Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rendészeti ... provost dut...

Magyar Magyar Német Német
Rendészet... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rendészet

fogalma, helyesebben fogalmának terjedelme iránt eltérők anézetek. Némelyek R.-en az összes állami tevékenységet akarják érteni, mely abelső államéletben az állam s az állampolgárok jólétének, vagyis a közjólétnekbiztosítására és emelésére irányul. Ez értelemben a rendőrfenség(Polizeihoheit, jus politiae) az egész kormányzattal, s amennyiben némelyeklegalább a jogszolgáltatást a R. alul kiveszik, a közigazgatással azonosíttatnék.Mások azért s helyesebben a R. fogalmát az államigazgatási tevékenység amakörére szorítják, amely a társadalom külső rendjének közvetlen biztosítására smegoltalmazására irányul. A R.-re vonatkozó célszerüségi elveknek ésszabályoknak rendszeres foglalatját R.-i politikának, az arra vonatkozó tételesjogszabályoknak összességét R.-i jognak nevezzük. A veszélyek, melyekkel a R.-ihatalom elfajulása az egyéni szabadságot fenyegetheti, az e téren a kormányokrészéről a történelem tanusága szerint elkövetett visszaélések (politikaititkos kémrendőrség, agents provocateurs) a R. iránt kisebb-nagyobbidegenkedést, ellenszenvet szültek, sőt azt egyenesen gyülölt intézménnyétették. A R.-nek a legszélesebb alapokon nyugvó önkormányzat, s a legszabadelvübbalkotmány mellett is szükségessége s egyenes nélkülözhetetlensége csak alegújabb időkben jutott általános felismerésre, de nem a bizalmatlanság teljeseltünésével, mely különösen a R.-től igénybe vett rendkivüli hatalom iránt mostis nyilvánul, jóllehet a rendkivüli gyorsaság, mely bizonyos esetekben egyedülbiztosíthatja a rendőri intézkedések kivánatos sikerét, rendkivüli hatalmat isigényel. A R.-i ügyágak közül különös említést igényelnek:

1. a felsőbbállambiztonsági R., amelynek az államegésznek, az államegységnek s államrendnekbiztosítása a feladata. Ide tartoznak a politikai zavargások, zendülések,lázadások megelőzésére s csirájukban elfojtására vonatkozó intézkedések; anépcsoportosulások, a népgyüléseknek s főleg a titkos, főleg politikai jellegütársulatoknak ellenőrzése, szükség esetében feloszlatása; a népizgatóknak,gyanus külföldieknek (emisszáriusok, politikai kémek) éber szemmel tartása; asajtónak (izgató röpiratok), a fegyverviselésnek ellenőrzése.

2. A személy- ésvagyonbiztonság. A R. körébe tartozik e téren mind az, ami az állampolgárokszemélyes szabadságát, becsületét, életét, testi épségét, vagyonátveszélyeztetheti. A veszélynek forrásai lehetnek: véletlen, természeti hatalom(tűzvész, árviz), emberi gonoszság vagy gondatlanság.

3. Közegészségügyi R.

4. Szegényügy

5. Az elkövetett bűntettek nyomozása; a bűntetteseknek felfedezése,üldözése s kézrekerítése.

6. A biróságokhoz nem utalt rendőri kihágások fölöttvaló biráskodás.

A R. nagy fontossága s ügyköre terjedelménél fogva néholkülön központi főhatóság, az u. n. rendőrminisztérium alatt áll, nálunk abelügyminiszter alá tartozik. Államilag szervezve csak a székes fővárosban van,Az ország többi részeiben az önkormányzat körébe tartozik,kiegészítvén azt az 1881. III. t.-cikkel felállított, katonailag szervezett,személyi ügyeiben a honvédelmi, közigazgatási s rendőri szolgálati viszonytekintetében a belügyminiszternek alárendelt magyar királyi csendőrség.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is