Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rajner... ----

Magyar Magyar Német Német
Rajner... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rajner

1. Ferenc, pedagogiai iró, szül. Gyulafehérvárt 1859 jul. 23.A gimnáziumot u. o. kezdte s Aradon végezte. 1877-80. a budapesti egyetemetjárta s ugyanott tanári vizsgát tett. A sajtónak 1878 óta állandó munkása,1888-90. a Pesti Napló, 1890-92. a Magyar Hirlap tanügyi rovatvezetője volt;1896 óta az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny felelős szerkesztője.A tanári működést 1893., a mostani budapesti V. kerületi állami főreáliskolábankezdte, 1891 óta pedig a budapesti VI. kerületi állami főreáliskola rendestanára.

2. R. Lajos, egyházi iró, esztergomi prépostkanonok, szül.Visken (Hont) 1842 márc. 4. Gimnáziumi tanulmányait Selmecbányán, abölcsészetet Nagyszombatban, a teologia három évét Bécsben, a 4-ik évetEsztergomban végezte. Pappá szentelték 1866 jul. 25. Káplán volt Vadkerten,1869. gimnáziumi tanár Nagyszombatban, később érseki levéltáros és szertartó,1875. szentszéki jegyző, majd hercegprimási titkár és 1882. irodaigazgató.1886. esztergomi kanonok, 1888. c. prépost, 1889. honti főesperes. Irodalmimunkássága: számos gyakorlati és fontos vallásügyi dolgokra vonatkozóértekezés, szent beszéd stb., melyek az Idők Tanujában, Új Magyar Sionban, Kat.Lelkipásztorban és Isten Igéjében jelentek meg. V. ö. Zelliget A., Egyházi irókcsarnoka.

3. R. Pál, belügyminiszter, szül. 1823 febr. 28., megöltemagát Lontón (Hont) 1879 szept. 9. Bécsben tanult a Theresianumban; itttanulmányait befejezve, 1844. az udvari kancelláriánál gyakornok, majdtiszteletbeli fogalmazó lett. 1848. fogalmazó a m. kir. földmívelési éskereskedelmi minisztériumban, a szabadságharc mint Ivánka Imre, később mintGuyon hadsegéde vett részt; ezután nyugalomba vonulva élt 1861-ig, amikor Hontvármegye alispánjának választotta meg. 1865. országgyülési képviselő, 1868.Bars vármegye főispánja, 1869 okt. 21. m. kir. belügyminiszter lett; egy évmulva idegbaja miatt lemondott, de a pártnak ezután is tevékeny tagja maradt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is