Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pedagógiai ... ----

Magyar Magyar Német Német
Pedagógiai ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pedagógiai bibliográfiák

A neveléstudományi dokumentumok, információk rendszerezett jegyzékei, amelyek biztosítják a ped.-i szakirodalom elsődleges forrásainak számbavételét, és tájékoztatást nyújtanak e források tartalmáról. A pedagógiai bibliográfiák tartalmukat tekintve lehetnek átfogóak, amelyek a szakirodalom egészét v. jelentős részét feldolgozzák, vagy válogató jellegűek, amelyek előre meghatározott tartalmi, időbeli, formai stb. szempontok alapján szelektált irodalmat dolgoznak fel. Átfogó pedagógiai bibliográfiák a nemzetiek, amelyek egy adott ország, adott nyelvterület teljes ped.-i irodalmát veszik számba. Ezek ált. folyamatosan (évente, havonta, hetente) megjelenő kiadványok. Szelektív pedagógiai bibliográfiák egy-egy korszak, speciális téma v. meghatározott dokumentumtípus szerint válogató pedagógiai bibliográfiák. Az előállítás módja szerint megjelenhetnek nyomtatott v. számítógéppel olvasható formában. Az önálló pedagógiai bibliográfiák mellett egy-egy témára vonatkozóan gazdag bibliográfiát tartalmaznak a pedagógiai enciklopédiá k szócikkei, a szakkönyvek, monográfiák, folyóiratcikkek irodalomjegyzékei. A mo.-i, ill. magyar nyelvű pedagógiai bibliográfiák tekintetében alapvető tájékoztatási eszköz Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai (Bp. 1993) c. munkája, amely a hazai pedagógiai bibliográfiák elemző-értékelő bibliográfiája kalauz jellegű másodfokú bibliográfia. Az első hazai bibliográfiai számbavétel Beély Fidél: Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról (Pozsony, 1848) c. munkájának A neveléstan literatúrája c. fejezete, amely a szabadságharc előtti időszak ped.-i könyveit írja le. 1895-től 1924-ig Hellebrant Árpád a M. Paedagogia c. folyóiratban évente tette közzé a teljes ped.-i irodalmat. Az 1920 és 1958 közötti irodalmat az OPKM kiadásában megjelenő M. Pedagógiai Irodalom c. sorozat dolgozta fel. Az egyes kötetek: Jáki László: MPI. 1920?1944. Önálló művek (Bp. 1970), Jáki László: MPI. 1920?1944. Folyóiratcikkek (Bp. 1991), Valér Pálné: MPI. 1945?1958. Önálló művek (Bp. 1975), Valér Pálné: MPI. 1945?1950. Folyóiratcikkek (Bp. 1985), Toldy Sára: MPI. 1951?1954. Folyóiratcikkek (Bp. 1990), Felkai Lászlóné?Tóthpál Józsefné?Varga Kovács Amarilla: MPI. 1955?1958. Folyóiratcikkek (Bp. 1992). 1958-tól az Orsz. Ped.-i Könyvtár megalakulásától a Magyar Pedagógiai Irodalom c. bibliográfia folyamatosan dolgozza fel a hazai irodalmat, az önálló műveket és a folyóiratcikkeket egyaránt. 1989-től a nyomtatott kiadvánnyal párhuzamosan épül az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum PAD számítógépes bibliográfiai adatbázisa, amely a m. nyelvű szakirodalom mellett feldolgozza a Mo.-on hozzáférhető idegen nyelvű szakkönyveket és folyóiratcikkeket is. A válogató hazai pedagógiai bibliográfiák közül néhány jelentős munka: Kiss Áron: Neveléstudományi irodalmunk a XVIII. században (Buda-Pest, 1874), Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom (Szeged, 1937), Ravasz János: Irodalmi útmutató. ? A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában (Bp. 1960), Jáki László: A pedagógiai vonatkozású magyar statisztikai irodalom bibliográfiája (Bp. 1964), Baranyai Mária?Keleti Adolf?Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841?1958 (Bp. 1987). (A folyóirat-bibliográfia átdolgozása és az 1958?1990 között megjelent hazai ped.-i folyóiratok számbavétele 1996-ban lezárult, CD-ROM-on való megjelenése 1997-ben várható.) A kutatás számára nélkülözhetetlen forrás a Gráberné Bősze Klára és Léces Károly szerkesztette A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51?1948/49 c. munka, melynek első kötete 1996-ban jelent meg. A külföldi pedagógiai bibliográfiákat leíró másodfokú bibliográfiák T. Besterman: Education: a bibliograpy of bibliography (USA, 1971), az UNESCO gondozásában megjelent International guide to educational documentation 1955?1960 (1963), 1960?1965 (1971) és a Bulletin of the International Bureau of Education c. periodika, amely 1927-től 1985-ig évente négyszer jelent meg. (1970-től Educational documentation and Information címmel.) Szintén az IBE adta ki a Current bibliographical sources in education c. bibliográfiát, melynek 1984-ben jelent meg a második kiadása. A lipcsei kiadású Bibliographie der Bibliographien feldolgozza a pedagógiai bibliográfiákat is. Egyes országok ped.-i szakirodalmáról elsősorban az adott ország nemzeti bibliográfiája, ill. nemzeti szakbibliográfiája nyújtja a legteljesebb leírást, de fontos források még a könyvkiadói jegyzékek (kereskedelmi bibliográfiák), nagy könyvtárak katalógusai és a folyóiratindexek is. A legfontosabb átfogó jellegű kurrens pedagógiai bibliográfiák nyelvterületenként az alábbiak: Education Index. A cumulative author and subject index to a selected list of educational periodicals, books and pamphlets (New York, 1929?), British Education Index (Leeds, 1961?), Bulletin Signaletique 20. Psychology. Pédagogie. (Paris, 1947?), Bulletin Signaletique 520. Sciences de l?éducation (Paris, 1947?), Bibliographie Padagogik (Berlin, 1965?), Bibliographischer Index Bildungswissenschaften (1974?), Literatura po pedagogiceskim naukam (Moskva, 1952?). Az átfogó bibliográfiai feldolgozások mellett számtalan önálló kötet dolgozza fel egy-egy részterület, jelentős v. aktuális ped.-i téma szakirodalmát.

Jáki LászlóMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is