Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Radziwill... ----

Magyar Magyar Német Német
Radziwill... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Radziwill

egyike a legrégibb litván hercegi családoknak, nagybirtokokkal Litvániában, Lengyelországban és Posenben. Az első R.-t 1405. mintlitván marsalt említik; ennek unokája Miklós goniadzi és medelei herceg 1515.birodalmi hercegi rangot nyert. Midőn a családnak ez az ága kihalt, V. Károlycsászár a birodalmi hercegi címet testvérének fiaira Miklós és János olykai ésnieswieszi hercegekre ruházta. Az 1669. kihalt Birze- és Dubinka-ág tagja voltBorbála, kit II. Zsigmond Ágost lengyel király titkon nőül vett, 1551. méreggelmult ki. Továbbá R. Janusz, akit III. Zsigmond evang. vallása miatt hivatalitólmegfosztott. Ennek fiát Boguszlávot Poroszország helytartójává nevezték ki. Amég virágzó ágnak törzsatyja Miklós (1547), «a Fekete» melléknévvel, követ voltV. Károlynál, protestáns lett és 1563. Brzecben a hires lengyel «R.-bibliát»nyomatta. Fiai megint akat. vallásra tértek át. Az idősebb jeruzsálemi utazásátlengyelül (Boroszló 1847) és latinul (Braunsberg 1601) irta le és 5000 aranyattűzött ki, hogy atyja bibliáját megvegye és elégesse. Károly 1764. ellenszegültII. Szaniszló Ágost király megválasztásának és az oroszok elől a külföldre voltkénytelen menekülni. 1767. a király ellen felkelt radomiri konfederációfővezére volt és újra menekülni kényszerült. Katalin cárnő pártfogása folytánvisszanyerte birtokait, ahol mint szuverén, hadsereget tartott. 1686. két ágraszakadt acsalád. Az idősb ág 1813. kihalt, de egyik törvénytelen sarjánaksikerült Ausztriában fejedelmi rangját érvényre juttatni és igy új önálló ágatalkotni. Az ifjabb törzs három ágra szakadt: a) a Klek, Nieswiesz, Olyka,Nieborow-ág, b) a Bykón-ág és c) a Berdyczow-ág. Az utóbbi kettő kizárólagOroszországban virágzik. A fő törzsnek egyik sarja Mihály Jeromos herceg (szül.1744., megh. 1831.) fiai közül a második Antal Henrik herceg (szül. 1775.,megh. 1833). nőül vette Ferdinánd porosz királyi herceg leányát, FriderikaDorottya Lujza Filippin hercegnőt; 1815. poseni helytartó volt és különben isGoethe Faustjához irt zeneszerzeményei által vált ismertté. Fia Vilmos herceg1848. mint tábornok vezényelt Holsteinban egy porosz hadosztályt és 1849. résztvett a porosz hercegnek badeni hadjáratában. Fia Boguszláv (megh. 1873.) azultramontánok egyik feje volt. Antal Henrik öccse Mihály herceg Kosciuszkoalatt harcolt, később Napoleon alatt szolgált és 1831. a lengyel csapatokfővezérévé neveztetett ki, de már a grochowi csata után lemondott és a hadjáratután 1836-ig Oroszországban internálva volt. Vilmos herceg három fia közül alegidősb Antal herceg (szül. 1833.) Nieswiesz orosz hercegség birtokosa, porosztüzérségi tábornok, tábornok a la suite a német császár mellett és a poroszfőrendiház tagja. Boguszláv herceg öt fia közül Ferdinánd herceg (szül. 1834.)a porosz főrendiház tagja és 1874 óta a német birodalmi gyülés lengyeltöredékének tagja. Másik fia Eduárd herceg, szül. 1842 szept. 6., 1874-81. anémet birodalmi gyülésnek centrumpárti képviselője volt. Meghalt Beuronzárdában 1895 aug. 10-én. Iratai: Die kirchliche Autorität und das moderneBewusstsein (Boroszló 1877); Ein Besuch in Marpingen (Berlin 1877); Canossaoder Damascus (u. o. 1878). V. ö. Die historische Stellung des HausesR. (Berlin1892).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is