Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
scott felül... Scott was s...
Scott párat... Scott was s...

Magyar Magyar Német Német
Scott... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Scott

1. skót grófi és hercegi cím, l. Buccleuch.

2. S. György Gilbert, sir, angol építész, szül. Gawcottban (Buckinghamshire) 1811., megh. Londonban 1878 márc. 27. Sok templomot épített Angliában, csúcsíves stilusban, továbbá a hamburgi Nikolai-templomot 144 m. magasságu tornyával. Utolsó műveinek egyike a londoni Albert-emlék építészeti része volt. Munkái: Gleanings from Westminster-Abbey (1862); The rise and development of mediaeval architecture (1879, 2 köt.).

3. S. János gróf, l. Eldon.

4. S. Walter, angol iró, szül Edinburgban 1771 aug. 15., megh. Abbotsfordban 1832 szept. 21. Gyenge, vézna gyermek volt, jobb lábára béna, s ezért a vidékre, Sandy-Knoweba, Kelso mellé vitték a nagyapjához. Később Kelsóba került, ahol megismerkedett Percy Reliques-jeivel és a határvidékek számos régi mondájával. Aztán az edinburgi High-Schoolt látogatta, majd jogot tanult és 21 éves korában ügyvéd lett. Egészsége jobbra fordulván, egy ideig katonáskodott is. Ez időtájt próbálkozott előszöt mint költő, fordítván német költőket. 1797. megnősült és Lasswaclére ment lakni; 1799. Selkirkshire sheriffje lett. 1802. jelent meg a határvidéki népies skót balladákat tartalmazó gyüjteménye; Minstrelsy of the Scottish border (3 köt.), amely nagy tetszést aratott. 1804. jegyzetekkel kiadta a Sir Tristrem címü ó-angol regényt; 1805. fellépett első nagyobb költeményével; The lay of the last minstrel, amelynek fényes sikere volt. Erre S. teljesen az irodalomnak szentelte magát. 1808. megjelent verses lovagi elbeszéléseinek legnagyobbszerüje: Marmion, a tale of Floddenfield és 18 kötetes Dryden-kiadása. 1809. kiadta Ralph Sadler életrajzzal ellátott államiratait és leveleit (3 köt.) s szorgalmasan dolgozott a tory-párt lapjába, a Quarterly Reviewba. 1810. megjelent The lady of the lake címü műve, amely a hegyvidéki természet fenséges rajzait adja, és amely S. dicsőségét a legmagasabbra emelte. 1813. költővé akarták koronázni, de erről a megtiszteltetésről Southey javára lemondott, és mivel következő költeményei: The vision of Don Roderick (1811); Rokeby (1813); The land of the isles (1814); The field of Waterloo (1815); The bridal of Triermain és Harold the dauntless (1817) mindinkább kevesebb tetszésre akadtak, S a prózára adta magát. Kiadta kitünő életrajzzal ellátva Swift műveit is (19 köt., 1814-17), a Border antiquities szövegét (2 köt., 1814) és Paul"s letters to his kinsfolk (1815) címü művét. Mivelhogy művei igen jól jövedelmeztek, S. 1811. a Tweed partján, Melrose közelében megvette a Carley-Hole nevü kis birtokot, amelyet Abbotsfordnak nevezett el. 1805. kezdte meg Waverley címü regényét, melyet 1814. neve nélkül adott ki. Aztán a Waverley szerzőjétől következő művek jelentek meg: 1815. Guy Mannering, amely még nagyobb tetszést aratott; 1816. The antiquary és a Tales of my landlord első sorozatául: The black dwarf és Old mortality; 1817. Rob Roy és 1818. a második soorzat: The heart of Mid-Lothian; 1819. a harmadik sorozat: The bride of Lammermoor és Legends of Montrose, továbbá Ivanhoe; 1820. The monastery és The abbot; 1821. Kenilworth és The pirate; 1822. The fortunes of Nigel; 1823. Peveril of the peak, Quentin Durward és St. Ronan"s well; 1824. Redganuntlet; 1825. Tales of the crusaders, amely The betrothed és The talisman címü műveit tartalmazza; 1826. Woodstock; 1827-28. Chronicles of the Canongate; 1829. Anna of Geirstein; 1831. a negyedik sorozat: Count Robert of Paris és Castle Dangerous. S. legjobb regényeinek tárgya többnyire hazája történetéből van véve. S., akit 1820. baronetté tettek, a színműirás terén is megpróbálkozott, de csekély eredménnyel. Újból kiadta a régi angol regényirókat és kitünő életrajzi és irodalomtörténeti jegyzeteket irt hozzájuk (1825, 3 köt.). 1826. az a kereskedelmi ház, amelynek S. is részese volt, csődöt mondott, minek következtében a költő 117 000 font sterlingnyi adósságba keveredett. Ez a körülmény gyors és ennélfogva kevésbbé gondos dolgozásra késztette S.-t. Ilyen kritika nélküli, felületes munka: Napoléon élete (9 köt., 1827). 1829. újból kiadta és bevezetésekkel látta el költői műveit. Ez időtájt jelentek meg Tales of a grandfather (1828-30), History of Scotland (Lardner Cyclopaediája számára, 2 köt. 1830) és Letters on demonology and witchcraft (Murray Family Library-ja részére) c. művei is. E munkák és fentebb említett regényei révén annyi pénzt keresett, hogy 1830. adóssága már 40 000 font sterlingre apadt. A további törlesztésben megakadályozta S.-ot egyre gyöngyülő egészsége. 1831. Olaszországba megy üdülést keresni, de 1832. még betegebben tér vissza Angliába. Ismételten szélütés érte és nemsokára meghalt. A Dryburgh-apátságban temették el. Skócia gyüjtést indított családja javára és Edinburgban pompás emléket állíttatott neki.

S. regényei Európa-szerte nagyon kedveltek voltak s minden művelt nyelvre le vannak fordítva: magyar a következők vannak meg: Ivanhoe (2 rész, ford. Thaisz Antal, Pest 1829); A lammermoori menyasszony (ford. Palóczy K. Lajos, Budapest 1874); Peveril lovag (ford. Frecskay János, u. o. 1874). Érdemes megemlítenünk még, hogy S. műveiben előforduló angol tájszók magyarázatát is megirta Bizonfy Ferenc Angol-magyar szótárának I. kötetében (Budapest 1886). S. nagy hatással volt némely korabeli magyar iróra is, de főleg Jósika Miklós báróra (l. o.). S. műveinek legjobb kiadásai Edinburgban jelentek meg; jó, teljes kiadás (52 köt.) Londonban látott napvilágot. Naplóit 1892. adták ki (Edinburg 1890). Életrajzát megirták Lockhardt (S. veje, 7 köt., 1838. és más ízben); Hutton (az English Men of Letters-ben, London 1878); Watt (Edinburg 1879); Jonge (London 1887). Németül: Eberty (2 kiad., 2 köt., Lipcse 1871); és Elze (2 köt., Drezda 1864). V. ö. Hogy (The Ettrick Spepherd), Domestic manners and private life of Sir W. S. (1834, új kiad. 1882); Hutton, W. S. (London 1895).

5. S. Winfield, É.-amerikai tábornok, szül. Virginiában 1786 jun. 13., megh. West-Pointban 1866 máj. 29-én. 1808. a hadseregb elépett, 1812. az Anglia elleni háboruban mint alezredes vett részt, 1814 jun. 5. Riall angol tábornokot Chippewa mellett verte meg. Aztán Párisba ment, ahol katonai tanulmányoknak élt. A mexikói hadjáratban 1847. Veracruzt vette be, ápr. 18. megverte Santa Annát Cerro-Godro mellett, aug. 19. és 20. Contreras és Churubusco mellett, szept. 15-én bevette Mexikót és 1848 febr. 2. megkötötte a guadeloupe-hidalgói békét, amely az uniü területét 1 650 000 km2-rel gyarapította. 1848. sikertelenül pályázott az elnökségre. Emlékiratai: Memoirs (New-York 1864, 2 köt.). V. ö. Mansfield, Life of W. S. (2 kiad. New-York 1852).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is