Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
PoPsztszeko... ----

Magyar Magyar Német Német
PoPsztszeko... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

PoPsztszekonderi

Post-secondary, posztszekunderi (ang. ?középfok utáni?): oktatási, képzési szint. Gyűjtőfogalom, igen sokféle elnevezés alatt működő oktatási és képzési formák összefoglaló neve (rövid ciklusú szakmai jellegű felsőokt., félfelsőfokú képzés, nem egy.-i szintű felsőokt. stb.). A posztszekonderi szó szerinti értelemben a középfok, azaz az érettségi utáni oktatást, képzést, szakképzést jelenti. Tág értelemben magába foglalja a középfok utáni oktatás és képzés egészét, a felnőttokt.-sal együtt. Szűkebb értelemben az érettségi és a felsőfokú oktatás közé eső oktatást, érettségi utáni rövid képzési idejű, gyakorlatorientált képzési formákat jelent. Jogi és szerv.-i értelemben a posztszekonderi többnyire a felsőokt.-hoz (annak nem egy.-i szektorához), sok esetben azonban a középfokú oktatáshoz kapcsolódik. A fejlett országok oktatási rendszerében a posztszekonderi képzési formák növekvő jelentőségű szerepet játszanak. A nem egy.-i szektornak a 70-es évektől meginduló növekedése és kiépülése a felsőokt. 60-as, 70-es években történt jelentős mértékű kiterjedésének s az ehhez kapcsolódó diverzifikációnak, szerkezeti reformoknak a következménye. A posztszekonderi oktatás kiterjesztése a felsőokt.-ban azon okt.-pol.-i reformtörekvések része, amelyek egyidejűleg törekednek a felsőokt. expanziójára, demokratizálására, minőségének megőrzésére s ugyanakkor hatékonyságának növelésére (felsőoktatás demokratizálódása, felsőoktatás eltömegesedése). A nem egy.-i szintű felsőfokú, rövid képzési idejű, szakmaorientált programok kínálatának bővítése egyszerre teszi lehetővé a felsőfokú oktatásba való bejutást szélesebb társ.-i csoportok számára, s egyben a képzés hatékonyságának és rugalmasságának növelését, a gazdasági igényekhez való közelítést, ill. megvédi a hagyományos szelektív egy.-i szektor oktatási színvonalát az eltömegesedéssel szemben. A nem egy.-i szektor kiterjedése a már meglévő posztszekonderi intézmények erőteljes támogatásával, a középfokú szakisk.-k felminősítésével, ill. új intézmények létrehozásával ment végbe. A posztszekonderi szektor növekedése a fejlett országokban az elmúlt 20 évben igen dinamikus, az egy.-ek növekedését meghaladó mértékű volt, mára igen jelentős a részesedése a felsőokt.-on belül az intézmények, ill. a hallgatók arányát tekintve (az USA -ban pl. az intézmények felét, a hallgatók harmadát teszik ki a posztszekonderi szektor intézményei, ill. hallgatói). A posztszekonderi képzés az egyes országokban, s egy-egy országon belül is igen változatos formákban létezik: Francio.- ban pl. jellemzően a felsőfokú technikusképzés intézményeit (IUT, STS) sorolják ide, Németo.- ban a szakfőiskolák (Fachhochschulen), szakakad.-k intézményeit, Angliában a 16 éves kor utáni oktatás és képzés nem egy.-i szektorba tartozó intézményeit (further education, polytechnics). Az USA -ban a felsőokt.-t előkészítő kurzusokat, szakképző tanfolyamokat kínáló intézményeket, a helyi főisk.-kat (junior colleges, technical colleges, community colleges). Valamint mindegyik országban a fentiek, ill. a felsőfokú intézmények különböző távokt.-i és részidős oktatási-képzési formáit. A programkínálat a posztszekonderi oktatás kereteiben elsősorban a gazdasági, igazgatási, műszaki és szolgáltatási területeket fogja át, de néhány országban jelentős számban kínálnak szabadidős programokat is. A posztszekonderi szektor egyéb jellemzőit tekintve, a hagyományos egy.-i szektorral összevetve annál sok tekintetben kedvezőbb képet mutat. A posztszekonderi intézmények földrajzi megoszlása az egy.-eknél többnyire kedvezőbbnek mondható, s szorosabb kapcsolatot tartanak a helyi társ.-mal, gazdasággal, mint az egy.-ek. Igazgatási értelemben is rugalmasabbnak, kevésbé bürokratikusnak bizonyulnak, mint a hagyományos nagy egy.-ek. A posztszekonderi intézményekben a hallgatók összetétele nagyobb nyitottságot mutat: nagyobb arányban vannak képviselve az alsóbb társ.-i oszt.-ok, nemzetiségi és etnikai kisebbségek gyermekei, mint az egy.-ek esetében. A posztszekonderi intézmények iránti növekvő keresletet magyarázza az a tény is, hogy az itt végzettek viszonylag kedvező arányban jutnak a végzést követően munkalehetőséghez, ill. folytathatják sok helyen tanulmányaikat egy.-i szinten is. Az utóbbi évek fejleménye több országban (pl. USA, Németo., Hollandia) a posztszekonderi oktatás ún. harmadik szektorának, erősebben szakképzés-orientált magán képzőintézmények számának növekedése, valamint az áll.-i intézmények növekvő vállalkozási hajlandósága (a felsőoktatás piacosítása, akkreditálás, szakképzés, felnőttoktatás). Mo.-on a posztszekonderi oktatási formák a 90-es években kezdtek elterjedni, részben a középfokú oktatási intézményekhez, részben a felsőfokú intézményekhez kapcsolódóan, felsőfokú továbbtanulásra előkészítő, tandíjas kurzusok, szakközépisk.-khoz kapcsolódó technikusi képzések, a különböző munkaerő-piaci oktatás és képzés különböző formáiban. A sokrétűsége miatt nehezen áttekinthető szektor szabályozása, finanszírozása, irányítása s helye a képzési struktúrában még sok vonatkozásban kialakulatlan.

Imre AnnaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is