Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
ruházat apparel
ruházat attire
ruházat clothes
ruházat clothing
ruházat trim
ruházat weed
ruházati ci... clothes

Magyar Magyar Német Német
Ruházat... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Ruházat

mesterséges takaró, melyet testünkön hordozunk, hogy azt az éghajlati és légköri behatások ellen védjük. R.-nál főleg az erkölcsi, esztetikai, egészségügyi és célszerüségi szempontok a mértékadók, figyelembe veendő azonban a R. szine, anyagának minősége és a szövet vastagsága is. A R. alsó és felső ruhák csoportjára osztható. Az alsó ruháknál főleg csak az egészségügyi szempontok a mértékadók s itt megjegyzendő, hogy a gyapjunak az a jó tulajdonsága van, hogy igen sok vizet képes felvenni a nélkül, hogy szálai összetapadnának s hogy a vizet lassan veszti el, azaz igen lassan szárad. Ezen tulajdonságánál fogva gyapju alsóingben télen sokkal kevésbbé vagyunk kitéve a meghűlés veszélyének, mint len- vagy pamutingben, mert a gyapju a test izzadságát felveszi, de likacsosságánál fogva a párolgást nem akadályozza meg teljesen és mert akkor, amidőn a test már nem izzad, igen lassu száradásánál fogva kevés meleget von el a testtől; holott a pamut-, de leginkább a lenszövetek a viz felvétele folytán rugalmasságukat vesztik s a testhez tapadnak, mi által a porózus lélekzést hátráltatják s mert akkor, midőn a test már nem izzad, a gyors száradás folytán a testtől sok meleget vonnak el s oly gyorsan, hogy a hűlés könnyen beállhat. Amily célszerü s egészséges a gyapju alsó ruha hordása télen, épp oly káros ez nyáron. A gyapju, mert lassan szárad, párákkal telt légréteget tart lekötve a test és az alsó ruha között s ezzel a test szabad párolgását, amire nyáron sokkal nagyobb szüksége van, gátolja s bőrbetegségeket idéz elő. Mind a len, mind a pamut gyorsan szárad és ezért nyári alsó ruhákra alkalmasak. A len száradása gyorsabb, azért hidegebb tapintatu a pamutnál. Egészségi szempontból lehetőleg oly szinü szövetből készítsük az alsó ruhát, amelyen a piszok könnyen észre vehető és jól kimosható. Fertőző anyagok legkönnyebben a lenszövetből moshatók ki, nehezebben a pamutból és legnehezebben a gyapjuból és selyemből. Kórházi ágynemüekre és női ingekre ezért legalkalmasabb a lenszövet, mig a férfi-fehérnemüre a pamut is megfelelő. A felső ruháknál az éghajlati viszonyok ellen való védekezést, a célszerüséget és az esztétikai és erkölcsi szempontokat veszik figyelembe, midőn a R. szinét, anyagát s alakját állapítják meg. A szin a nap melege elleni védekezésnél bir nagy szereppel. Minél világosabb a szin, annál több sugarat képes visszaverni s minél sötétebb, annál többet nyel el, tehát jobban melegít. Ez okból nyáron fehér vagy világos szinü ruhában jobban tűrjük a hőséget, mint sötét ruhában. A hideg elleni védésnél azonban a szin befolyása lényegtelen. A szin választásánál leginkább az esztétikai és célszerüségi viszonyokat veszik figyelembe, de igen sokszor csak a divat (l. o.) szeszélyét. Az anyag minőségének megválasztásánál, ha a hideg elleni védekezést tartjuk szem előtt, figyelembe kell vennünk, hogy a gyapju göndörségénél fogva sokkal lazább szövetet ád a len s pamutnál s mert a lazább szövetben több levegő foglaltatik, a levegő pedig a meleg vezetését gátolja, azért a gyapju- és a selyemszövet is rosszabb melegvezető, azaz télen jobban visszatartja a test melegét, mint a pamutszövet. Ugyanazon anyagból készült szövetek közül az tartja vissza jobban a meleget, amely lazább szerkezetü. A szőrmefélék leglazábbak, azért a legjobb védők is, ezek után következnek a laza s bolyhos szövetek, a bársonyszerü szövetek és utolsó sorban a sima vászonfélék. A szövet anyagának megválasztásánál figyelembe kell még vennünk, hogy a gyapju- és selyemszövet sokkal tartósabb, de sokkal drágább is a pamutnál, továbbá, hogy a selyem- s gyapjuszövet sokkal rugalmasabb a pamutszövetnél, miért is jobban adja vissza a szabást, szebben simul s szebben szedhető ráncokba a pamutszövetnél. Felső ruháknál a szin és az anyag minőségén kivül a szabás, vagyis a ruha alakja és tekintetbe jő. Az alak választásánál a célszerüséget főleg az egyenruháknál vesszük figyelembe, a többi esetben a célszerüség csak másodrendü szerepet játszik s első sorban a divat szeszélyét vagy a hagyományokat - népszokásokat - és az esztétikai és erkölcsi szempontokat veszik figyelembe.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is