Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Paszlavszky... ----

Magyar Magyar Német Német
Paszlavszky... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Paszlavszky

1. József, zoologus, szül. Deregnyőn (Zemplén) 1846 febr. 2. A gimnáziumot Sátoralja-Újhelyen, Ungvárt s Kassán végezte, hol negyedfél évig, mint papnövendék, teologiát is tanult; 1868. a budapesti egyetemre iratkozott be s három éven át a természettudományi előadásokat hallgatta, melynek végeztével középiskolai tanári oklevelet kapott. Állami ösztöndíjjal tagja volt a tanárképző-intézetnek; 1870. tavaszán a magyar nemzeti muzeum ásványtárához nevezték ki őrsegédnek; mely tisztét, tevékeny részt véve az osztály újraszervezésének és rendezésének alapmunkájában, 1873 jul. végéig viselte. Ekkor a tudományegyetem állattani tanszékéhez ment át mint tanársegéd, mely minőségben mintegy másfél évet töltött. 1874. kinevezték rendes tanárnak a budapesti II. ker. állami főreáliskolához, ahol «főreáliskolai igazgató» címmel kitüntetve, jelenleg is működik. Mint reáliskolai tanár részt vett a II. ker. reáliskolában a felnőttek oktatására rendezett népszerü előadásokban, a gimnáziumi és reáliskolai tantervek és utasítások készítésével s más tanügyi kérdésekkel foglalkozó enqu?tekben; több éven át miniszteri biztosul volt kiküldve a VI. ker. polgári tanítónőképző-intézet képesítő vizsgálataira s több éven át volt tagja az országos közoktatási tanácsnak. A magyar tud. akadémia 1888 máj. 4-én választotta levelező tagjának. Tanári működésén kivül munkálkodásának legnagyobb része a természettudományi társulat körébe esik, hol 1877 óta a másodtitkári tisztet viszi, részt véve e társulat folyóiratának s más kiadványainak szerkesztésében. Az irodalom terén korán kezdett foglalkozni. Művei részint iskolakönyvek, részint értekezések, melyek bel- és külföldi tudományos folyóiratokban jelentek meg.

2. P. Sándor, Kassa-egyházmegyei áldozó pap, szerencsi plébános, szül. Deregnyőn (Zemplén) 1848 aug. 18. Iskoláit Ungváron és Kassán végezte; a teologiát Kassán elvégezve, segédpap volt Bodrog-Kereszturban, Göncön, S.-A.-Újhelyben, majd nevelősködött Zichy Rudolf grófnál. Irt több irodalomtörténeti értekezést, verset stb. Nehány önálló műve is megjelent.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is