Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Radetzky... ----

Magyar Magyar Német Német
Radetzky... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Radetzky

régi cseh nemes család. Első, ismeretesebb őse R. ÁdámHenrik (megh. 1550.); egyéb kiválóbb tagjai: János György br. (1609-1891), akia 30 éves háboruban a svédek ellen harcolt és I. Lipót császártól a báróirangot kapta. Vencel Lipót (1704-81), részt vett a 7 éves hároruban és 1764.grófi rangra emelkedett. Két fia, Péter Özséb és Vencel Ignác szinténkitüntették magukat a 7 éves háboruban. Az előbbi által alapított ág most isvirágzik és ebből származott R. János Jószef tábornagy (l. o.). A családjelenlegi feje József gróf, szül. Grazban 1884., R. Tivadar grófnak s nejének,Liebig bárónőnek legidősebb fia.

R. János József Vencel Antal Ferenc Károly gróf, osztráktábornagy, szül. Trzebnitz nevü cseh kastélyban (tabori kerület) 1766 nov. 2.,megh. Milanóban 1858 jan. 5. Katonai kiképzését 1781-1784-ig a Theresianumbannyerte és 1784. hadapród lett egy vasasezredben; 1788-89. mint Lacyordonnance-tisztje a török háboruban harcolt s 1793-96. részt vett anémetalföldi és a felsőolaszországi harcokban a franciák ellen. 1799. alezredess Melas szárnysegéde lett s miután a Trebbia és Novi mellett vívottütközetekben kitünt, nov. 5. ezredessé nevezték ki. A marengói ütközet utánátvette az Albert herceg vasasezredének vezényletét, mely ezred élén 1800 dec.3. kiváló vitézséggel harcolt Hohenlinden mellett. 1805. vezérőrnagyiminőségben Itáliában helyeztetvén át, itt a Davidovics hadtestében mintdandárparancsnok kitünő szolgálatokat teljesített. 1809. az 5. hadtesthezbeosztva mint az elővéd, majd a hátvéd parancsnoka számos ütközetben újabbjelét adta vitézségének és a IV. hadtestben altábornagyi éshadosztályparancsnoki rangot nyert. 1809. hősiesen harcolt a wagrami csatában;1813. a hő hadi szállás főnökévé s ahadi tanács tagjává tették, mely minőségbenazosztrák hadügy újjá szervezését nagyban elősegítette; 1813-14. mintSchwarzenberg herceg táborkari főnöke Kulm, Lipcse és La Rothiere mellettfontos szolgálatokat tett és ő dolgozta ki az 1814-iki hadjárat, illetve aszövetségesek hadi tervét. 1815. újra a felső rajnai hadseregnek táborkarifőnöke lett. A francia háborukat követő hosszu béke idején mint lovashadosztályparancsnok előbb Sopronban, majd Budán szolgált s 1821-29. ugyanittFerdinánd főherceg adlátusa volt. 1829. Olmütz parancsnokává s lovasságifőparancsnoknak nevezték ki. 1831. febr. Felső-Itáliába helyezték át, ahol mintFrimont utóda átvette az osztrák csapatok (109 000 emer) fölött afővezényletet. 1836. elnyerte a tábornagyi rangot. Az 1848 tavaszán kitörőfölkelés alkalmából (márc. 18.) erőszakal iparkodott Milanóba a mozgalmatelnyomni, de 5 napi véres utcai harc után (márc. 23.) 15 000 emberrel Veronafalai mögé húzódott vissza s a Mantova és Veronába állomásozó csapatokösszevonása által seregét 35 000-re növelvén s felhasználva az ellenféltétlenségét, máj. elején újból támadólag lépett föl. Máj. 6. előnyomultVeronából és Santa Lucia mellett megverte a szárdokat, egy merészoldalfordulattal pedig Mantova mellett átkelvén a Minción, máj. 29. hatalmábakerítette a Curtatone-vonalat, mire a Mincio mentén fölfelé vonult.Tulajdonképeni célját azonban, Peschiera felszabadítását nem érte el, mely vármáj. 31. az olaszok előtt kapuit megnyitotta. Két hónapi fegyverszünet után R.Veronából hirtelen újból a Mincio felé nyomult és jul. 23-26. Sommacampagna,Custozza és Volta mellett teljesen széjjel verte a piemonti sereget, mire aug.6. bevonult Milanóba. Aug. 9. újabb fegyverszünetre lépett az ellenféllel,melynek értelmében ez utóbbi kénytelen volt Lombardiának még megszállva tartottösszes erősségeit az osztrákoknak átadni. Mihelyt Albert Károly 1849. márc. 10.a fegyverszünetet felmondotta, R. átkelt a Ticinón s márc. 23. Novara mellettdöntő győzelmet aratott a szárdok fölött, ami által az osztrákok uralmát alombard-velencei királyságban újból helyreállította. S miután kemény ellenállásután aug. Velence is meghódolt, R. ezentúl mint a II. (olasz) hadtestfőparancsnoka és a lombard-velencei királyság főkormányzója erélyesen,mondhatni vaskézzel őrködött a közrend fölött. R. Neumarktnak (Krajnában) ésRzidkónak (Csehországban) ura lett s 1852. a krajnai rendek határozata folytána Thurn birtokot is nyerte éltefogytiglan jutalmul. 1857 febr. 28., 72 éviszolgálata elteltével a császár az ősz és Ausztriában s különösen Bécsbenfölötte népszerü hadvezért saját kérelmére nyugdíjazta, kit minden lehető módonkitüntetett. R. tetemei a wetzdorfi mauzoleumban (Bécs mellett) tetteknyugalomra. 1858. Prágában, 1892. pedig Bécsben nagyszerü lovagszobrot emeltekneki, Olmützben pedig azt a házat, melyben szüleivel lakott, emléktáblávaljelölték meg. Leghiresebb arcképei Adamtól valók. A most a Schmelzen épülőfélben levő új gyalogsági laktanyát R. nevéről keresztelték el. Az újabbosztrák tábornokok sorából R. a leghiresebb és ő reá vonatkoznak Grillparzernek1849. költött sorai is: In deinem Lager ist Österreich. Neje StrassoldoFranciska grófnő volt (1779-1854) kitől összesen 8 gyermeke születette. Ezekközül Friderika Alexandrát (szül. 1816.) Wenckheim Károly gróf vette nőül.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is