Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Problémafel... ----

Magyar Magyar Német Német
Problémafel... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Problémafeltáró osztálytükör

A tanulócsoport nak a hierarchikus szociometriai vizsgálat alkalmazásával elkészített, ált. írásos jellemzése (osztálytükör), amely a tanulócsoport problémáinak közösségpszich.-i gyökereit kívánja feltárni abból a célból, hogy segítse a csoport tagjai önképének alakítását, kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek magában a csoportfolyamatban rejlenek, és segítse a ped.-t probléma- és konfliktusmegoldó stratégiáinak kialakításában, ezek hatékonyságának folyamatos ellenőrzésében. A hierarchikus szociometria alkalmazásával feltárt tények segítenek megvilágítani az adott csoport értékprofilját, szerephierarchiáját, kapcsolati hálóját és erőterét. Az értékprofil elemzése rávilágít a tanulócsoport normáira, az isk. elvárásainak fogadtatására, az egyes diákok társaik teljesítményéről, tulajdonságairól vallott véleményére, a csoport önérvényesítésének szintjére, az egyéneknek a közvélemény formálásában játszott szerepére. A szerephierarchia megmutatja, hogy miként rétegződik a közösség különböző mutatók (mintanyújtás, a befolyás mértékre, a részvétel módja, a presztízs, a népszerűség stb.) szerint, a csoporttagok hány százalékának van szociális funkciója, s hogyan rangsorolhatók a diákok presztízsük, ill. népszerűségük szerint. A társas kapcsolatok hálója a kölcsönös rokonszenvi választások alapján készül. A hálóból az érzelmek és hírek áramlására is lehet következtetni. A hierarchikus szociogram a társas kapcsolatokat a csoport tagjainak hierarchiában betöltött helyzetével összefüggésben ábrázolja, s ezáltal alkalmat ad olyan kérdések elemzésére, mint pl. hogy milyen összetartás vagy széthúzás jellemző a csoport befolyásos rétegén belül, milyen a hangadók információs kisugárzása, milyen mértékű az érzelmi támogatottságuk a hierarchiában kedvezőtlenebb helyzetűek körében, milyen megnyilvánulásai vannak az egymás iránti szolidaritásnak a kevésbé befolyásos rétegekben. Az egyéni pozíciónak a kölcsönös kapcsolatok hálója felől történő megközelítése a beilleszkedés érzelmi oldalát világítja meg. Az erőtér elemzésének célja komplex és dinamikus képet adni a csoportot alkotó kisebb egységek, az ún. mikrocsoportok arculatáról. A problémafeltáró osztálytükör segítségével integrált és dinamikus képet lehet nyerni azokról a problémákról, konfliktusokról is, amelyek az isk.-i oszt.-on belül az intézményes (formális) és a nem intézményes (informális) normák, érték ek között keletkeznek. A problémafeltáró osztálytükör ped.-i hasznosításának feltétele az adatok visszacsatolása az oszt.-főnökhöz és az oszt.-hoz. A problémafeltáró osztálytükör alapján nyert információk a tanulók szempontjából két területen hasznosulnak: a tanulócsoport ? konfliktusai konstruktív rendezése révén ? magasabb minőségi szintre léphet; a kortárscsoport ped. által ellenőrzött közreműködése a szociálpszich.-i szempontból hátrányos helyzetű diákok számára lelki egészségvédelmet valósíthat meg.

Szekszárdi JúliaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is