Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Quaestor... ----

Magyar Magyar Német Német
Quaestor... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Quaestor

(quaesitor a. m. kereső, kutató), római tisztviselő;eredetileg vizsgálóbiró, később a lex Valeria intézkedéséhez képest pénzügyitisztviselő. Egyébiránt már korán kifejlődik a különbség a Q. aerarius vagyurbanus (Rómában) és a Q. militaris közt (vidéken). Kr. e. 421. már 4. Q. van(kettő Rómában, kettő a hadvezérek kiséretében, ad ministeria belli). 267. ez aszám 8-ra emelkedett, majd 20-ra (Sulla), sőt 40-re (Caesar). Hivatalos működésükdecemberben kezdődött, amikor sorshúzás útján kapták a provinciát. 2 Rómábanmaradt, a többi Itáliában és a provinciákban kezdte meg hivatalos működését.Itáliában három quaestura volt, melyeket Augustus szervezett, de már Claudiusmegszüntetett. A Q.-es urbani vagy aerarii ellenőrizték az összes bevételeketés kiadásokat és különösen arra ügyeltek, hogy az állami jövedelmek pontosanbefolyjanak; másrészt arról is gondoskodtak, hogy mindaz kifizettessék, amit aszenátus utalványozott. A Q.-es provinciales elisérték a konzulokat ésprokonzulokat, lévén minden provinciában egy-egy quaestura, csupán Sziciliábankettő (Lilybaeion és Syrakusae). A vidéki Q.-ok feladata volt a közpénztártkezelni (Pecuniam publicam tractare), amelyből kifizették a szükséges katonaiés közigazgatási költségeket és pontos számadás után (rationem referre) afelesleget Rómába küldötték. Eleinte csupán patriciusok tarthattak rá jogot,hogy őket Q.-okká megválasszák, de 421 óta a plebejusok is megkapták ezt ajogot, bár az első Q.-t közülök még igy is csak 12 év mulva választották.Törvényes életkor, amely ezen állásra qualifikált, 27-30 volt. A tribusokszerint való comitiákon választották őket, de különös jelvények nem jártaknekik. Hivataloskodásuk tartama alatt szabad belépésük volt a szenátusba, avolt Q.-okat pedig utólag rendszerint felvették a szenátus névjegyzékébe. Acsászárság idejében a quaestura fennmaradt, de a Q.-ok hatáskörében jelentékenyváltozás állott be. A Q-ok őrizték a szenátus határozatait, azonkivül úti biztosokvoltak; mig a kincstárra való legfelsőbb felügyeletet egy új hivatal (apraefectus aerarii) gyakorolta. A vidéki Q.-ok hatásköre kevésbbé változott.Végül mint a császárság későbbi éveinek fejleménye előáll a Q. caesaris,principis. Ennek tiszte a császár rendeleteit a szenátusban felolvasni. Ennekaz állásnak kibővítéseül tekinthető Nagy Konstantin császár óta a Q. sacriPalatii, államkancellár, kinek kezén fordultak meg az összes törvényjavaslatokés az összes kérvények.

Q. a r. kat. egyházjogban régebben a búcsu engedélyezésemellett egyházi célokra adakozások gyüjtésével megbizott közeg. A részükrőlelkövetett visszaélések folytán a trienti zsinat a Q.-okat eltörölte. - Q. acíme végül egyetemeken annak a hivatalnoknak, aki az egyetem gazdasági ügyeitvezeti. Hivatalának címe questura.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is