Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Quasi... ----

Magyar Magyar Német Német
Quasi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Quasi

a. m. mintegy. - Q. contractus, nem szerződésenalapuló, de szerződéshez hasonlított jogviszony; az ily jogviszonyból származókötelem obligatio quasi ex contractu. Ilyen a megbizás nélküli ügyvitel(negotiorum gestio); a véletlenül származott közösség (communitas incidens); atartozatlan fizetés (solutio indebiti); a gyámság és gondnokság és az örökségbelépés. - Q. delictum, tiltott cselekmény, mely nem valódi vétség, de amelybőlugy mint a valódi vétségből a vétkes nemcsak kártérítésre, hanemmagánbüntetésre - birságra - köteles; ilyenek: az effusum et dejectum, haszobából előzetes figyelmeztetés nélkül valamit kiöntenek vagy kidobnak olyutcára, ahol rendesen emberek járni szoktak (ubi vulgo iter fit), s ezáltalvalakinek kárt okoznak; a Damnum in navi vel caupona datum, hajósnak v.vendéglősnek felelőssége emberei által okozott kárért; a judex qui litem suamfecit esete, vagyis a birónak felelőssége a hibájával okozott kárért, a biróellen a sértett felet megillető keresetet syndicatus actiónak (Syndikatsklage)nevezik; a positum vagy suspensum, ha járt utca felé a házból valamit tesznekvagy kiakasztanak, aminek leesése másnak kárt okozhat. - Q. juris v. Q.possessio, dologbeli jognak (jus in se) u. m. szolgalomnak, zálogjognak,emphyteusis és superficiának tényleges gyakorlása. Q.-nak nevezik azért, mertbirtok a szó tulajdonképi értelmében csak dolgoknál képzelhető. - Q. ususfructus, haszonélvezés elhasználható dolgokon (quae usu consummatur), ahaszonélvező itt a haszonélvezet tárgyát alkotó dolognak (res fructuaria)tulajdonosa lesz s azt elhasználhatja; jogának megszüntével pedig ugyanolyanminőségü és mennyiségü dolgokat visszaadni vagy az értéket megtéríteni köteles.- Q. traditio, jogok gyakorlásának átengedése, mert valóságos átadás (traditio)csak dolgoknál lehetséges.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is