Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Postai kézb... ----

Magyar Magyar Német Német
Postai kézb... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Postai kézbesítés

Régebben a rendeltetési helyre történt elszállítással a posta jóformán befejezte működését, mert amint elhangzott a megérkező posta kürtszava, mindenki, aki levelet stb. várt, sietett a postára annak átvétele végett. A modern posta nem elégedhet meg ezzel, részint a postaanyag mennyisége a posta helyiségeinek korlátolt volta, részint a közönség fokozódó igényei arra késztetik, hogy lehetőleg mindent a címzett lakására vigyen. Felkeresi őt városokban az emeleten és ott adja át levelét, csomagját, még utalványának pénzösszegét is (házhoz kézbesít), de utána megy vidéken posta nélküli községekbe, tanyákra, nagy távolságokra is és ott adja kézhez a neki szóló levelet stb. Ez utóbbi, t. i. a faluzó levélhordói intézmény, minálunk még csak csiráiban van meg (l. Levélhordó) a városi kézbesítés ellenben már eléggé fejlett; nagyobb városokban csomagokra és utalványok pénzösszegeire kiterjedő teljes házhoz kézbesítés van berendezve, sőt bizonyos tekintetben többet teszünk a külföldnél is, mert levélhordónk felviszi még a közönséges levelezést is a 4-ik emeletre, holott p. Párisban a kapu alatt ülő conciergenek adja át közvetítés végett. A P. fejlettsége és megbizhatósága mellett szól különösen az, hogy a szintén kézbesítő közegekkel rendelkező politikai hatóság is felhasználja a postát rendelkezéseinek kézbesítésére (adóintések, birói végzések, fizetési meghagyások stb.). A posta a levelezést mindenütt ingyen kézbesíti, ez nemzetközi elv; csak a csomagokért és pénzekért szed mérsékelt díjakat. A levélhordók ugyan rendszerint naponta többször (Budapesten p. nyolcszor) indulnak ki, de természetesen csak meghatározott órákban és kerületeiket is meghatározott rendben járják be. Ha valaki ennél is gyorsabban akar leveleihez jutni, fiókot kell bérelnie (díja kincstári hivatalnál havi 1 frt, postamesternél havi 50 kr.) és a levelezésért valakit a postára küldeni; nagyobb városokban e célra kivülről nyitható fiókok vannak. Leggyorsabban mód egy-egy sürgős levél kézhez juttatására expressz küldés (l. Expressz) vagy a pályaudvarra címzés, mely esetben a címzett a levelet a pályaudvaron a vonat megérkezésekor a postaszolgától átveheti. A kézbesítés gyorsítása érdekében a posta a közönséges levelezést, továbbá az ajánlott leveleket, nemkülönben a 20 frt értéket meg nem haladó csomagokat, pénzes leveleket és utalványokat a címzett otthon nem létében a család felnőtt tagjának, sőt a közönséges levelezést szükség esetén még a háznépnek is kézbesíti; a hivatalos leveleket és különösen a birói végzéseket ellenben minden körülmények közt csakis a címzettnek adja kézhez, sőt szükség esetén ezeknél a kényszerkézbesítést is foganasíttatja a politikai hatósággal. A többi küldeményeknél a postaküldemények átvétele a címzett helyébe léphet: a meghatalmazott, a törvényes képviselő (gondnok, tömeggondnok), fogságban levők helyébe a vizsgáló biró vagy fogházfelügyelő, katonai legénység helyébe a parancsnok kiküldöttje, kórházakban, zárdákban, szállókban, építési vállalatoknál, gyárakban, tanintézetekben stb. az átvétellel megbizott egyén. A kézbesítés szabályait és módozatait részletesen a különféle küldemények szerint előirja a postaüzleti szabályzat.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is