Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pozsonyi ká... ----

Magyar Magyar Német Német
Pozsonyi ká... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pozsonyi káptalan és prépostság

Eredetét mindeddig homály fedi. Több történetiró abban a véleményben van, hogy még Szt. István király előtt keletkezett és abból, hogy VII: Benedek pápa Pilgrim passaui érsekre bizta az avarok, morávok és alsó-pannoniabeliek lelki igazgatását, következtetik, hogy azt 974 körül a nevezett érsek alapította. Mások Nagy Károlynak, Szt. Istvánnak vagy Szt. Lászlónak tulajdonítják. Első okmánybeli nyomát Kálmán király 1100-iki dekretumában találjuk, ahol nagyobb prépostságnak mondatik, melynek a vas és viz által való itélethozásnak gyakorlata megengedtetik (Judicium ferri et aque, in aliqua Ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede Episcopi et majoribus, ut Posonii et Nitriae). A XIII. sz.-tól kezdve szakadatlanul adott ki hiteles érvényü okleveleket s prépostja püspöki törvényhatósággal birt, mig III. Honorius pápa 1221. a káptalant a pozsonyi várból a városba át nem vitte s a prépostot a káptalannal együtt az esztergomi érsek hatósága alá nem rendelte, bár meghagyta neki azt az előjogot, hogy a káptalannak nemcsak főnöke, hanem egyháznagya, prelátusa és a pozsonyi kerületnek főesperese maradjon. a pozsonyi prépost többi jogai közé hajdan az is tartozott, hogy az esztergomi érsek helyettese volt; Pozsony városának választott plébánosát megerősíthette, sőt a megürült pozsonyi kanonoki állásokat betölthette. Jelenleg a pozsonyi prépost ugyancsak az esztergomi érsek hatósága alá tartozik s a pozsonyi kerület főesperese, kihez a pozsonyvárosi, nagyszombatvárosi, bazini, somorjai, dunaszerdahelyi, malackai, stomfai, szepci, szeredi, szomolányi és nagyszombati alesperesi kerületek tartoznak. A pozsonyi társas káptalan a préposttal együtt 13 tagból áll. Jelenlegi prépost Knauz Nándor.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is