Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
pala slate
palack bottle
palackdugó bung
palacknyak bottleneck
palackoz to bottle
palackozó bottler
palackozott... mineral wat...
palackozott... table water...
palackzöld bottle-gree...
palacsinta griddlecake...
palacsinta hotcake
palacsinta pancake
palaelógus palaeologis...
palahordó s... slater's ho...
palánk backboard
palánk pale
palánk palisade
palánk plank
palánk planking
palánkkerít... pale

Magyar Magyar Német Német
Pál Paul
pala Schiefer (r...
palack & üv... Flasche (e)...
palackozott... Flaschenmil...
palacsinta Eierkuchen ...
palacsinta Palatschink...
palacsinta Pfannkuchen...
palást & le... Deckmantel ...
pálinka Brantwein (...
pálinka Schnaps (r)...
pálinkázik schnapsen
palló Diele (e)
palló Steg (r)
pálma Palme (e)
palota Palast (r)
palota & ka... Schloß (r)
pálya & út Lauf (r)
pálya & út ... Bahn (e)
pályafutás ... Laufbahn (e...
pályamunkás... Bahnarbeite...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pál

híres emberek

több magyar jeles férfiu neve az Árpádok korában.

1. Pál, kalocsai püspök volt Kálmán és II. István király idejében (1111-31). Tőle s Otmár ispántól tudta meg II. István, hogy Béla herceg életben maradt.

2. Pál, Bolognában az egyházjog tanára. (L. Domonkosok, V. köt. 439. old.)

3. Pál, minorita, IV. Béla gyóntatója volt. 1265. követségben járt IV. Kelemen pápánál.

4. Pál, IV. Béla országbirája és zalai főispán volt. Elfogatott egy Boyzen nevü felségsértőt; Klissa várából kiszabadította saját testvérét, Dalmaldot, 12 más nemessel együtt; Kális galiciai vár ostromakor az ellenséget meggátolta a király cseles megtámadásában, egy más sereget pedig halálmegvetéssel vert vissza; Borostyán és Landeck várát ő vette vissza a németektől; a Mura gátját a németek szeme láttára átvágta s ezzel sok helységet mentett meg az árviztől; a tatároknak a Dunán való átkelését sokáig gátolta; a tatárok kivonulása után az első volt, ki a Dun mellett s az erdélyi részekben elszaporodott tolvajokat összefogdosta vagy kiirtotta, a bujdosó lakosokat összegyüjtötte, velök a sóbányákat újra műveltetni kezdte s egyáltalán mindent elkövetett az ország ügyeinek rendbe hozására. Ezért IV. Bélától 1249. Biharban, Szolnokban és Krasznában sok földet kapott.

5. Pál és Ágoston testvérek szevezték az ágostonrendieknek szt. Imre tiszteletére Tuulban v. Teulban alapított prépostságát, melyet Kolumbán traui püspök közbenjárására IV. Kelemen pápa 1268. megerősített.

6. Pál mester, veszprémi prépost s egyúttal esztergomi kanonok. 1274. a törvények doktora s a veszprémi főiskola tanára volt. Mint ilyen IV. László érdekében gyakran járt Rómában; alkalmasint ott és Olaszországban szerezte könyvtárát, melynek értékét ezer márkára becsülték. A becses gyüjtemény azonban 1276. elégett a veszprémi főiskolával együtt, melynek Pál egyik tanára volt. 1277. IV. Lásló őt küldte Rómába III. Miklós pápához, hogy Péter veszprémi püspöknek esztergomi érsekké történt megválasztását kieszközölje, de a pápa sem őt, sem Miklóst nem erősítette meg, hanem 1279. Lodomért nevezte ki. 1286. Pál mester hű szolgálatait IV. László Németi és Tóti helységekkel jutalmazta s 1289. őt még hű és bizalmas papjának nevezte. Különben már 1275. megajándékozván őt, kijelentette, hogy a királyi fölségnek bő adományokkal kell kitüntetnie a tudós embereket, kik az országban a tudomány világos tanait hirdetvén, a bűnök irtásával és az erények terjesztésével majdnem ugy ragyognak az ég boltozatán, mint a csillagok az örökkévalóságban.

7. Pál, pécsi püspök volt III. András idejében. Javait 1296. Sándor fia Majsa s Miklós, a volt nádor pusztította. Az 1298 aug. 5-re hirdetett országgyülésen csak követei által vett részt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is