Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Sandwich-sz... ----

Magyar Magyar Német Német
Sandwich-sz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Sandwich-szigetek

vagy Havai-szigetek, Polinéziához tartozó szigetcsoport a Nagy-oceán ÉK-i részében, az É. sz. 18° 50´ és 22° 30´ meg a Ny. h. 154° 30´ és 160° közt, 16 946 km2 területtel, amely 8 nagyobb lakott és 13 kis, kopár sziget közt oszlik meg. A nagyobbak: Oahu (1680 km2) 31 194 lak., Havai (11,356 km2) 26 754 lak., Maui (1268 km2) 17 357 lak., Kauai és Niihau (1707 km2) 11 859 lak., Molokai és Lanai (792 km2) 2826 lak. és Kaszulaui (143 km2). A S. magas és vulkáni eredetü szigetek, rajtuk még most is működő vulkánok, aminők Havain a Mauna-Loa és Kilauea, továbbá itt-ott magas hegyek vannak, amelyek közül Havain a Mauna-Kea (4253 m.) a legmagasabb A partok nagyobbára meredekek és egy helyet kivéve, a szelek ellen védtelenek, amiért a jó kikötők gyérek. A vulkáni törmeléktalaj jól van öntözve és ezért a S. Polinézia legkiesebb szigetcsoportja. Az éghajlat nagyon kellemes, mivel a passzátszél 9 hónapon át fuj. Az évi középhőmérséklet 24,1°, a legmelegebb hónap 26,2°, a leghidegebb 21,8°. A szélnek kitett oldala erősebb mint az ellenkező. Csakis télen gyakoriabbak a gasztrikus lázak. A flóra gazdag speciális fajokban, leggazdagabb Kauaion. Az alacsony részeken csak berkek láthatók; 300-600 m. magasban a trópusi fák alkotják az erdőket; 1800 m. magasságig a koa-akácfa és a Metrosideros jellemzik az erdőket; 2800 méternyi magasságon túl a fanövés megszünik. Sajátságos flórája van Kauai és Maui szigetek magas, tőzeges részeinek. A fauna leggazdagabb madarakban, melyek közül 16 a szigeteknek speciális faja és csigákban. Az európai házi állatok a juh kivételével mind jól tenyésznek. Az ásványországi kincsek közül egyedül a só van bőven, amelyet a partokon a tenger vizéből főznek. A kiválóbb növényi termékek a cukor és a rizs, azonkivül a kávé és banána. A lakosok száma (1890) 89 990 1 km2-re 5, ezek közül 31 276 nő; a benszülöttek száma 34 436, a korcsoké 6186, a fehér bőrüeké 21 119, a khinaiaké 15 301, japánoké 12 360, egyéb polinéziaiaké 588. A fehér bőrüek közt volt 8602 portugál, 1928 amerikai, 1344 brit, 1034 német, 227 norvégiai és 70 francia. 1891. a születések száma 4438 és a halálozásoké 4177 volt. Midőn Cook a szigeteket fölfedezte, a lakosok számát 200 000-re becsülték. Ez idő óta a benszülöttek száma erősen csökkent, az idegeneké jelentékenyen növekedett. 1893-ban 5672 egyén vándorolt be és 3926 hagyta el a szigeteket. A bevándorlók nagyobbára khinaiak és japánok. A benszülöttek, kanakok, a polinéziai faj legszebb és legerősebb törzséből valók. Mielőtt az európaiakkal érintkezésbe jöttek volna kézi ügyességük és szelid természetük által váltak ki a többi polinéziaiak közül. Most mindannyian keresztények és az európai műveltség, főleg annak kinövései és bűnei elterjedtek közöttük. Egy kat. és egy anglikán püspöknek van itt székhelye. 1892-ben 168 iskola állott fenn 10 712 tanulóval. A külforgalmat az alanti 3 évben a következő számok mutatják 1000 dollárokban:

 

Bevitel

Kivitel

Az érkező hajók száma

Tonna-tartalmuk

1891

7,439

10,107

733

284,155

1892

4,684

7,960

494

238,622

1893

5,347

10,742

545

323,685

1893. a kivitel fő cikkei voltak: cukor (10,2 millió dollár), rizs (317,473 dollár), banána (105,096 dollár és gyapju (32,259 dollár); a bevitelé: élelmiszerek, ruházati cikkek, vas- és pamutáruk. A szigetet Amerikával, Ausztrálázsiával és Khinával rendes hajójáratok kötik össze. A szigeteknek egymás közti forgalmát 20 gőzös és 28 vitorlás hajó közvetíti. Vasűti vonalak vannak: Havai, Maui és Oahu szigeteken. A postahivatalok száma 72. Az ideiglenes kormánynak 1894 jul. 4. kiadott proklamációja értelmében a S. megszüntek monárkia lenni és köztársasággá alakultak. Ezen új alkotmány értelmében a törvényhozó hatalmat a 6 évre választott 15 tagból álló szenátus és a két évre választott ugyancsak 15 tagból álló képviselőház gyakorolja. A szenátornak legalább 30 évesnek kell lennie és 1200 dollár évi jövedelemmel kell rendelkeznie; a képviselők legalább 25 évesek és 600 dollár évi jövedelemmel birnak. Minden nagykoru Sandwich-szigeti lakos, aki akár angolul, akár havai nyelven tud irni és olvasni, választó. A köztársaságban a végrehajtó hatalmat az elnök gyakorolja, aki v. a szigeteken született, v. azokon legalább 15 évig élt. Az elnököt 6 évre a szenátus és képviselőház együttes ülésében választja. Az elnök mellé van rendelve a 15 tagu államtanács; ezek közül 5-öt az elnök választ. Az állam kiadásai és bevételei 2-2 évre szavaztatnak meg. Az 1892-94-iki budget szerint a bevétel 3 874 559 dollár, a kiadás 3 690 449 dollár. 1892. volt az államadósság 2 314 000 dollár kötvényekben és 903 162 dollár a postatakarékpénztárak betevőinek. Afőváros Honolulu (l. o.).

A S.-et 1778. Cook fedezte föl, aki pártfogójáról Sandwich grófról nevezte el és aki 1779-ben Havai szigetén gyilkos kéztől esett el. 1784-1810. I. Kamehameha a több országra oszlott szigeteket mind a hatalma alá hajtotta. Fia fölvette a keresztséget, eltörülte a pogányságot és nejével együtt Londonban utazott, ahol 1824. mindketten meghaltak. III. Kamehameha a kat. hittérítőket el akarta űzni, de ezt egy francia fregatt megakadályozta. Több bekebelezési kisérlet és hosszabb alkudozások után 1844. angolok és franciák elismerték a királyság függetlenségét. De csakhamar ezután Anglia a királlyal egy oly szövetséget kötött, amelyben a király Anglia fensőbbségét elismerte. 1843. Franciaország is kötött a S. királyával kereskedelmi szerződést, de már 1849. a vámok leszállítása, a hittérítők egyenjogusága miatt a királlyal viszályba keveredett és midőn ez utóbbi a francia követeléseket kielégíteni vonakodott, francia csapatok partra szállottak, elfoglalták az erősséget és a havaii hajókat, de az É.-amerikai és angol konzulok protestálása következtében ismét eltávoztak. 1851. a franciák fenyegetéseiket megújították és ez által a királyt mindinkább az É.-amerikaiak felé szorították. 1854 dec. 15. a királyi székbe IV. Kamehameha jutott, aki a szigetcsoport annektálása ügyében az Egyesült-Államokkal megkezdett alkudozásokat megszakította és okos és jóindulatu uralmával általános tiszteletet vívott ki magának még Angliában is, amelyet meglátogatott. 1874 febr. 12. a parlament I. Kalakauát választotta királlyá. Kalakaua 1886. elhagyta addigi tanácsadóját, a San-Franciscóból való Claus Spreckelt és teljesen rábizta magát eddigi külögyminiszterére, Gibson nevü amerikaira, aki csak a maga meggazdagítására, a közigazgatás korrupciójára és az európaiak elnyomására törekedett. Ez az eljárás 1887 jan. 25. lázadást támasztott, amely Kalakauát rákényszerítette, hogy űj minisztériumot alakítson és új alkotmányt proklamáljon, amely a fehérbőrüeknek az eddigieknél több jogot adott. Miután Kalakaua 1891 jan. 20. meghalt, nővére Liliuokalani örökölte a trónt. Az új királynőt azonban a köztársasági párt, amely az Unióhoz való csatlakozásra törekedett, 1893 jan. 14. egy amerikai hadi hajó legénységének segítségével trónjáról letaszította, mire Dole elnöklete alatt ideiglenes kormányt alakítottak és febr. 15. az Egyesült-Államoknak a S. fölötti protektorátusát kikiáltották. Cleveland elnök azonban, aki időközben az Unio elnöki székébe ült, elődjének Harrisonnal erre vonatkozó határozatát megsemmisítette. Erre azután az ideiglenes kormány 1894. a köztársaságot léptette életbe. Elnökké az eddigi régenst, Dolet választották meg. 1895 jan. royalista fölkelés tört ki, de ezt elnyomták és Liliuokalanit rákényszerítették, hogy trónjáról örök időkre lemondjon és a köztársaságot elismerje.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is