Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rendek states

Magyar Magyar Német Német
Rendek... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rendek

testületek, egyesületek, melyek tagjai bizonyos szabályokkövetését tűzik ki feladatuknak bizonyos célok elérése végett. Természetüketilletőleg két osztályba sorozható, u. m. egyházi és világi R. - Az országos R.A középkori fejlődés bizonyos fokán a munkamegosztás, vagyon megoszlása, aközhatalomban való kisebb-nagyobb részesedés a társadalomban csoportosulásokat,illetve elkülönüléseket eredményez. Ez egyes csoportok tagjait a közöséletviszonyok, szokás, életmód, erkölcsök és életnézet szorosabban fűz össze,illetve elkülönít. Igy keletkezik azután az életnek egy bizonyos rendje,melynek, ha az állam, mint ilyen, szervezetében elfogad és jogi alapra helyez,a jogi értelemben vett rend jön létre, a rend mint jogi intézmény. Hazánkban isa fejlődés bizonyos rendi szervezethez vezetett, de ez nem a Ny-i államokbanáltalán uralkodó rendi szervezetnek puszta átvétele, annak teljességével éskizárólagosságával, hanem bizonyos nemzeti jelleggel honosodik meg; nálunk azoka túlzott fogalmak a vér tisztaságáról, a morganatikus házasság intézménye stb.sohasem tudnak tért foglalni. A magyar állam népe tulajdonkép a nemességre,polgárságra és a jobbágyságra (parasztság) különül el a fentebb mondottértelemben, de a két utóbbit nem rendnek, hanem osztálynak nevezik és rendet akiváltságos nemesség alkot, ide számítva az egyháziakat is, kik hivatalosállásukból folyólag a személyes nemességgel birtak és azután kebelébenmegkülönböztették az egyháznagyok és a világi főurak rendjét, mint a két főrendet, a köznemesség és a szabad királyi városok (mindegyik egy nemes személy)rendjétől, mint a két alsóbb rendtől. E felosztás főkép az országgyülésenérvényesül, mely a mohácsi vész után ennek alapján nyer kifejezést: Status etOrdines Regni Hungariae ex quatuor conditionis Regnicolis, Nempe Praelatis,Baronibus et Magnatibus, Nobilibus et Liberis Civitatibus consten. V. ö. SchvarczGyula, Elemente der Politik. A középkorban a szerzetesi és lovagi szellemegyesülése folytán az u. n. egyházi lovag-R. származtak. L. ezekről az egyesR.-et: Johanniták, Német lovagrend stb. L. még États généraux, Egyházi rendek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is