Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pygmalion-e... ----

Magyar Magyar Német Német
Pygmalion-e... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Pygmalion-effektus

oktatás

A Pygmalion-effektus (a jelenség G. B. Shaw közismert színdarabjának alapján kapta a nevét) az önmagát beteljesítő jóslat jelenségkörébe tartozik, mely az elvárások valóságalakító hatását jelöli: a másik ember sokféle tényező által torzított megismerése alapján elvárások fogalmazódnak meg, amelyek a sugallt információknak megfelelően ténylegesen bekövetkező eseményekké, cselekvésekké válnak a partner viselkedésében. A Pygmalion-effektus ped.-i folyamatban érvényesülő hatását Rosenthal és Jakobson írták le: egy isk. tanáraiban néhány gyerek isk.-i teljesítményével kapcsolatos pozitív elvárásokat alakítottak ki, ennek eredményeképpen a gyerekek tényleges oszt.-zatai javultak a tanév végére. Az elvárások (bejósló erejüket a későbbi kutatások laboratóriumi kísérletekben és isk.-i term.-es szituációkban is érvényesnek találták) a tanulók intellektuális teljesítményére (kognitív elvárás), magatartására (normatív elvárás) és isk.-i pályafutására vonatkoznak. Ezek az elvárások olyan tapasztalatokra épülnek mint a szülők foglalkozása, isk.-i végzettsége, a tanuló neme, korábbi isk.-i eredményei, intelligenciá ja, tanulási motiváció ja. A tanári elvárások elsősorban nem a gyerek teszteredményére, tanulására hatnak, hanem az oszt.-zatokra, a tanulás szubjektív minősítésére. A magatartásra és az isk.-i teljesítményre vonatkozó elvárások gyakran együtt járnak: jó magatartású gyerektől nagyobb valószínűséggel várnak el jó teljesítmény t és fordítva, mely összefüggés inkább a lányokra nézve igaz. Az önmagát beteljesítő jóslatok többféle, ált. nem tudatos módon közvetítődnek a tanulók felé: gyorsabb megerősítés, több szemkontaktus és mosoly, nagyobb fizikai közelség a tehetségesebbnek gondolt tanulók esetén. Újabb vizsgálatok kimutatták a tanulói elvárások tanárra gyakorolt hatását is. A tanulók tanárral kapcsolatos pozitív elvárásai eredményeképpen pozitívabbak a tanulók nem verbális jelzései, kompetensebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érzi magát a tanár. ? Ir. Cserné Ádermann G.: Az ?önmagát beteljesítő jóslat? (Pygmalion-hatás) pedagógiai vizsgálata. in: A pedagógus. Neveléslélektan. V. Szöveggyűjtemény. Bp. 1991. 162?173.; Feldman, R. S.?Prohaska, T.: A tanuló mint Pygmalion: A tanulói elvárás hatása a tanárra. in: uo. 174?187.

Kôrössy Judit



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is