Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
revízió audit
revízió revision
revizionist... revisionist...
revizionizm... revisionism...

Magyar Magyar Német Német
Revizió... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Revizió

a. m. felülvizsgálat; napjainkban az egyházpolitikaitörvények megváltoztatására törekvőknek jelszava; a peres eljárásban, 1.Felülvizsgálati kérelem. - Adóügyekben az adókataszterek időnként megismételtátvizsgálását jelenti. Minthogy ugyanis az egész országra kiterjedő teljeskataszterek elkészítése évekig eltart s milliókba kerül: azért csak ritkán,évtizedek mulva szoktak új meg új katasztereket készíteni. Azokat aváltozásokat pedig, amelyek az egyes adótárgyak előfordulnak, az adó-kataszterekR.-ja által tüntetik ki. Igy nevezik azonban a fogyasztási adók ellenőrzésénélazokat a helyszini szemléket is, amelyeket a pénzügyőrség kirendelthivatalnokai az egyes raktári és üzleti telepeken azért végeznek el, hogykonstatáljuk, mekkora árumennyiség került már tényleges fogyasztásra, illetőlegmekkora árumennyiség után tartozik az illető gyáros vagy kereskedő az esedékesadót beszolgáltatni. - A számvitelben a kifizetés céljából bemutatottszámláknak s utalványoknak alaki és tárgyi helyességét kell a R.-nakmegvizsgálni. Nagyobb forgalmu pénztáraknál e teendők végzésére különszámfejtők s revizorok vannak alkalmazva, akik azonban csupán a számlák alakikellékeit birálják meg, mig az illető számlának dologi helyességéről láttamozásáltal nyilatkozik az a személy, aki az illrző számlában felsoroltvagyonalkatrészek átvételére és kezelésére fel van jogosítva. - Vámügyekben aza hivatalos vizsgálat, amelyet a vámhivatalok a vámhatárom átmenő árukon azértvégeznek el, hogy megállapítsák azoknak vámtételeit, esetleg vámmentességét. Azáltalános R.-nál csupán számuk, jelzésük, csomagolásuk és súlyuk szerintvétetnek figyelembe, a speciális vagy különleges R.-nál pedig minden csomagfelbontva, tartalmának minősége, fajtája s mennyisége szerint kerül vizsgálatalá. - A könyvnyomtatásban igy nevezik a nyomdai korrektura s a tördelésmegtörténte után a szerzőnek küldött lenyomatot. Van ezenkivül géprevizió is, amár gépbe emelt s félig-meddig nyomáshoz szabályozott ív lenyomata, amelyet anyomdai revizor néz át s aláirásával imprimál. Rendesen a nyomandó példányokszámát is megjegyzi az íven. - Revizor, nyomdai alkalmazott, kinek a revizióáttekintése a dolga. A revizor gyakran korrektor is egy személyben.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is