Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
PHARE-progr... ----

Magyar Magyar Német Német
PHARE-progr... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

PHARE-program

Az Európai Közösségek Tanácsa (Council of European Communities) 1989 decemberében döntött 300 millió ECU gazdasági segítség folyósításáról Mo.-nak és Lengyelo.-nak 1990. dec. 31-ig. Ez jelentette a PHARE-program létrejöttét, jóllehet az azóta közismertté vált elnevezés csak később született. A találékony eurobürokrácia hamarosan olyan betűszót alkotott, amely röviden kifejezte a program lényegét, emellett önálló jelentése is volt. A P oland? H ungary A ssistance for the R econstruction of the Economy (segély Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához) elnevezésű program kezdőbetűinek összeolvasásából adódik a görög eredetű, francia?angol ?phare? főnév, amelynek jelentése: világítótorony, fényszóró. 1990 szept.-ében elfogadott újabb szabályzat az Európai Közösségek segítségét a gazdasági és társ.-i reformfolyamat támogatásaként határozta meg, s ennek érvényességét kiterjesztette Bulgáriára, Csehszlovákiára, a Német Demokratikus Köztársaságra, Romániára és Jugoszláviára. Ettől kezdve az egyszeri juttatás helyett az EK éves költségvetése biztosít forrásokat a program végrehajtásához. Az 1991 dec.-ében elfogadott újabb szabályzat kiterjesztette a PHARE-program érvényességét Albániára, Észto.-ra, Letto.-ra és Litvániára, s törölte a kedvezményezettek sorából NDK-t, mivel 1990 okt.-ében a két Németo. egyesült. 1992-ben került a PHARE-program kedvezményezettjei sorába Szlovénia. A Jugoszláviának nyújtott támogatást 1991-ben függesztették fel. 1993. jan. 1-je óta pedig Cseho. és Szlovákia a közös áll. felbomlásával külön kedvezményezettként szerepel. 1996-ban vált Macedónia a PHARE-program 13. teljes jogú partnero.-ává. A 12. kedvezményezett Horváto. segélyprogramját 1995 aug.-ában felfüggesztették. ? A PHARE-program költségvetését az EU költségvetési szervei ? az Európa Parlament és az Európa Tanács ? határozzák meg. A tagáll.-okkal egyeztetett hiv. irányelvek alapján az Európai Bizottság (az EU 20 tagú végrehajtó szerve) dönti el, hogy az egyes kedvezményezett országok milyen összegű juttatást kapnak. A felhasználás kulcsterületeiről azonban már a partnero.-ok kormányai hivatottak dönteni. A PHARE Irányító Bizottság (Phare Management Committee ? PMC) az EU tagáll.-ok képviselőiből álló testület, amely minden programtervezetről véleményt nyilvánít, amelyet a kedvezményezett országok terjesztenek elő a PHARE-program forrásaiból történő pénzügyi támogatás elnyerése céljából. Az 1995?1999-es időszakra hazánkkal olyan, ún. országprogramot dolgoztak ki, amelynek keretében 12 ágazat jut összesen 85 millió ECU értékben anyagi forrásokhoz. ? A m. felsőokt. reformjának támogatásával a 90-es évek elején szinte egyszerre kezdett foglalkozni az EK és a Világbank. Az utóbbi tette meg az első lépéseket, és az emberi erőforrás fejlesztését célzó projekt keretében létrehozta a Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alapot (FEFA). A PHARE-program kidolgozói azt látták ésszerűnek, ha kezdetben ehhez csatlakoznak és a FEFA által kiválasztott hazai fejlesztési elgondolásokat támogatják. Az 1990-ben jóváhagyott PHARE-program 3 millió ECU-t szánt a FEFA kuratóriuma által kiválasztott 13 intézményfejlesztési projektre. Ezek elsősorban egy.-i szövetségek (univerzitások) létrehozását, új szakok bevezetését (környezetvédelem, informatika), a hároméves, egyszakos nyelvtanárképzés beindítását, vendégoktatók meghívását, hazai tanárok tanulmányútjainak megszervezését és könyvtárak eszközellátását célozták. Az 1991-ben elkezdett felsőokt.-i reformprogram folytatásaként fogadták el 1994-ben az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítésére irányuló, 8 millió ECU keretösszegű újabb terveket. Ezen belül az első alprogram azokat a gyakorlatorientált képzéseket karolja fel, amelyek a felsőokt.-i intézmények, valamint az ipar, az agrárgazdaság és a kereskedelem hosszú távú együttműködésére alapoznak. A második alprogram középpontjában a posztszekonderi képzés áll. A harmadik alprogram célja a meglévő technikai háttérre alapozottan távoktatási anyagok kidolgozása és a felnőttokt. egy részében a távokt. bevezetése. A negyedik alprogram olyan szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok szaktudáshoz és képzettséghez juttatását kívánja elősegíteni, akik a hagyományos középisk.-i képzésbe be sem kerültek, vagy ott a tanulmányaikat szociálisan hátrányos helyzetük miatt nem fejezték be. ? A felsőokt. fejlesztéséhez az egy.-közi kapcsolatok révén hozzájárul a TEMPUS program is. Az EK 1992-ben döntött arról, hogy a PHARE-keretből 3 éven át 20 millió ECU-t fordít a m. foglalkoztatás javítását és a szociális fejlesztést célzó programra, amelynek befejezési határideje 1996 vége. Ennek részfeladatai több területen kapcsolódnak a világbanki hitelből megvalósuló Emberi Erőforrás Fejlesztési Programhoz.

Iván GézaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is