Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
sakkjáték chess
sakkjátékos... chess playe...

Magyar Magyar Német Német
Sakkjáték... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Sakkjáték

a persa sah (király) szótól kapta elnevezését. Az egész világon elterjedt szép és a szellemet erősen foglalkoztató játék, amelyet az u. n. sakktáblán két fél játszik el. E tábla 64 négyszögmezőre van felosztva, amelyek a megkülönböztetés kedvéért váltakozva világos és sötét (rendesen fehér és fekete) szinüek. 32 sakkfigura van, amelyeknek fele fehér, fele pedig fekete szinü.
Mindenik fél 16 figurát kap, amelyek a következők: 1 király, 1 királyné, 2 futó, 2 lovas, 2 torony, 8 paraszt. A figurák a sakktáblán ekkép helyezkednek el: az egész felső sort a parasztok foglalják el; az alsó sor mindkét sarokmezejét megtartják a tornyok; a toronytól balra, illetőleg jobbra állnak a lovasok; a 3-3-ik mezőn két oldalról vannak a futók; a középső két mezőre a király és a királyné helyezkednek el olykép, hogy a fehér király a fekete mezőre, a fekete király pedig a fehér mezőre kerüljön. (Alba tenet dextram, regina servat colorem.9 A figuráknak határozott mozgási és ütési módjuk van.
A paraszt a kiinduláskor két mezővel, máskor mindig csak egy mezővel mozoghat előre, de szögletben vág. En passant akkor vág, ha ellenfele két lépést tesz s mellette áthaladni akar; ez az egyetlen figura, amely nem hátrálhat. A torony vizszintes avagy függélyes irányban nyomulhat előre, annyi mezőn keresztül, ahányon csak akar, hacsak más figura útját nem állja; a futó ellenben csak diagonális irányban haladhat előre vagy hátra, azaz a kezdetben fehér, illetve fekete mezőn állt futár mindvégig fehér, illetve fekete mezőt tart megszállva.
A lovas haladása: fehér mezőről feketére törekszik.
A királyné a toronynak és a futónak előnyomulási módját egyesíti magában, azaz vizszintes, függélyes és rézsútos irányban egyaránt tetszése szerint mehet előre.
A király mozoghat mindenféle irányban, de csakis egy-egy mezőn át. A király magatartásától függ a játék kimenetele; mindenik félnek arra kell törekednie, hogy az ellenséges királyt valamelyik figurával olyan helyzetbe hozza, amelyben semmiféle kibúvó útján nem menekülhet az ellenséges figurától.
Aki az ellenséges királyt egy figurával fenyegeti, az sakkot mond, s ha az ellenfél királyát nem tudja megmenteni: matt (mat persául a. m. halott) lesz, elveszti a játékot.

A játszma megkezdésénél mindkét játszónak a király és királyné előtt álló parasztokat kell mozgásba hozni, aztán a legfontosabb tiszteket, mindenekelőtt a király oldalán levő futókat és lovasokat mozgósítani.
Mihelyt a király és az egyik torony közötti mezők szabadok lettek, a király, ha helyéről még nem mozdult, illetőleg ha sakkban nincs, rochadeot csinálhat, azaz a játszó a tornyot a királyhoz legközelebb eső mezőre, a királyt pedig, a tornyot átugorva a harmadik mezőre húzza. A rochade (vagy rokád) által a király a sakktábla sarka irányában biztos helyzetbe jut, a torony pedig szabadabban mozoghat. Ha ekként a király és királyné oldalán a figurák el vannak mozdítva és a tornyok összeköttetése a rochade által helyre állt: a játék első fejlődése, a megnyitás végbement.
A megnyitásnak különböző teoriái vannak. A biztos és használt megnyitások közt említhetők. a futó-játék, a különböző lovas-játék, az olasz, francia, spanyol, sziciliai játszma, a fianchetto stb. Ha a S.-ot élénkebbé akarjuk tenni, az u. n. gambittal élünk, ez olyan megnyitás, amelynél valamely figura feláldozásával akarunk támadáshoz jutni. Van futó-gambit, lovas-gambit, Evans-gambit stb. A megnyitást követi a közép-játék, amelynél mindkét fél arra törekszik, hogy ellensége állásának valamely gyengéjét felhasználja és ezáltal olyan tervet készítsen, amelynek alapján ellenfele királyát vagy mattá teheti vagy másnemü előnyökhöz juthat. Itt van a kombinációnak tulajdonképeni tere. A mindkét részről való folytonos támadás és védekezés után, ha egyik fél sincs előnytelenebb helyzetben a másiknál, beállhat az az eset, hogy az u. n. végjátékban, csak kevés figurával, némikép figyelmes játék mellett egyik fél sem győzheti le a másikat. Ily esetben a játék eldöntetlen, remis marad.
Pattnak nevezik az olyan helyzetet, amelyben a húzó fél egy királya, a nélkül, hogy sakkban volna, nem mozoghat s az illető fél szabály szerint más figurát sem húzhat. A patt a mai játszási szabályok szerint egyértékü a remisvel. Újabban a végjátékokat teljesen önállósították s igy létesültek az u. n. sakkfeladatok (problémák), melyeknél a S. legnagyobb finomságai érvényesülnek.
A szép játék iránt való érdeklődés mindenütt, igy nálunk is, u. n. sakkegyesületeket vagy sakk-klubokat hozott létre, melyek nem egyszer nemzetközi sakkversenyeket rendeznek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is