Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Postautalvá... ----

Magyar Magyar Német Német
postautalvá... Postanweisu...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Postautalvány

(mandat-poste, money-order), a postának adott meghagyás, hogy a pénztárába befizetett pénzösszeget meghatározott egyénnek avagy esetleg az utalvány bemutatójának kifizesse; tehát fizetés a posta közvetítésével. A posták csak újabb időben foglalkoznak ily pénzközvetítéssel, és elvből csak kisebb összegeket fogadnak el, mert nem lehet szándékuk a bankokkal versenyezni, mégis ez üzletág mindenütt jelentékeny mérveket öltött, mert a posta kiterjedt állomáshálózatával és olcsó díjaival a népesség legszélesebb köreinek ebbeli szükségleteit elégíti ki és azzal fontos közgazdasági missziót teljesít. Hazánkban a posta 1850 óta foglalkozik ez ággal, eleinte csak 25 frt erejéig. A nemzetközi postaegyesület ezt a fontos szolgálatot is gondjaiba vette és folyton azon fáradt, hogy mentül szélesebb körben érvényesüljön. Ma már utalványon pénzt lehet küldeni nemcsak Magyarország bármely helyére, hanem Európa összes államaiba, kivéve Orosz-, Spanyol- és Görögországot, és a tengerentúli országok fontosabbjaiba. Egy-egy P.-nyal kifizethető a belföldön, Szerbiába, Monteregóba, Egyiptomba és a keleti cs. és kir. postahivataloknál legfeljebb 500 frt, a többi külfölddel való forgalomban legfeljebb 200 frt (500 frank = 400 márka = 20 font sterling). A be- és kifizetés nálunk mindig frt és krban történik, az átszámítás idegen pénzértékre illetve idegen pénzértékről a postahivatalok napi árfolyam szerint végzik. Az utalványozási eljárás, amely még ma is divik Franciaországban, továbbá némi változattal Angliában és az Északamerikai Unióban. E szerint a P.-t, t. i. a kifizetési meghagyásra szóló okmányt maga a befizető kapja kézhez és ez küldi el levélben a pénz felvevőjének, ki evvel a kifizető postahivatalnál jelentkezik. A kifizető postahivatal bizonyos összegeken túl a befizetéstől hivatalos értesítést (avis d"émission) kap a pénzt felvevő hivataltól. Ezen eljárás azonban nehézkes és azért a nemzetközi postaegyesület hosszas próbák és tárgyalások után végleg azon egyszerübb eljárást fogadta el, mely nálunk is eredetitől fogva dívott, amely szerint t. i. a befizető fél csak nyugtát (vevényt) kap, magát a P.-t pedig a postahivatalból a rendeltetés helyére szállítja és ott a címzettnek kifizeti. A P.-ürlapok ezen elszállítása rendesen minden bejegyzés nélkül, közönséges levélpostai anyagként történik és ha valamelyik lap útközben elvész, a posta arról minden hosszabb eljárás nélkül kifizetési felhatalmazást állít ki és annak alapján történik a kifizetés. Vannak mégis bizonyos viszonylatok, ahol az utalványok az elveszés megakadályozása és egyéb ellenőrzés céljából jegyzékbe foglaltatnak és ezen jegyzék ajánlott levélként szállíttatik el e rendeltetési ország közvetítő hivatalához (lista-rendszer). Ilyen jegyzék készül minálunk Anglia és a brit gyarmatok számára Londonba és az Észak-amerikai Unio számára New-Yorkba. A magyar posta a belföldre rózsaszinü, a külföldre sárga szinü ürlapokat bocsát ki. Lényeges az összeg pontos beirása (a frtok mindig betűvel ismétlendők) és a pontos címzés, mert különben a posta szavatosságot nem vállal. A magyar posta ezenfelül még kiad külön adó- és illetékutalványokat az adóbefizetés könnyítésére; ez utalványokról külön nyugtaszelvény van, amely ideiglenes adónyugtául szolgál. Az utalványozás díja a belföldön és Ausztriába igen olcsó, t. i. 10 frtig 5 kr, 50 frtig 10 kr, 150 frtig 20 kr, 300 frtig 30 kr, és 500 frtig 50 kr; a megszállott tartományokba, Szerbia és Montenegróba ennek duplája, Németországba 10 fronkint 5 kr vagyis 1/2%, a többi külföldi országokba 10 frtonkint 10 kr vagyis 1%. Táviratilag is lehet pénzt utalványozni, még pedig nemcsak a belföldre (állami távirdahivatalok székhelyeire), hanem Ausztriába a megszállott tartományokba és számos egyéb külföldi országba is. Ilyenkor az utalványozási díjhoz hozzájárul a távirat díja és belföldön az expresszdíj is. Az utalványok kifizetése vagy a címzett lakásán történi, mint p. Budapesten és az ország nagyobb városaiban, amikor ezért darabonkint 2 kr (5 db.-on felül 1 kr) kifizetési díj jár, avagy pedig a címzett csak értesíttetik és a pénzt a hivatalban veszi át, amikor a kifizetés díjmentes. Címzett a pénz átvételekor az utalvány hátlapjára nyugtázza. Az utalványbefizető 10 kr külön díjért a megtörtént kifizetésről hivatalos értesítést kap. A magyar posta közvetít évenkint több mint 16 millió P.-t, közel 500 millió frt értékben, az egész világ évi P.-forgalma mintegy 300 millió db. 12 000 millió frank értékben.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is