Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rágalmazás aspersion
rágalmazás defamation
rágalmazás libel
rágalmazás slander
rágalmazás vilificatio...

Magyar Magyar Német Német
Rágalmazás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rágalmazás

A magyar btkv szerint R.-t az követ el, aki valakiről többekjelenlétében v. több, habár együtt nem levő személy előtt olyan tényt állít,mely valódisága esetében az ellen, akiről állíttatott, a büntető eljárásmegindításának oka volna, vagy azt aközmegvetésnek tenné ki. Büntetése 6 hóigterjedhető fogház és 500 forintig terjedhető pénzbüntetés. Nyomtatvány v.nyilvánosan kiállított képes ábrázolat által elkövetett R. büntetése: azelőbbinek kétszerese. Törvény által alkotott testületek, hatóságok vagy azokküldöttsége tagjai ellen elkövetett nyilvános R. esetében a büntetés egy évigterjedhető fogház és 2000 frtig terjedhető pénzbüntetés. Azokban az esetekben,amelyekben az u. n. exceptio veritatis meg van engedve, a valódiságnakbebizonyítása a vádlott büntetlenségét eredményezi. Az exceptio veritatis megvan engedve: a) ha az állítás közhivatalnokra és hivatásának gyakorlásáravonatkozik; b) ha az állított tény miatt az állítás idején bűnvádi eljárás voltfolyamatban; c) ha az állított tényt jogérvényes itélet valónak mondotta ki; d)ha a sértett fél annak megengedését maga kivánja; e) ha a vádlott állításánakcélja köz- vagy jogos magánérdek előmozdítása volt. Más esetekben az exceptioveritatisnak nincs helye és az a sértett fél kivánatára sem engedhető meg,jelesül: a) külföldi államférfiak s követek ellen elkövetett R. eseteiben; b)ha az állítás oly cselekményre vonatkozik, mely csakis a sértett félindítványára vonható bűnvádi eljárás alá s a sértett az eljárást nem kivánja;c) ha az állított tényre nézve felmentő itélet vagy megszüntető határozathozatott; d) ha az állítás családi életviszonyokra v. női becsületrevonatkozik. A R. u. n. indítványi, bizonyos esetekben felhatalmazási vétség sez utóbbi esetekben a közvádat csak a királyi ügyészség képviselheti.

Egy másik neme a R.-nak annak cselekménye, aki mást valamelyhatóság előtt büntetendő cselekménnyel vádolt, ha vádja valótlannak bizonyul éshamis vád esete fenn nem forog. Minthogy ily esetben hamis vád fenforog,valahányszor a vádló a vád alaptalanságát ismerte, s minthogy a vádemelés nembüntethető, ha a vádló a vádat alaposnak tartotta és tarthatta, a R.-nak ez azesete forog fenn, ha a vádlót a vádemelés körül gondatlanság terheli. Büntetéseegy évig terjedhető fogház. Holtak ellen elkövetett R. esetében a bűnvádieljárás indítványozására a megholtnak gyermekei, szülei, testvérei vagyházastársa jogosítvák. R. miatt elitéltetés esetében a sértett fél az itéletneks indokainak a vádlott költségére hirlapi közzétételét is követelheti. Időszakinyomtatványban elkövetett R. esetében a büntető itélet ugyanannak anyomtatványnak a jogérvényes itélet kihirdetése után megjelenő első számának elejénteendő közzé. Nyomban viszonzott kölcsönös R. esetében kompenzációnak van helyeoly értelemben, hogy a biró a bűnösség megállapítása mellett a büntetés alólmindkét felet, vagy azoknak egyikét felmentheti.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is