Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Radiométer... ----

Magyar Magyar Német Német
Radiométer... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Radiométer

Crookes által feltalált készülék, mely legegyszerübbalakjában egy csúcsra állított vizszintes síkban lehetőleg könnyen forgónégyágu kis szélkerékből áll, melynek küllői rendesen aluminiumból, lapátjaipedig valamelyik forgásának irányában vett egyenfekvésü oldalukon korommalbevont csillámlemezekből készülnek. Az egész készülék egy lehetőleglégritkítottra szivattyuzható üveggömbbe van beforrasztva.

Radiométer.

Valamely fényforrás sugarainak behatása alatt a kis lapátoskerék forgásnak indul és pedig rendesen oly értelemben, hogy a kormozott lapoka sugarak elől hátrálnak. A kisérletek azt mutatják, hogy a forgást különösen ahőhatásu sugarak idézik elő. Crookes maga a tünemény okát eleintén a sugaraknakbizonyos közvetlenül ható taszító erejében kereste, de ezen feltevés később elejtetett.Számos és sokféle módosításokkal véghez vitt kisérletekből ugyanis kitünt, hogya forgás okát a készülék egyes részeinek hősugarak okozta egyenlőtlenmegmelegedése folytán a forgó kerék és az azt körülvevő üveggömb közöttfelmerülő reakciós erők hatására kell visszavezetni. E reakciós erők működésimódjának magyarázatára felállított elméletek közül különösen kettő kiemelendő.Az egyik elmélet (Tait, Dewar, Finkener, Crookes) a radiométer tüneményeit amekanikai gázelméletre alapítja. E szerint a rendkivül megritkított térben agázmolekulák nagyobb közökön át egymástól zavartalanul, tehát egyenes pályákonhaladnak; sebességük annál nagyobb, minél magasabb a gáz hőmérséklete, ez pedigelső sorban az üveggömb hőmérsékletétől függ. Ha most ezen gázmolekulák aszélkerék lapátjainak kormozott oldalaihoz érnek, onnét, miután a korom nagyobbhőabszorbeáló képességénél fogva a hősugarak hatása alatt erősebbenmegmelegszik mint a csillám, nagyobb mozgási energiával pattannak vissza, mintazoknak kormozatlan, tehát alacsonyabb hőmérsékletü oldalairól. Ennélfogva akormozott oldalaknak az ezen alkalommal létrejövő nagyobb reakciónál fogvahátrálniok kell. A másik elmélet (Osborne-Reyolds, Govi, Zöllner) a tüneménymagyarázatául felteszi, hogy a szilárd testek felületén gáz kiáramlás történikés pedig annál fokozottabb mértékben, minél ritkább az azokat környező tér ésminél magasabb a hőmérsékletük. Ezen gázkiáramlás származhatik akár a szilárdtestek felületén összesűrített gázrétegből (l. Abszorpció), akár pedig magábóla szilárd testből, miután számos ok arra enged következtetni, hogy a szilárdtestek is felületükön párolognak, mi, ha történik, légritkított térben ésmagasabb hőmérsékletnél nyilván fokozottabb mértékben is végbe megy. Ezenelmélet szerint a felszintől elváló részecskék reakciója okozná a kerékforgását.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is