Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Révay... ----

Magyar Magyar Német Német
Révay... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Révay

-család (szklabinai és blatnicai báró, trebosztói ésbisztricskai nemes), Szerém vármegyéből eredő nemes család, melynek ismert őseJakab comes a XIII. sz. elején. A család a XIV. sz. első felében Turócvármegyébe került. Nevezetesebb tagjai: Ferenc, 1521. Báthory nádor titkára, amohácsi vész után Ferdinánd párthive lett, 1532. Turóc vármegye főispánja,1538. királyi személynök, 1552. nádori helytartó; megh. 1553 nov. 1. Adománytnyervén a szklabinai és blatnicai uradalomra (1540. és 1560.) alapítója lett acsalád ez ágának, mely később báróságot nyert, sőt egyik tagja Péter grófi ágatis alapított, mely azonban 1853. leányágon kihalt. István, aki eleinte Szapolyaipártján volt, később Ferdinándhoz szegődött és a dunai naszádosok kapitányáválett. 1528. harcolt János király ellen, azóta nem szerepelt. Ő tőle ered acsalád trebosztói ága. A trebosztói ágból eredtek: István, szül. 1602 aug. 12.Forgách Zsigmond nádor udvarában nevelkedett, később a portára ment. 1631.Tokaj kapitánya. 1635. báróságot nyert Lászlóval, Andrással és Miklóssalegyütt. Megh. 1653 jan. 25. - András, szül. 1603 dec. 2. Illésházy Gáspárapródja volt, később Esterházy nádor kamarása. - Miklós, szül. 1612 jun. 13.Bécsben és Grazban tanult, nagyszombati kanonok, 1665. zólyomi főesperes. -László, 1619. Esterházy nádor apródja, később Bethlen Gábor hive. Nemsokáraismét a nádori párthoz csatlakozott és 1626. Mansfeld ellen hadakozott. 1639. anémet, 1644. pedig az összes magyar- és németországi császári hadak főbiztosalett. 1647. lengyel követségben járt, 1648. pozsonyi kapitány. Megh. 1666.Korának eseményeiről naplót vezetett, melyet R. László, R. Márton és EsterházyZsófia fiok Naplójából 1600-1655 címen Dualszky János beckói plébános (a MagyarTörténelmi Tár 3-ik kötetében 243-252. old.) adott ki, mellékelve hozzá a R.-tillető, Mednyánszky József báró levéltárában levő okmányok regesztáit. - Atrbosztói bárói ág kihalt, a nemesi azonban még él. Ferenc (1) ágából eredtMihály, Turóc főispánja, királyi tanácsos, főajtónálló, a pozsonyi és eperjesioktávás törvényszék birája. Megh. 1583 körül. 1556. Ferenccel (2) együttbáróságot nyert, mely jelenleg is fennáll. - Ferenc (2) több ízben királyitáblai biró, a kassai kamara elnöke, 1584. főajtónálló és turóci főispán. Megh.1588. - Péter, szül. 1568 febr. 2-án. 1598. Turóc főispánja, 1601. több ízbenországos biztos, 1604. királyi tanácsos és táblai biró, 1608. koronaőr, 1610.főudvarmester, 1615. főajtónálló, 1619. főasztalnok. 1620. letette koronaőriméltóságát. Két becses művet irt a koronáról ily címmel: Commentarius de SacraCorona Hungariae és De monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae. Megh. 1622. -Imre, 1671. turóci főispán, királyi tanácsos, 1681. a határvizsgáló bizottságtagja. - Ferenc, 1688 óta turóci főispán, a Rákóczi-féle felkelés alatt acsászár hive, amiért fogságba kerül és ott hal meg 1707. - Dániel, 1648. turócifőispán, királyi tanácsos, 1654. főkomornokmester. Megh. 1674. - Mihály,Csongrád vármegye főispánja, a hétszemélyes tábla birája, kiváló jogtudós.1713. és 1725. országos bizottságok tagja. - Péter, kitünő katona; a XVII. sz.végén részt vett Bihács ostromában és a zentai ütközetben, 1701. pedigElzászban hadakozott. 1703. ezredessé, 1711. tábornokká lett, 1723 jun. 17.grófi rangot nyert. - Pál, Rákóczi tábornoka, 1708. Heister tábornoknak feladtaNyitra várát, 1741. nádorságra volt jelölve. - Antal, szül. 1709-ben. 1730-76.rozsnyói, 1780 óta nyitrai püspök. Megh. 1783 dec. 26. - János, szül. 1748 aug.8-án. 1774. szepesi kanonok, 1783. nyitrai nagyprépost, R. Antal halála utánpüspökhelyettes, 1788 óta szepesi püspök. Megh. 1806 jan. 9. - János, szül.1777 máj. 15., valóságos belső titkos tanácsos, 1819. a selmeci kamara grófja,1832. turóci főispán. Megh. 1840. - Pál, turóci főispán. 1801 óta ahétszemélyes tábla ülnöke, titkos tanácsos, zágrábi főispáni helyettes. -György, szül. 1779 ápr. 28., turóci főispán, császári és királyi kamarás. Megh.1858 okt. 26. - Ferenc Xavér, szül. 1835. szept. 21., a főrendiház tagja. -Simon, szül. 1820., valóságos belső titkos tanácsos. Megh. 1880 jan. 17. Ennekfia Simon, szül. 1865 máj. 29., császári és királyi kamarás, a főrendiháztagja. - Gyula, szül. 1853 márc. 14., császári és királyi kamarás, voltországgyülési képviselő.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is