Legyen Ön is szerkesztőnk!
Küldjön be címszót!

Pályázatok

Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rágalmazás aspersion
rágalmazás defamation
rágalmazás libel
rágalmazás slander
rágalmazás vilificatio...

Magyar Magyar Német Német
Rágalmazás... ----

Címszavak véletlenülLegújabb kommentekCímszó:
Tartalom:

Rágalmazás

A magyar btkv szerint R.-t az követ el, aki valakiről többekjelenlétében v. több, habár együtt nem levő személy előtt olyan tényt állít,mely valódisága esetében az ellen, akiről állíttatott, a büntető eljárásmegindításának oka volna, vagy azt aközmegvetésnek tenné ki. Büntetése 6 hóigterjedhető fogház és 500 forintig terjedhető pénzbüntetés. Nyomtatvány v.nyilvánosan kiállított képes ábrázolat által elkövetett R. büntetése: azelőbbinek kétszerese. Törvény által alkotott testületek, hatóságok vagy azokküldöttsége tagjai ellen elkövetett nyilvános R. esetében a büntetés egy évigterjedhető fogház és 2000 frtig terjedhető pénzbüntetés. Azokban az esetekben,amelyekben az u. n. exceptio veritatis meg van engedve, a valódiságnakbebizonyítása a vádlott büntetlenségét eredményezi. Az exceptio veritatis megvan engedve: a) ha az állítás közhivatalnokra és hivatásának gyakorlásáravonatkozik; b) ha az állított tény miatt az állítás idején bűnvádi eljárás voltfolyamatban; c) ha az állított tényt jogérvényes itélet valónak mondotta ki; d)ha a sértett fél annak megengedését maga kivánja; e) ha a vádlott állításánakcélja köz- vagy jogos magánérdek előmozdítása volt. Más esetekben az exceptioveritatisnak nincs helye és az a sértett fél kivánatára sem engedhető meg,jelesül: a) külföldi államférfiak s követek ellen elkövetett R. eseteiben; b)ha az állítás oly cselekményre vonatkozik, mely csakis a sértett félindítványára vonható bűnvádi eljárás alá s a sértett az eljárást nem kivánja;c) ha az állított tényre nézve felmentő itélet vagy megszüntető határozathozatott; d) ha az állítás családi életviszonyokra v. női becsületrevonatkozik. A R. u. n. indítványi, bizonyos esetekben felhatalmazási vétség sez utóbbi esetekben a közvádat csak a királyi ügyészség képviselheti.

Egy másik neme a R.-nak annak cselekménye, aki mást valamelyhatóság előtt büntetendő cselekménnyel vádolt, ha vádja valótlannak bizonyul éshamis vád esete fenn nem forog. Minthogy ily esetben hamis vád fenforog,valahányszor a vádló a vád alaptalanságát ismerte, s minthogy a vádemelés nembüntethető, ha a vádló a vádat alaposnak tartotta és tarthatta, a R.-nak ez azesete forog fenn, ha a vádlót a vádemelés körül gondatlanság terheli. Büntetéseegy évig terjedhető fogház. Holtak ellen elkövetett R. esetében a bűnvádieljárás indítványozására a megholtnak gyermekei, szülei, testvérei vagyházastársa jogosítvák. R. miatt elitéltetés esetében a sértett fél az itéletneks indokainak a vádlott költségére hirlapi közzétételét is követelheti. Időszakinyomtatványban elkövetett R. esetében a büntető itélet ugyanannak anyomtatványnak a jogérvényes itélet kihirdetése után megjelenő első számának elejénteendő közzé. Nyomban viszonzott kölcsönös R. esetében kompenzációnak van helyeoly értelemben, hogy a biró a bűnösség megállapítása mellett a büntetés alólmindkét felet, vagy azoknak egyikét felmentheti.

Forrás: Pallas NagylexikonSzóljon hozzá!


Neve: (megjelenik)

E-mail címe: (nem jelenik meg)

Üzenete:Ujhelyi Eunika (2014/01/22):

Engem, 7.5 éve megvádoltak abban az időben mikor a rendőrségen voltam feljelentést tenni, a vád hamis. A vád tanúja is bizonyította, valamennyi állításuk szintén ellentmondásban vannak .Az eljáró bíró nagyon aljas tetteket megtett,2010-ben az öt hónap elteltével nem a tárgyalást írta ki, a gy, hatóságnál informálódott, hol tart az ügy?!Több mint tíz éven át folytattak ellenem e eljárást , jogtalanul, bizonyítja az elutasító ítéletet nem fellebbezték meg. A bíró mindent megtett az ellehetetlenítésem érdekébe , felmertem jelenteni, mert azzal vádolt meg ,hogy én őt megütöttem a tárgyalás alatt akkor , két órán át a P.K.K.Bíróság fogdájában tartott hogy a pszichiátriára bezárat. Az arcátlan ügyészség azt állította a bíró csak a rágalmazást követte el, így én csak mint magánvádló tehettem a keresetet. A bíró nemcsak azzal vádolt, hogy megütöttem a hatóság által a jogtalan fogva tartás , nem rágalmazás tett.! A múlt év szeptemberében elzáratott 30-napra jogtalanul a pszichiátriára, akkor már az ügy az Újpesti bíróságon volt ahol nem történt semmi!!! Tehát az eljáró bíró ellen már büntető ügy volt a bírósági szakban , mikor elzáratott. A pszichiátrián gyógyszermentesen voltam a korrupt orvosok a kezelésem szükségesét állítják, amit a bíró társaival jogerős végzésben követeltek már 2013.04.05-én. Az alap ügyben történt bíró váltás de az írat semmit nem ír miért.Kérdésem, az új bírótól kérhetem a bizonyítást tegye meg az ügyészség azaz a vád 7.5 év elteltével . Azt állítják hogy kóros elme állapotú vagyok, ezért kirendelt védők voltak, de ők az ügyész indítványához csatlakoztak. A rendőrségtől nem tudom elérni h,hogy a megtörtént feljelentésemről a nyilvántartásból igazolást adjanak . A büntetőeljárási könyvből tudom , a feljelentést azonnal nyilvántartásba kell venni, ami meg is történt 2010-ben a rendőrnő kiabálta a feljelentésem, az aktában van.! akkor a Balogh szakértő asztalára tette az aktát, tehát 2010-ben még volt feljelentésem, és van a nyilvántartásban. A bíróságon eddig nem értem el hogy, a vádat bizonyíttassa az ügyészséggel, közvádra lettem megvádolva 2007-ben az írat bizonyítja a hamis vádat, én csak magánvádlóként védhetem magam . A bíró ellen is védekezésként tettem a keresetet, mert ő zárat örökre zárt osztályra.! Bizonyítás helyett.! A bíró három véleményt íratott ugyanazzal a gerinctelennel aki 2010-ben azt írta, nem válaszolt egy kérdésre sem, nem működik együtt a vizsgálattal.!!! De, 2013-ban már azt állítják , hogy részlegesen volt együttműködő 2010-ben az érdekérvényesítésért mindent állíthatnak a bíróság szerint nincs ellentmondás. Felém semmire nem adott választ a bíró eddig. A magyar bíróságon a szerencsén múlik a jog orvoslat.???Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is