Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Reosztát... ----

Magyar Magyar Német Német
Reosztát... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Reosztát

műszaki

arra való készülék, hogy valamely elektromosáramkörbe ellenállások egyszerü műveletek által gyorsabban beiktattassanak v.abból kirekesztessenek. A R.-okhoz tartozik a Poggendorff-féle reokord. Ez állkét egyenletes vastagságu egymás mellé párhuzamosan deszkára feszített drótból,mely egy a deszkán ide-oda tolható kénesővel telt vasedény szűk nyilásaináthalad és igy a kéneső mindig vezető összekötteségben marad. Ha a drótokat adeszka egyik végén fekvő végeikkel szorítókkal valamely áramkörbe iktatjuk,akkor az igy az áramkörbe helyezett ellenállás az edény eltolása általváltoztatható. Ha a drótok ellenállása ismeretes és a beiktatott részek hossza- a csusztatható edény alatt a deszkán alkalmazott milliméterskála segítségével- megmérhető, akkor a beiktatott ellenállás is mindenkor megmérhető. Ez akészülék aránylag csak szűk határok között és kis ellenállások beiktatásárahasználható. Más fajtája ezen eszközöknek a hengeres Rl-ok. Ezekben azellenállásként szolgáló drót egy márvány- vagy szerpentinhengerre sűrü, de nemérintkező csavarmenetekben van felcsavarva. A henger tengely körül forgatható,forgatása által pedig egy a dróthoz rúgó által odaszoruló kis fémcsiga továbbtolódik, mi által a drótnak kisebb-nagyobb darabja az áramkörbe iktatható. Adrót és a csiga hiányos és egyenlőtlen érintkezése és az ennélfogva azérintkezési helyen felmerülő változó nagyságu és meg nem határozható különellenállás ezen készüléket pontos mérésekre alkalmatlanná teszik, ellenben jólhasználható, ha az áramerő bizonyos kivánt nagyságának elérésére egyedül arrólvan szó, hogy az áramkörbe ellenállások beiktattassanak a nélkül, hogy azoknagyságának pontos ismerete kivántatnék. Tetszés szerinti mérhető ellenállásokbeiktatására nagyon alkalmas a Siemens-féle dugós R. vagy ellenállási szekrény

Ez áll egy szekrénykéből, melyben pontosan megmértellenállásu dróttekercsek vannak elhelyezve. Az egyes szomszédos tekercsekvégei egymással láncolatosan vezető összeköttetésben vannak. Ezenösszeköttetésre szolgálnak a szekrény fedelére erősített vastagsárgarézhasábok, melyeknek vezető ellenállása elhanyagolható kicsiny. Mindenilyen sárgarézhasábhoz az alatta elhelyezett két szomszédos dróttekercs egy-egyvége van forrasztva, kivéve az elsőt és utolsót, melyek a megfelelőtekercseknek csak egyik végével vannak fémi összeköttetésben és az áramfelvételére szorítókkal vannak ellátva. A hasávbok egymástól el vannakszigetelve, de szomszédos oldalaikon egy áramvezető-összeköttetésüket létesítőfémdugó felvételére szolgáló kimélyítéssel birnak. Ha az összes dugók ki vannakvéve, akkor az áram az összes ellenállásokon kénytelen áthaladni; ha valamelykét szomszédos hasáb közé a fémdugót bedugjuk, akkor az ezen két hasábotösszekötő dróttekercs ellenállása az áramkörből ki van rekesztve. A szekrénybeelhelyezett ellenállások a mérlegeknél használt súlybetétek módjára vannaksorban elrendezve; ha p. egy R. a következő ellenállásokat tartalmazza; 50, 20,10, 10, 5, 2, 1, 1, 0,5, 0,2, 0,2, 0,1 Ohm, akkor az bármilyen 100 és 0,1 Ohmközött fekvő ellenállás tized Ohmokig beiktatására és mérésére alkalmas. Akészülék külső alakját mutatja a mellékelt ábra.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is