Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pisztóry... ----

Magyar Magyar Német Német
Pisztóry... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pisztóry

Mór, közgazdasági és statisztikai iró, szül. Budapesten 1841., u. o. végezte gimnáziumi tanulmányait. 1863., mint jogvégzett a királyi itélő tábla szolgálatába lépett, hol mint díjas joggyakornok és később mint tiszteletbeli fogalmazó közel 6 évet töltött. 1865. köz- és váltó-ügyvédi oklevelet nyert; 1868. a budapesti egyetemen a jog- és államtudományok doktorává avattatott és 1869. magántanári képesítést nyert a nemzetgazdaságtan és pénzügytanból a budapesti egyetemen. 1869. lépett a tanári pályára, hol először a kassai jogakadémián mint segédtanár, 1869 szept. 13-tól fogva pedig a győri jogakadémián mint rendkivüli, 1872 óta pedig mint rendes tanár működött. A jogakadémiák újjászervezése alkalmával a pozsonyi jogakadémiához neveztetett ki a statisztika és közigazgatási jog tanárává, 1891. pedig a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanára lett a kolozsvári egyetemen. 1887. a magyar tud. akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának tagjává választatott. 1895. az országos közegészségügyi egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. A hirlapirodalom és publicisztika terén is nagy tevékenységet fejtett ki. Tudományos értekezései az akadémia által kiadott Statisztikai és Nemzetgazdasági Közleményekben, a Budapesti Szemlében, a Nemzetgazdasági Szemlében, a Jogtudományi Közlönyben, a Themisben és más folyóiratokban jelentek meg. Pozsonyban ő volt az első magyar napilap szerkesztője 1877-79-ig és 1885-86. a pozsonyiaknak 133 év óta fennálló német napilapját, a Pressburger Zeitung-ot hazafias magyar szellemben szerkesztette. Önálló művvei: A tanügyi reformról (Pest 1870); Államismerettan (1872); Az osztrák-magyar monárkia statisztikája (Budapest 1874; 2. kiad. 1884); Bevezetés az államtudományokba (u. o. 1876); A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó 15 év alatt (a magyar tud. akadémia által Lévay-jutalommal koszoruzva, kiadta a magyar tud. akadémia 1887); Az aranyvaluta behozatala Németországban (Lévay-díjjal koszoruzott pályamű, Budapest 1891); Nemzetgazdaságtan (I. kiad. 1889- II. kiad. 1895); Rövid vázlata a nemzetgazdaságtan, váltó- és kereskedelmi jog alapfogalmainak (Pozsony-Budapest 1891). A pozsonyi Toldi-körben, a kolozsvári egészségügyi egyesület, iparos társulat és kereskedelmi körben tartott nagy számu népszerü felolvasásai és előadásainak egy része külön önálló füzetekben jelent meg.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is