Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rejtett tan... ----

Magyar Magyar Német Német
Rejtett tan... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rejtett tanterv

Az elnevezés összefoglalóan utal mindazokra a pszichikus képződményekre (viselkedési sajátosságok, reakciómódok, attitűdök), amelyeket szervezett, intézményes tanulás keretében sajátítunk el, ám amely tartalmak nincsenek hivatalos tantervben megfogalmazva. A rejtett tanterv szaknyelvi metafora. Szinonimái a szakirodalomban: az isk.-zás másodlagos következménye; mellékterméke; ?paracurriculum?. A ped.-i kutatás olyan irányzata, amely ahhoz a paradigmaváltáshoz kapcsolódott, amikor a társ.-i tényekről az interaktív társ.-i folyamatok feltárására helyeződött a hangsúly (fenomenologikus szociológia, etnometodológia). E szemléletben a curriculum elemzése azt jelentette, hogy leírták és értelmezték a curriculumot úgy, ahogyan az a mindennapos tevékenységek során ? a tanórán belül és kívül ? egy szociális kapcsolatrendszerben létrejött. A hetvenes években a társ.-kritikai beállítottságú polg. okt.-szociológusok egy része úgy vélekedett a rejtett tantervről, hogy ez az a hatékony, rejtett (latens) mechanizmus, ami az isk.-i szocializáció révén hozzájárul a társ.-i munkamegosztás kialakult rendjének fenntartásához (és konzerválásához). E kutatási irányzat a tanítás-tanulás mikrofolyamataira figyel, adekvát módszere a (résztvevő) megfigyelés és az észleletek kvalitatív, hermeneutika i fogantatású értelmezése. A rejtett tanterv leírására, feltárására vállalkozó kutatás középpontjában az oktatás társas közege áll abból a felismerésből kiindulva, hogy az isk. hatásrendszerében a műv.-i tartalmakkal egyenrangúan fontos a tanulás kontextusa, az oktatás belső intézményei (az isk. értékrendje és értékelési eljárásai; időkezelés és térszervezés az oszt.-ban; az oszt. mint szociális viszonyrendszer). A rejtett tanterv szemléletmódja szerint az isk.-i tanítási-tanulási folyamatok jelenetei és az általuk hordozott szocializációs hatások kettős jelentésűek: egyrészt kifejeznek manifeszt, tudatos, célracionális törekvéseket, másrészt nem tervezett, szándékolatlan, érzelmi színezetű hatásokat is. Az isk.-i okt.-nev.-képzés valóságos hatásmechanizmusa mindig a dokumentumba foglalt hiv. ttv. és a rejtett tanterv együttese. kontrollmechanizmus, informális szabályozás.

Szabó László TamásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is