Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rapaics... ----

Magyar Magyar Német Német
Rapaics... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rapaics

1. Radó (ruhmwerthi), miniszteri tanácsos, szül. Szegeden 1848márc. 13. Gimnáziumi tanulmányait Egerben végezte, jogi vizsgálatait pedig agyőri jogakadémián tette le. Állami szolgálatát 1870 őszén kezdette meg,1876-tól kezdve állandóan a vizügyi szolgálat terén működik. Az 1881. évirendkivüli s a magyar alföld nagy részét fenyegető árvizek alkalmával mintteljhatalmu kormánybiztos Csongrád városnak és vidékének védelmét vezette ésezen alkalomból tanusított működése elismeréséül osztálytanácsosi címet ésrangot kapott, majd pedig 1882. valóságos osztálytanácsossá neveztetvén ki, azemlített minisztériumban a tiszai ügyosztály vezetésével bizatott meg, sugyanezen esztendőben a tiszavölgyi társulat központi bizottságának is tagjalett. Ezen minőségében részt vett a Tiszavölgy végleges rendezése érdekébenmegindult nagy munkálatokban, valamint jelentékeny része volt a Tiszának amellékfolyóinak szabályozásáról szóló 1884. XIV. t.-c. megalkotásában is, melytörvényt alapján nyertek a tiszavölgyi ármentesítő társulatok helyes igazgatásiszervezetet. 1887-ben már mint miniszteri tanácsos a vizügyi főosztály főnökévéneveztetett ki. Az 1889. XVIII. t.-cikkel a vizszabályozási, ármentesítési éstalajjavítási ügyek az akkor életbe léptetett földmívelésügyi minisztériumkebelében egyesíttetvén, ezen főosztály élére állíttatott. 1895., midőn azország összes vizei rendkivüli áradásaikkal fenyegették az azok mentén elterülőnagy vidékeket, a központi árvédelmet vezette, melynek sikeres befejezése utána Szent-István-rend kis keresztjével tüntették ki.

2. R. Rajmund, egyházi iró, budapesti egyetemi hittanár,szül. Milanóban 1845 jan. 1. Középiskoláit Egerben, a teologiát Budapestenvégezte, azután a bécsi Augustineumban tanult. Pappá szentelték 1868. Teologiaidoktor lett 1869. Hitoktató volt Nyiregyházán, 1870-80. az egri érsekiliceumban az egyháztörténelem és egyházjog tanára, egyúttal házasságvédő,papnevelőintézeti aligazgató és zsinati vizsgáló. 1879. udvari káplán, 1880. abudapesti egyetemen az egyháztörténelem tanára. Tagja vatikáni magyarokirattárszerkesztő bizottságnak, másodelőadó a Szt.-István-társulat tudományosés irodalmi osztályánál. Irodalmi munkássága: 1872-1880. szerkesztője volt azEgri Egyházmegyei Közlönynek, amelyben és a Religio, Egri Népújság stb.lapokban számos értekezést, költeményt stb. közölt. Önálló műve: Egyetemesegyháztörténelem (I. köt. Eger 1879, II. köt. 1881, III. köt. I. rész 1886, II.rész 1889). V. ö. Koncz A., Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is