Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Sasfélék... ----

Magyar Magyar Német Német
Sasfélék... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Sasfélék

(Aquilinae, l. a mellékelt képet) a ragadozó madarakhoz tartozó sólyomfélék egyik alcsaládja. Csőrük töve egyenes, felső kávájukon fogszerü kimetszét nem találhatni, csak kissé kiöblösödik, csüdjük vagy egészen tollas, vagy csak felül. Általában nagy és zömök testü madarak tartoznak ide, melyek bátorság, méltóságteljes magaviselet és vadászszenvedélyük által tünnek ki. Akárhányszor láthatni hazánk bérces vidékein, erdőkben vagy vizek környékén, amint a levegőben magasabb, alig kivehetően, kiterjesztett szárnyakkal lebegnek, majd zsákmányukat keresve körben forognak. Kiszemelt zsákmányukat nem támadják meg lopva, hanem - mintegy harcra kihíva - jelenlétüket éles vijjogással adják tudtára. majd gyorsan, suhogó szárnyakkal alácsapva, körmüket mélyen bevágják áldozatukba és csőrükkel szétmarcangolva eszik meg. Táplálékuk mindennemü vad, kisebb őz, zerge, nyúl vagy más élő emlős és madár, sőt a dögöt sem vetik meg. Fészeklakók. Fészküket fákra vagy szirtekre száraz galyaktól készítik. A pelyhes kicsinyek 4-5 hét alatt kelnek ki.

[ÁBRA] Kontyos sas (Spizaetos occipitalis).1/6.

[ÁBRA] Afrikai sivitó sas (Haliaetus vocifer). 1/6.

Állítólag egyesek 100 évig is elélnek. Hazánkban található a szirti sas (Aquila chrysaëtus L.). Csüdje köröskörül és egészen tollas, szárnya a fark végéig terjed. A hat első evező tolla szűkített külső zászlóval. Sötétbarna. Nyakszirtje, tarkója és gatyája rozsdaszinü, farkának töve fehér, vége fekete. Hossza 90-95, szárnyhossza 58-64, farkhossza 31-36 cm. Helyet változtató madár. A Kárpátokban és Erdély hegye vidékein nem ritka. - A parlagi sas vagy királyi sas (l. o.). - A keleti sas (l. o.). - A lármás sas (A. naevia Gm.), vándormadár. Előfordul Ázsiában, Európában és Afrikában. Magyarországon elég gyakori, az emlős állatokon kivül még a békákat is szivesen költi el. Sötétbarna szinü. A hét evező tolla szűkített zászlóval. Hossza 65-70, szárnyhossza 48-52, farkhossza 24-26 cm. - A fekete sas (A. clanga Pall.), első evező tollainak nincsenek szűkített zászlói. Sötétbarna szinü. Mellén és hasán hosszu rozsdabarna foltokkal. Hossza 75 cm. Hazája Európa keleti részei és Ázsia. Magyarországban elég gyakori. Költözködő. - A törpe sas (Nissaëtus pennatus Gm.), vállán fehér folttal. Háta barna, feje és tarkója rozsdasárga, sötétebb vonalakkal, hasa barna vagy fehéres. Csőre kék, csúcsa fekete, viaszhártyája és lába sárga. Hossza 47-50 cm. Hazája Dél-Európa és Ázsia. Magyarországban a Duna és Tisza közötti erdőkben, valamint e folyók szigetein nem ritka. Költözködő madár. - A kigyász sas (l. o.). - A csonttörő sas (Haliaëtus albicillus L.), l. Réti sas. - A halász sas (l. o.). Továbbá ide tartoznak a kányák és az ölyvek is.

[ÁBRA] Hárpiasas (Harpyia destructor).1/8.

A sasnak, mint a «madarak királyának», kitünő tulajdonságai, nevezetesen magas röpülése, éles szemei, bátorsága és roppant ereje folytán a mitologiában nagy szerepe van; a görögöknél mint Zeus kisérője, illetőleg mint hatalmának kifejezője jelenik meg; Ptolemaios Soter már az egyiptomi birodalom jelképévé tette; a római monda szerint pedig Tarquiniusnak sas jelentvén meg a királyi hatalmat, ekkor a sast is felvették a királyi jelvények közé, sőt megtartották ezt a királyság bukása után, mint a köztársaság hatalmának s magának a köztársaságnak szimbolumát; ez mind a római légiók hadi jelvénye, a katonaságtól nemcsak tisztelésben, hanem imádásban is részesült, s egyetlen sas elvesztését nagyobb csapásnak tekintették, mint egy veszített hadjáratot, azért egyes római hadvezérek megtették azt a merész kisérletet, hogy nagyon szorongatott helyzetben a sast az ellenség sorai közé dobták, midőn aztán vagy oda veszett az egész légió vagy az ellenséget szétverve a sast visszaszerezte. Mint hadi jelvényt, I. Napoleon újra felelevenítette a sas használatát. Ausztria, Poroszország, a német birodalom, Oroszország, Spanyolország, a francia köztársaság, az északamerikai Egyesült-Államok és az eltünt Lengyelország címerében vagy egy- vagy kétfejü sas van. - A keresztény művészetben a sas János evangelista attributuma.

[ÁBRA] Kőszáli sas (Aquilla chrysaetos). 1/8.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is