Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Postai megb... ----

Magyar Magyar Német Német
Postai megb... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Postai megbízás

(recouvrement), a hitelező részéről a postának adott az a meghagyás, hogy követelését az adóstól beszedje és neki postautalvánnyal kifizesse. A postának egyik újabb üzletága, mely a külföldről származott át hozzánk 1882. és habár azóta folyton terjed, nálunk még mindig nem eléggé ismert arra, hogy teljesen érvényre juthasson. A külföldi posták váltók elfogadásának kieszközlésével és kereskedelmi okmányok óvatolásával is foglalkoznak, a magyar posta ezekre egyelőre nem terjeszkedik ki. Nálunk egy-egy P.-sal öt különféle követelést lehet behajtatni 500 frt összérték erejéig, de csak egy helyen lakóadósoktól. Külföldre a darabszám nincs korlátozva, csak az összeg, még pedig Ausztriába és a megszállott tartományokba 500 frt, Németországba 800 márka, Norvégiába 725 korona, Svédországba 730 korona, a többi e forgalomban résztvevő országokban (Belgium, Egyiptom, Franciaország, Luxemburg, Németalföld, Olaszország, Románia, Svájc, Törökország, Tunisz) 1000 frank. Egy-egy P.-ba csak olyanköveteléseket lehet összefoglalni, melyek vagy mind ugyanazon napon esedékesek vagy pedig egyáltalán esedékesség napjához kötve nincsenek. Egy okmány alapján több adós közös tartozásának behajtása nem lehetséges, minden adós számára külön adóssági okmány kell, de az lehet akármilyen, p. nyugta, nyugtázott váltó, kötelezvény, kereskedelmi utalvány, bon, cheque, zálogjegy, hitellevél, számla, tagsági jegy, díjnyugta vagy bármely formaság nélküli elismervény. Az eljárás egyszerüen az, hogy a hitelező az okmányokat postai megbizási jegyzékbe (kapható minden postahivatalnál darabonkint 1 krért) foglalva, boríték alatt ajánlva, tehát bérmentve azon postahivatal címére elküldi, melynek kézbesítő kerületében az adós lakik. E postahivatal az okmányt az adósnak beváltás végett bemutatja, az összeget beszedi, belőle a beszedési díjat (okmányonkint 4 kr) és az utalványdíjat levonja és a megmaradt összeget a hitelezőnek postautalvánnyal elküldi egy leszámoló okmány kiséretében. Ha az adós azonnal nem fizet, az okmány még 7 napig kiváltás végett rendelkezésre áll, de másodszor be nem mutattatik. Irásbeli közlemény csatolásának nincs helye, illetve ezt az adósnak be nem mutatják, ellenben kitöltött utalványlapot lehet csatolni a belföldi forgalomban és ez ajánlatos is. A belföldi forgalomban a hitelező azt is kikötheti, hogy a beszedett összeg ne közvetlenül neki, hanem számlája javára a postatakarékpénztárnak vagy más nyilvános számadásra kötelezett pénzintézetnek fizettessék ki. E célra a hitelező kitölti a megbizási jegyzék alján levő átutalási záradékot. A posta a megbizási okmányok beváltásáért, továbbá azok késedelmes szállításából vagy bemutatásából eredő következményekért szavatosságot nem vállal. A magyar posta kezel évenkint mitegy 250 000 darab postai megbizást 12 millió frt értékben, ebből 50% beváltásra kerül, a többi beváltatlanul visszaküldetik. A világposta évi megbizási forgalma mintegy 30 millió drb 2000 millió frank értékben; ebből 1/3 beváltatlan marad.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is