Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Román nemze... ----

Magyar Magyar Német Német
Román nemze... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Román nemzetiség oktatása Magyarországon

Román anyanyelvű elemi isk.-k, Lugoson és Karánsebesen alakultak a XVII. sz. első felében az ortodox templomok mellett. 1657-ben Lórántffy Zsuzsánna al. isk.-t, és ekkor leányisk.-k is nyíltak (Szatmárnémeti, 1646). 1699-ben Gyulafehérváron jelent meg a Bucovana C. első nyomtatott román olvasókönyv. A XVIII. sz. elején létrejött görög kat. unió nagy lendületet adott a román nyelvű művelődésnek. Az oktatás továbbra is megtartotta egyházi jellegét. Görögkeleti és görög kat. isk.-k a XVIII. sz. második felében alakultak Nagylétán (1754), Belényesen (1764), Gyulán (1771), Kétegyházán (1793). A felekezeti isk.-k legnagyobb része az I. vh. után megszűnt, m. elemikkel helyettesítették. Görög kat. isk. egy sem maradt, 4 görögkeleti iskola működött 1948-ig. Polgári leányisk.-k működtek Nagyszebenben, Szamosújváron, Nagyváradon és Aradon. A lelkészeket főisk.-i szintű szemináriumokon képezték, görög kat. képzők Balázsfalván, Lugoson, Szamosújváron és Nagyváradon, görögkeletiek Nagyszebenben, Aradon és Karánsebesen működtek. A román nemzetiségnek saját egy.-e nem volt, román nyelv és irodalom tanszéket létesítettek 1862-ben Bp.-en és Bécsben, 1872-ben Kolozsvárott. A nemzetiségi oktatás XIX?XX. sz.-i tört.-e hol az Eötvös-féle liberális nemzetiségi pol.-nak, hol a Lex-Apponyi hatásának kitéve folyt ( nemzetiségi oktatás története). A román nyelvű lakosság száma 12 264 (1995). Mo. területén ma három megyében él elszórtan román nemzetiségi lakosság: Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében. A II. vh. után több román ált. isk. szerveződött, 1948-ban megnyitotta kapuit a gyulai Román Kollégium, 1949-ben megalakult Gyulán a Nicolae Balcescu Román Tannyelvű Gimnázium, amely keretében 1953-tól rövid ideig középfokú tanítóképzés is folyt. Az ötvenes években bekövetkezett fellendülés nem sokáig tartott. A nemzetiségi tannyelvű ált. és középisk.-kat az 1960?61-es tanévben kétnyelvű isk.-kká alakították át: a reál tantárgyakat magyar nyelven, a humán tantárgyakat pedig román nyelven oktatták. A hazai román nemzetiség azóta sem rendelkezik tannyelvű isk.-val. A nemzetiségi oktatás nem tudja elérni a román köznyelv megfelelő színvonalú elsajátítását, nem tudja tartóssá tenni a román nyelven való művelődés és a rendszeres nyelvhasználat igényét. Jelenleg 3 román tannyelvű óvoda működik 195 gyermekkel, 11 nyelvoktató óvoda pedig 381 gyermekkel. Oktatási intézményeket fenntartó, románok által is lakott települések Mo. gazdaságilag elmaradott térségében találhatók, 1000 fő alatti kistelepüléseken 3 isk. van (Bedő, Kőrösszakál, Pusztaottlaka), a többi vegyes lakosú közepes nagyságrendű településeken (Elek, Kétegyháza, Battonya). A települések lakóinak száma: Bedő 379 fő, amelyből 322 fő román, Battonya 7500 fő, 66% román, Elek 5710 fő, 26% román, Kétegyháza 4400, 70% román, Kőrösszakál 940 fő, 60% román, Kőrösszegapáti 1147 fő, 48% román, Méhkerék 2400 fő, 98% román, Pusztaottlaka 543 fő, 68% román. A hazai román ped.-képzés döntően mo.-i felsőfokú intézményekben és egy.-eken, kisebb részben külföldön, az anyanemzet egy.-ein, áll. ösztöndíjas keretben történik. Óv.-ped.-okat Szarvason, tanítókat (az 50-es években Bp.-en, majd Debrecenben) Békéscsabán képeznek, ált. isk.-i tanárokat Szegeden, középisk.-i ped.-okat Bp.-en. A román nemzetiség kapcsolata az anyanemzettel áll. munkatervben nyer megfogalmazást. Ped.-ok képzése, továbbképzése és részképzése már a 60-as években kezdődött. 1990-től az áll.-közi lehetőségeken túl lehetőség nyílt közvetlen kapcsolatok létesítésére a hazai intézmények és az anyanemzet intézményei között. Könyvek, tkv.-ek, segédkönyvek és egyéb oktatási segédeszközök ajándékozása hozzájárul az intézmények jobb ellátottságához. Lektorok alkalmazása elősegíti a nemzetiségi ped.-képzés színvonalának emelését. A román Oktatási és Kulturális Min. 1990-től ingyenes táborozási lehetőséget nyújt a tanulóknak, amelynek gyakorlati hasznosságán túl jelentős hatása van a nemzetiségi identitástudat erősítésében.

Olteanu IuliaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is