Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rét green
rét meadow
réteg band
réteg bed
réteg coat
réteg coating
réteg deposit
réteg flake
réteg layer
réteg seam
réteg strata
réteg stratum, st...
réteg streak
réteg húzód... direction o...
réteg-levál... scaling
rétegdőlés slant
rétegekre v... to laminate...
rétegelt laminated
rétegelt hő... formica
rétegeltoló... leap

Magyar Magyar Német Német
rét & mező ... Wiese (e)
réteg Schicht (e)...
rétegekbe r... aufschichte...
rétegez & h... schichten
rétegeződik... schichten s...
retek Rettlich (r...
rétes Strudel (r)...
retesz Riegel (r)
retesz & zá... Verschluß (...
rétisas Seeadler (r...
rettegett gefürchtet
rettenthete... unverzagt
rettenthete... unerschrock...
rettentően rasend

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rét

vagy kaszáló, állandóan füvet termő telek, melynek lekaszálttermését mint szénát értékesítik. A legelőtől csak abban különbözik, hogytermése lekaszálható, mig a föltétlen legelő termése csak legeltetés útjánértékesíthető. A rét mezőgazdasági jelentősége abban nyilvánul, hogy különösena tenyészállatok számára a legalkalmasabb takarmányt szolgáltatja, hogy terméserendszerint biztos s kezelése aránylag csekély költséget okoz, minélfogva a jórét jövedelmezés és érték tekintetében a legjobb szántófölddel vetekedik.Különbség teendő természetes és mesterséges rét között. Előbbi az emberhozzájárulása nélkül jön létre, utóbbi mesterséges úton, vetéssel létesíttetik.Mindkét neme a rétnek lehet öntözhető, a fölület lényeges átalakításával nyertöntözhető rét pedig műrétnek mondatik. Az öntözhető rét előnye a nem öntözhetőfölött főképen abban nyilvánul, hogy termése nemcsak tetemesebb, hanem biztosabbis. Fekvés tekintetében van völgyi vagy lapályi, hegyi és erdei rét. A folyamokés patakok mentén elterülő lapályrétek rendszerint a legértékesebbek, mertnyirkos talajuk a réti növényzetnek nagyon tekintélyes vizszükségletétlegjobban kielégíti. Ilyen rétek nálunk kétszer kaszálhatók s kataszteriholdanként 20-30, sőt 40 q szénát szolgáltatnak. A hegyi s erdei réteket,kivált szárazabb éghajlat alatt, többnyire csak egyszer kaszálják s jó szénátszolgáltatnak ugyan, de termésök csekély, 10-15 q. A rét értéke nagy mértékbena széna minőségétől is függ, mely tekintetben édes és savanyu szénát termőrétek különböztetendők meg. Az elsők szénája főkép értékes pázsit- éslóherfélékből áll, az utóbbiaké több-kevesebb savanyu füvet (sás, káka, szittyóstb.) és zsurlókat tartalmaz s ezért inkább csak lovaknak való. Ilyen kivált aláprétek szénája, melynek értéke fél akkora, mint az édes réteké. Habár aszénatermés mennyisége és minősége első sorban a talaj- és éghajlativiszonyoktól és a rét fekvésétől függ, helyes kezelés és kellő gondozássalminden rét hozama kisebb-nagyobb mértékben fokozható. E tekintetben elsőfeladat a felesleges nedvesség elvezetése, ami a savanyu füvek eltünését vonjamaga után; azonkivül évenkint tavaszkor erélyesen megfogasolandó a rét és avakondturások elterítendők, mely célra a rétboronák és rétgyaluk szolgálnak.Nem öntözhető és áradásoknak alávetett rétek rendszerint trágyázásbanrészesítendők, mely 3-4 évenként ismétlendő. Rétek trágyázására a jól megéretts porhanyó istállótrágyán kivül a trágyalé, a keveréktrágya vagy komposzt (l.o.), továbbá hamu, gipsz és kálitrágyák nagyon alkalmasak. A széna minőségére akaszálás ideje is befolyással van. Legjobb a rétet akkor kaszálni, amikor anövényzet zöme virágzásba lép; ezen esetben kedvező minőség mellett alegnagyobb mennyiségü széna nyerhető. Kései kaszálás esetén nemcsak durvább,rostosabb és ennélfogva nehezebben emészthető a széna, hanem a rét növényzeteis szenved ezalatt, mivel a növények egy része magba megy. A kései kaszálásnáltovábbá a magról szaporodó gyomok is nagyon terjednek. A rétek viszonylagosterületi elterjedése a talaj- és klimatikus viszonyok szerint nagyon különböző.Hazánkban p. a rétek területe 2 565 000 hektár, ami a termő terület 10,5%-ánakfelel meg; de mig a rétterület ezen aránya Csanád vármegyében csak 3,4%Bács-Bodrogban 4,3%, Esztergom vármegyében 4,4%, addig Zólyomban és Ugocsában16%, Máramarosban 19,2 és Csík vármegyében 22,2%. Magyarország évi szénatermése55 és 74 millió q között váltakozik és átlegban 65-re tehető, a hektáronkéntitermés pedig 26,3 q.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is