak lett buzgó tanítványa. Zsidó szokás szerint egyúttal mesterséget is tanult - sátorkészítő lett - mellyel apostolkodása alkalmával is foglalkozott. A zsidó hagyományokhoz erősen ragaszkodott s innen eredt gyülölete a kereszténység iránt, s rajongó hévvel csatlakozott azokhoz, kik azúj tant mindenáron kiirtani törekedtek. Igy István vértanu megkövezésekor őrizte a kövezők ruháit s azután is fölkereste a keresztényeket, hogy börtönbe szállítsa. A főpaptól engedélyt kapott, hogy Damaszkusba mehessen s az oda menekült keresztényeket foglyokul visszahozhassa. Ez útja azonban egészen másképen ütött ki és döntő lett egész életére. Damaszkus közelében ugyanis megjelent neki fényözönben az Üdvözítő, mire Saul földre esett s e szavakat hallotta: Saul, Saul, miért üldözesz engem? Mire ő felelé: Ki vagy Uram és mit cselekedjem? Én vagyok Jézus - volt a választ - akit te üldözesz, menj a városba s ott megtudod mit kell cselekedned. Amint fölkelt, habár szemei nyitva voltak, még sem látott. Utitársai kézen fogva bevezették őt Damaszkusba, hol három napig folyvást imádkozott szigoru bőjt mellett. A városban lakó Ananiás tanítvány reá tevé kezeit, mire P. visszanyerte látását, megkeresztelkedett s mindnyájok csodálkozására hirdette Krisztust a zsinagógában. Megtérésének ideje körülbelül a 37-38. évre esik. Kis idő mulva Arábiába vonult, hol egyideig csendes magányban töltvén napjait, elkészült magasztos hivatalára. Azonban a vágy, hogy Krisztust ott hirdesse, ahol legjobban üldözte, nem hagyta nyugodni, újra visszatért Damaszkusba, s miután innen Aretás király üldözése elől életveszély között menekülni kénytelenült, megtérése harmadik évében Jeruzsálembe jött, hogy Péternek, mint az apostolok fejének, hódolatát bemutassa s vele értekezzék. Az apostolok Barnabás ajánlatára szivesen fogadták, de a zsidók élete ellen törtek, azért 15 napi időzés után előbb Cezareába, majd Tarzusba távozott. Innen hozta el őt Antiokiába Barnabás, kit az apostolok az antiokiai keresztények vezetésével biztak meg. Antiokiában Pál egy éven át oly eredménnyel hirdette zsidóknak és pogányoknak az evangéliumot, hogy az ottani hitközség Jeruzsálem után a kereszténység második törzshelyévé lőn, ahol a galileai és názereti elnevezés helyett először neveztettek Jézus követői keresztényeknek. Innen az antiokiai hivek szeretetadományaival Jeruzsálembe ment, ahol éhinség tört ki. Pál Barnabással elvégezvén Jeruzsálemben küldetését, visszatért Antiokiába s innen, ugyancsak Barnabással együtt, első nagyobb apostoli útjára kelt (Kr. u. 45-48). Bejárván Ciprus szigetét, ahol Sergius Paulus prokonzul megtérésének emlékére vette fel a Pál nevet, Pamfiliát, Pizidiát, Likaoniát, visszatért Antiokiába. Résztvett Kr. u. 50. a jeruzsálemi zsinaton, mely kimondotta, hogy a mózesi törvény a pogányokból lett keresztényekre kötelező erővel nem bir. A jeruzsálemi zsinat után Pál megkezdte második térítő körútját (Kr. u. 51-54). Antiokiából elindulván, bejárta a kisázsiai tartományokat; továbbá Makedoniát, elment Athénbe, hol nagy eredménnyel prédikált az ismeretlen Istenről. Korintusban másfél évig tartózkodott. Innen ment Efezusba, Cezareába, Jeruzsálembe és vissza Antiokiába. Harmadik térítő útjában (Kr. u. 55-58) bejárta Kis-Ázsiát, Makedoniát és Görögországot, majd Miletoszba és Jeruzsálembe ment. Ez utóbbi helyen a zsidók követelésére elfogatván, Cezareába, két évi fogság után pedig Rómába vitetett, ahonnan legtöbb apostoli levelét irta. Kiszabadulván a fogságból (Kr. u. 63.), föltett szándéka szerint Spanyolországban is hirdette az evangéliumot. A 65. évben ismét Európa keleti részein járt és találkozott szt. Péterrel Korintusban. Itt ismét elfogatván, Rómába hurcoltatott, hol kilenc hónapi fogság után mint római polgár az ostiai úton lefejeztetvén, vértanuhalált szevedett Kr. u. 67 jun. 29. Tanításának egyik kiváló tulajdonsága, hogy a pogányoknak a zsidókkal hasonló jogot hirdet az üdvösségre; e miatt a nemzetek apostolának is neveztetik. Szellemi alkatára nézve első volt az apostolok közt, jelleme szilárd, akarata hajthatatlan s lelke az égi titkokba való hatolásra nézve felette képes. Szónoki tehetsége a pogányokat is elragadó, nem annyira szónoki fogásokkal, mint a beszédeiben nyilatkozó érzések által; ennélfogva levelei örökre a szónoklat termékenyítő forrásai maradnak. Szeretete Jézus iránt minden tettét megzománcozza; ennél talán csak alázatossága nagyobb, mert soha sem tud szabadulni annak bevallásától, hogy valaha üldözte Krisztus egyházát.

P. neve alatt 14 levél van az újszövetségben, melyek közül egynek, a zsidókhoz irt levelének P.-tól való származását az újabbi kritika kifogásolta.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is