Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Regulátor... ----

Magyar Magyar Német Német
Regulátor... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Regulátor

a gépek hajtó és ellenálló erejében fellépőeltérések kiegyenlítésére való készülék; legáltalánosabban a gőz-, gáz-,petroleum-, viz- és az e fajta mótorok szabályozására használják. Működésükelve a forgó tömegben rejlő röpítő erőn alapszik, szerkezete függőlegestengelyre függesztett golyópárból áll, mely a tengelyen mozgó hüvellyel vankapcsolatban, ugy hogy midőn a tengely sebesebb forgása a golyókban nagyobbröpítő erőt kelt, a fölszálló golyók karjai a tengelyen mozgó hüvelyt feljebbemelik. Ezzel a hüvellyel kapcsolatban van a motorikus erőt szolgáltató gőz,gáz, levegő, viz v. petroleum bebocsátásának szabályozására való szellentyüvagy annak mozgató szerkezete, ugy hogy a R.-golyók emelkedését mindig azerőforrás fojtása vagy a hengertöltés csökkenése, sülyedését pedig az erőforrásszabadabb áramlása v. a hengertöltés növekedése nyomban követi. A gáz- éspetroleumgépekben a R. háromféle módon szabályoz: 1. hátráltatja v. teljesenmegakadályozza a gáz beömlését; 2. megakadályozza az égéstermékek egy részénekkiömlését; 3. visszaszivatja az égéstermékek egy részét. A gőzgépeken pedigkétféle módon szabályoz: vagy a beömlesztő nyilásnak vagy pedig a beömlésidejének megváltoztatásával. Egyszerübb szerkezetü gépeken olyan R.-okatalkalmaznak, melyek az ellenerő növekedése esetén a beömlesztő nyilástnagyobbítják, csökkenése esetén pedig kisebbítik, hogy mindig olyan nagyfeszüléssel lépjen a gőz a hengerbe, aminővel az ellenerőt a gép állandóforgása mellett legyőzni képes. ily szabályozó mellett a gőz mindig kisebbfeszüléssel dolgozik a hengerbe, mint aminőre a kazánban fejlődött, kivévén aztaz esetet, midőn az ellenerő legnagyobb a gép fokozott erővel dolgozik, mertilyenkor a beömlő nyilás teljesen nyitva van. Ezért a szabályozásnak ezt amódját csak kisebb gépeken alkalmazzák, ahol komplikáltabb szerkezetekköltségét nem birja el a tökéletesebb szabályozással elérhető haszon. Agőzbeömlés idejének szabályozása esetén a gép töltésfoka változik, ez a módösszetettebb szerkezetü R.-okat kiván, miért is bárha nagyon gazdaságos, eddigcsak nagyobb és kényesebb természetü munkára készített gépeken alkalmazták,azonban ma már általános a törekvés a kisebb gépeknek is ily R.-okkal valószabályozására. Ezeket a R.-okat a fojtóan működőkkel szemben expanziósR.-oknak nevezik, mig a fojtóan működőket fojtószellentyüs R.-oknak.

A R.-ban fellépő röpítő erőnek a golyók súlyán kivül aszabályozó szerkezet mozgatására szolgáló erőt és a mozgó részek között fellépősúrlódást kell legyőznie. Amig a hajtó erő egyensúlyban van az ellenerővel,tehát amig a gép forgása állandó, a röpítő erő csak a golyók súlyát hordja s azállító szerkezet semmi befolyással sem bir a mozgó hüvelyre, ilyenkor az R.-nakhatása nincs; amint azonban a fordulatok száma növekszik, p. n-ről n+xn-reemelkedik, a hüvely fölfelé indul és a súrlódó erők működésbe lépnek sellenállásukat a röpítő erő csak ugy képes legyőzni, ha a forgás xn értékkelnövekszik. A hüvely lefelé haladásakor fellépő súrlódó erőket a golyók vagyegyéb nehezékek súlya v. acélrugók győzik le. Ezeket az erőket a röpítő erőtartja egyensúlyban, a hüvelyre működő ellenerőket tehát csak ugy birják el, haa röpítő erő annyival kisebbedik, mint amennyi a fent nevezett ellenerőklegyőzésére szükséges, vagyis, ha a forgás xn résszel kisebbedik, azaz n-rőln-xn-re csökken, ennek folytán a hüvely 2×n fordulat alatt mozdulatlanul áll.Jelezze a fordulatok számát a hüvely emelkedésének kezdetén n2,akkor n1 = n+xn, n2 = n-xn. Ha pedig azoknak afordulatoknak a számát, melyek alatt a hüvely mozdulatlan marad, elosztjuk arendes fordulatok számával, látni fogjuk: a rendes forgásnak hányadrésze alattmarad a hüvely mozdulatlan, vagyis meglátjuk, hogy mily mértékben érzéketlen aR. Ha ezt 1/k-val jelöljük, lesz:

Ezt a kifejezést a R. érzékenységi fokának nevezzük.

A R.-okat a gőzgépekkel együtt szintén Watt találta fel smár első gőzgépein alkalmazta is; a Watt-féle lassu forgásu nagy golyós R.-okatazonban ma már nagyrészt kiszorították a könnyebb golyókkal működő gyorsforgásu R.-ok. Ezek sokkal érzékenyebbek mint a lassu forgásu R.-ok, mivelnagyobb áttétellel forgatván, a gép forgásának változása náluk nagyobb számufordulatváltozást idéz elő s igy a R. a gép forgásának csekélyebb változásaután megkezdi működését. A gyors forgásu R.-ok szerkezete kissé komplikáltabb,mert itt a hüvely esésekor fellépő ellenerők legyőzésére rugókat vagy olyannehezékeket kell alkalmazni, melyek a röpítő erőre nincsenek semmi befolyással.A lassu forgásu R.-ok közül a Watt-féle, a gyors forgásuak közül pedig leginkábba Porter-, Proell-, Kley-, Buss-, Gruson és a Tangye-féle R.-okkal találkozunka gyakorlatban.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is