Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pietisták... ----

Magyar Magyar Német Német
Pietisták... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pietisták

(új-lat.), Németországban egy vallásos párt neve a XVII. sz. végén. Vallásuk jellegét általában a pietizmus névvel nevezik. Ez a pietizmus a vallásos érzés fontosságának, a vallás gyakorlati részének erős feltüntetésében, a tanbeli különbözőségek megfelelő kicsinylésében és a külső egyházi intézmények teljes megvetésében áll. Eredetét Arnd Jánosnak 1605. megjelent Vom wahren Christenthume, Andreae János Bálint 1617. megjelent Invitatio fraternitatis Christi c. műveinek, továbbá a kálvinista Cocceus iratainak szokták tulajdonítani, de későbbi fejlődésében a XVII. sz. utolsó felében élt és működött Spnernek (l. o.) és az ő barátainak és tanítványainak kell azt tulajdonítani. A pietista neve, megvetésből néhány ifju lipcsei docensnek adták, kik 1689. előadásokat kezdtek tartani az újtestamentumból tanulóknak és polgároknak és valami szemlélődő életmódot kezdettek folytatni. Spener hasonló gyüléseket tartott, mint majnai frankfurti lelkész saját házában és a protestáns egyház és teologiai reformjának szükségét hirdette. A docenseknek be kellett előadásaikat szüntetniök, sőt Lipcsében is el kellett hagyniok s közös épülési összejöveteleiket a kormány mint rendzavaró konventikulumokat szintén beszüntette; a lipcsei docensek közül legkiválóbb volt Francke (l. o.), ki Erfurtba vonult, de ott is eltiltatott az előadásoktól. Spener befolyására azonban az újonnan alapított hallei egyetemen menhelyet találtak az ő barátai és Francke tanárrá lett itt. Ettől kezdve Halle lett az új vallásos befolyások forrása és bátran kimondhatjuk, új vallásos életnek központja Németországon. A P., bár szellemileg nagyon kizárólagos állást foglalnak el, amennyiben hajlandók magukat «Isten választottainak» tekinteni, mig másokra mint «a világ gyermekei» tekintenek alá, mindamellett nem próbáltak külön felekezetet alkotni. A Napoleon-féle nagy küzdelmek és győzelmek idején erős virágzásban volt a pietizmus, mely még Napoleon győzelmeit is ugy tekintette, mint forradalmi, köztársasági és hitetlen elvek győzedelmét. De mivel ilyenformán a pietizmus beavatkozott a politikai küzdelmekbe is, elvesztette eredeti vallásos tisztaságát s elidegenítette magától éppen ama pártokat, melyekre első sorban óhajtott hatni.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is