Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rienzi... ----

Magyar Magyar Német Német
Rienzi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rienzi

híres emberek

(ejtsd: rienci), Cola di, tulajdonképen Gabrini MiklósLőrinc, hires római agitátor és néptribun, szül. Rómában 1313.,meggyilkoltatott 1354 okt. 8. Szegény vendéglős fiu létére csak némitanulmányokat folytatott, miközben a rég letünt szabadságért és a rómaiköztársaság eszméjéért rajongott. Felserdülvén, ékesszólásával iparkodott arómai népet önérzetre és tetterőre bátorítani és a dölyfös nemesség igájánaklerázására és a szabadság kivívására szólította fel honfitársait. Szónoka voltama küldöttségnek, melyet a rómaiak 1343-ban VI. Kelemen pápához Avignonbaküldöttek, hogy a pápát Rómába való visszatérésre birják. A pápa kegyesenfogadta és a város jegyzőjévé kinevezte R.-t. 1344. visszatért Rómába s midőn anemesség a népet mindinkább elnyomta, R. 1347 máj. 20. egy fegyveres csapat élénmegjelent a kapitoliumon és a pápai legátus beleegyezésével néptribunnakválasztatta magát; egyúttal köztársasági kormányformát szervezett éspolgártársaiból honvédséget alakított, melynek segélyével a nemességetmegadásra v. menekülésre kényszerítette. Állásában egyébiránt Nagy Lajos magyarkirály is támogatta, R. pedig Lajos nápolyi hadjáratát és Durazzói Károlykivégeztetését mondotta indokoltnak és igazságosnak. Nemsokára Olaszországösszes fejedelmeit és városait, sőt magát IV. Károly császárt és a franciakirályt is egy Rómában tartandó ünnepélyes gyülésre hivta meg. Csakhogy aszerencséjétől elkapatott népvezér az 1347 aug. 2. tartott ünnepet első sorbana maga és a római nép hiuságának kielégítésére aknázta ki, amivel fegyvertadott ellenségeinek kezébe, kik most összeesküvést szőttek ellene. Nov. 20.sikerült ugyan R.-nek az elégületlen nemesség fölött újra diadalt aratnia, denemsokára kicsapongó életmódja és fenhéjázó magaviselete által a nép kegyét iseljátszotta és midőn a pápa is elfordult tőle, 10 hónapi uralom után (1348márc.) kénytelen volt a visszatérő nemesség előtt futásban keresni menedéket.Prágába menekült IV. Károly császárhoz, aki őt azonban vasra verve,VI. Kelemenpápához Avignonba vitette (1352), ahol R.-t szigoru fogságban tartották. VI.Ince pápa trónraléptekor R.-t szabadlábra helyezte, sőt 1354. R.-t Albornozbibornok kiséretében Rómába küldötte. Lajos királyunk pedig mindkettőt hadierővel támogatta. R. a nemességet ugyan újból kiűzte az örök városból és annakhatalmát megtörte; de ezidő szerint már nemvolt az a szabadságért lelkesedő,független ember, mint azelőtt, hanem a pápának szolgája és eszköze, kinekpénzvágyát Fra Moreale rablófőnök meggyilkolása és új adók által is iparkodottkielégíteni. Ezek miatt a nép haragja R. ellen fordult. A kapitoliumból, ahol1354 okt. 8-án megtámadták, ugyan még jókor elmenekült, de futás közben aColonna-család egyik szolgája utolérte s meggyilkolta. Tetemét ellenfelei avároson keresztül hurcolták, elégették, hamvait a levegőbe szórták. R. Bulwerhasonló c. regényének hőse; Mosen Gyula tragédiát és Wagner Rikárd operát irtróla.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is