Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rachitisz... ----

Magyar Magyar Német Német
Rachitisz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rachitisz

ang. rickets; magyarban angolkór, minthogy angolorvosok voltak az elsők, kik e betegségre felhivták a figyelmet), általános,tehát alkati megbetegedés, melynek fő s jellegzetes tünete a csontrendszerneksajátságos elváltozása, mely elváltozások pedig az által vannak feltételezve,hogy a mészsók a csontokban megfogynak, illetőleg hiányosan rakódnak le. Acsecsemőkorban fellépő s anya vagy dajka által szoptatott gyermekeken isészlelt s makacs, minden kezeléssel (még dajkaváltoztatással is) dacoló idültemésztési zavarok sokszor a R. korai legelső tüneteihez tartoznak;mindazonáltal nem tagadhatni, hogy más esetekben előrement bélhurut az angolkórfejlődésére prediszponáló okul szolgálhat. A csont megbetegedésének lényegeabban fekszik, hogy mig ép csontfejlődés mellett az újonnan lerakódottszövetelemekben csontosodás áll be, angolkórnál ezen csontosodás tökéletlenvagy egészen hiányzik; ennek következtében s azáltal is, hogy az új szövetek,miknek csontosodniok kellene, a rendesnél fokozottabb mértékben termeltetnek: acsontokban szint, alakot s konszisztenciát illető feltünő változások állanakbe.

R.-ben csakis gyermekek betegesznek meg, még pedigleggyakrabban a második életfélévtől a harmadik életév végéig terjedő időben.Az első hat hónapon belül a R. ritkább, de előfordul s nagy ritkán már a méhenbelül is fejlődhetik (R. foetalis). A harmadik életéven túl mind ritkábbanszokott fellépni, de azért fejlődése még a 6-8-10. stb. életvében isészleltetett (R. tarda). Oriási fokban elterjedt betegség; a gyermekorvosoktapasztalata szerint különösen nagy városokban a gyermekek 90-95%-akisebb-nagyobb fokban angolkóros. Fejlődésének első sorban a jó levegő hiányakedvez, ezért tavaszkor a hosszas téli szobában való tartózkodás után a R.-szalfeltünően gyakran, ősszel pedig feltünően ritkán találkozunk. Fontos kóroktanitényezők általában rossz egészségügyi viszonyok, fülledt levegőjü, nedves, mélyfekvésü lakás, célszerütlen vagy elégtelen táplálkozás stb. Déli éghajlat alatta R. ritka és ismeretlen magas fekvésü helyeken. Ugy látszik azonban, hogy abetegség átöröklődik s biztosra vehető az is, hogy gyenge testalkatu, hajlottkoru stb. szülők gyermekei R.-ra inkább hajlamosítvák, mint ép, erőteljes,fiatal koru egyének gyermekei. Igen gyakori a R. bujakóros szülők gyermekeinél.Általában tapasztaljuk, hogy a R. legelterjedtebb szegény sorsu emberekgyermekei között; ritkább, de azért elég gyakori a jobb móduak körében.

Az esetek óriási számában a R. már a csecsemőkorbanjelentkezik és pedig legelőször is a koponyán, hol kifejezett angolkóroselváltozások lehetnek jelen már a nélkül, hogy a csontrendszeren egyebüttkifejezett jelei mutatkoznának. A koponya-R.-nál leginkább a nyakszirtcsont az,ahol tünetei legpregánsabbak. A nyakszirtcsont pikkelye részletekben, vagyegészben annyira megvékonyult, hogy ujjali tapintásnál pergamentpapiros módjárabenyomható, hasonló elváltozások konstatálhatók a két os paristalén is, főképena varratok mentén (kraniotabesz). E mellett varratok és kutacsok tátongnak, anagy kutacs pedig a második, esetleg harmadik életév végéig is nyitva marad.Angolkóros koponya később jellegzetes alakot ölt, átmetszete ugyanis trapeztalkot (a franciák tete carréja), s róla még késő korban is a gyermekkorbankiállott angolkórt kétségtelenül felismerhetjük (széles, egyenesen felemelkedőhomlok, hátfelé erősen szélesedő nagy koponya, erős homlok- ésoldaldudorokkal).

A gerincoszlop nem ritkán erős púpszerü hajlatot mutathátfelé, ritkábban oldalgörnyét, vagy mell felé néző behajlást. A kulcscsontokis elváltoznak mell- s felfelé néző ívezetet alkotnak. A mellkason a bordákcsontos és porcos részleteinek érintkezési helyén gombszerü duzzanat tünik fel(angolkóros olvasó), e mellett oldalrészek besüppednek s a szegycsontelőredudorodik (tyúkmellkas, pectus carinatum); a mellkas alsó nyilása pedig arendesnél szélesebb. Nagy jelentőségü a medence csontozatának elváltozása is,eredménye gyanánt a medence szűkülete áll elő, mely későbbi korban igen gyakranszülési akadály (l. Oszteomalácia). A hengeres csontok meglágyulnak s különösenaz alkaron az epifizis részében erős duzzanat fejlődik (kettős végtag), könnyengörbülnek s különösen az alsó végtagokon nagy foku eltorzító elgörbülések sferdülések állhatnak elő. Lágyságuknál fogva könnyen hajlíthatók s könnyentörnek vagy behorpadnak. A folyamat gyógyulásakor az előzőleg lágycsontrészekben a rendesnél erősebb és szilárdabb csontlerakódás áll be, ssúlyosabb angolkór esetében annak nyomai a csontrendszeren egész életen átkönnyen felismerhetők maradnak.

A R.-nek ezenkivül fontos kisérő tünetei vannak; a beteggyermekek közérzete általában rossz, ingerültebbek a rendesnél, s rosszul,nyugtalanul alusznak; ugy látszik fájdalmaik is vannak, mely fájdalmakkülbehatásokra fokozódnak (ültetésnél, felemelésnél stb.); idegrendszerükizgékonyabb, könnyen és erősen izzadnak s igen gyakran görcsökben szenvednek.Egyéb ideges jelenségek (p. tetania) sem ritkák. Esetlegesen fogzás idejébenfellépő rángógörcsök nem a fozgásban mint ilyenben, hanem az angolkórban lelikokukat; ép, normális szervezetben a fogzás kóros tünetek nélkül szokottlefolyni s görcsöket egyáltalában nem idéz elő. A R.-ben szenvedő gyermekekáltalában rendszerint satnyák, bőrük halvány, száraz, üdeség nélküli, bőrpir-(erythema-)szerü elváltozásokra szerfelett hajlamosak, különösen nagyobbmelegben; ezenkivül soványok, zsírpárnájuk megfogyott s izomzatuk satnya,petyhüdt. Igen gyakran, bár nem mindenkor, vérszegények, még pedig eléggésúlyos fokban. Vannak azonban esetek, amikor látszólag teljesen és s üdegyermekeken is angolkóros elváltozásokat észlelünk a csontrendszerben. A R.-nekmég egy fontos tünete a késői fogzás; a fogak későn s nem ritkán a rendestőleltérő sorrendben jelentkeznek; maguk a fogak pedig igen sokszor csunyák,rosszul alkotottak s szuvasodásra s elmállásra nagyon hajlamosak. R.-esgyermekek későn kezdenek járni, vagy ha már jártak, a járást ismét elhagyják. Afolyamat gyógyulásának első jelei közé tartozik, ha a gyermek járni kezd.R.-nél szerfelett nagy a hajlam hurutos megbetegedésekre, légcső-, hörghurutstb. könnyen és súlyosabb fokban szokott fellépni s könnyen u. n. hurutostüdőlobra és tüdőgümőkórra vezet, melyre a tüdők a mellkasnak tágulékonyságukatnagyban gátló alkatánál fogva ugyis hajlamosak. R.-ben szenvedő gyermekekezenkivül igen gyakran emésztési zavarokkal is küzdenek, különben isbélműködésük renyhe s hasuk puffadt; a máj és lép a rendesnél nagyobbak.

A R. gyógykezelésénél az óvó eljárásnak nagy szerepe van; azösszes higienikus tényezők javításával legbiztosabban hatunk a betegségfejlődése ellen; fájdalom azonban legtöbb esetben éppen külső okoknál fogva aprofilaxissal nem sokra fogunk menni. Ugyanezek állanak a már kifejlődöttbetegség gyógykezeléséről. R. tüneteit mutató gyermek egészségénekgondozásánál, táplálásánál stb. szigoruan az orvos rendeletei értelmében kelleljárni. Jó levegő, száraz lakás a legelső, amiről gondoskodni kell. Városgyermekek tehát jó falusi levegőre küldendők. Még többet várhatni a magasklimatikus gyógyhelyektől, mint aminők gyermekek számára külföldön márfennállanak. De még a magas klimánál is ugy látszik hatékonyabb a tengermelletti tartózkodás. Gyógyszerek közül R. ellen a Kassowitz által ajánlottfoszfor van ma általánosan elterjedve; nem lehet tagadni, hogy a foszfor, bár nemspecifikus gyógyszere a R.-nek, kisérő tüneteit, különösen az idegeseket, elsősorban pedig a hangrésgörcsöt előnyösen befolyásolja. A R. idült lefolyásubetegség, enyhébb alakjában is hónapokig, súlyos formájában pedig évekig iseltart; de súlyos alakjai is igen sokszor teljes gyógyulással végződnek, sőtnagyobb foku elferdülések (p. az alsó végtagok ismert elferdülései; genu varum,genu valgum stb.) is ugyszólva teljesen visszafejlődhetnek maguktól; maradandóelgörbülések pedig ortoped, illetőleg sebészi kezelésnek hálás tárgyai. - R. azállatgyógyászatban,

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is