Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Perújítás... ----

Magyar Magyar Német Német
Perújítás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Perújítás

(a polgári eljárásban), az a perorvoslat (l. o.), melynek alapja az, hogy a fél a perben azért lett vesztessé, mert a peranyag az ő hibáján kivül (ide nem értve a határidő elmulasztásának esetét) nem teljesen vagy meghamisítva került a biróság elé; célja, hogy újabb eljárás után az alapperbeli itélet hatályon kivül helyezésével, a peranyagnak megfelelő új itélet hozassék. A magyar perrendtartás szerint P.-nak van helye: ha a fél az őt képviselő ügyvéd hibájából, névszerint azért lett ügyvesztesség, mert az ügyvéd a döntő ténykörülményeket kellő helyen felhozni vagy tagadni, v. a bizonyítékokat előadni elmulasztotta; ha a fél lényegileg a per tárgyára vonatkozó oly bizonyítékot hoz fel, melyet az alapperben nem használt; ha a fél a ellenfélnek vagy másoknak büntető törvényekben tiltott cselekménye (hamis eskü, hamis tanuzás) miatt lett pervesztessé. Valamennyi esetben a P. hosszabb záros határidőkhöz van kötve. A tárgyalás és a birói határozat tárgya első sorban magának a P.-nak megengedhetősége, és az újított per érdemének elbirálására csak abban az esetben került a sor, ha a biróság a P.-nak helyét találta. Az újított per azonban mindkét irányban egy véghatározattal döntetik el. Lényeges szabály még, hogy a P.-i kereset az alapperbeli kérelmen tul nem terjedhet, és hogy a P. az alapperben hozott itélet végrehajtását nem akadályozza. Miután az új sommás eljárást szabályozó törvény a felebbezési eljárásban az első biróságnál nem érvényesített új ténykörülmények és bizonyítékok érvényesítését is megengedi, ez által ebben az eljárásban a P. gyakorlati alkalmazásának köre tetemesen kisebbedett.; P. büntető ügyekben, l. Újrafelvétel.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is