Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Skót misszi... ----

Magyar Magyar Német Német
Skót misszi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Skót missziói iskola

Ama számos hitterjesztő társaság között, melyek az utóbbi száz év alatt a katolikus és a különböző nevezetü evangeliumi egyházak kebelében keletkeztek (l. Hitterjesztés), vannak olyanok is, melyek kizárólag a zsidók megtérítésére alapíttattak és tartatnak fenn. Ily társaság a skót reformátusok körében is keletkezett az államegyházban 1824., a szabad egyházban 1843. s ezeknek buzgólkodása folytán jött létre a budapesti S. Az első lépés erre nézve 1841. tétetett, amidőn József nádor nejének, Mária Dorottya főhercegnőnek buzdítására a skót társaság néhány hitszónokot küldött Pestre a zsidók térítése céljából, akik itt a magyar ref. egyház lelkészével Török Pállal kezet fogva, kitünő misszióiskolát alapítottak, mely iskola csakhamar virágzásnak indult. A szabadságharc után bekövetkezett katonai uralom majdnem nyakát szegte ezen intézetnek, amennyiben az iskola skót vezetői nemzeti szellemmel való rokonszenvezés miatt, az 1850-51-ik év telén, a legnagyobb hidegben kényszeríttettek családjaikkal együtt a fővárosnak három nap alatt elhagyására. Ekkor az iskolát, mely a Lipótvárosban, a Sétatér-utcában bérelt házban volt, egyelőre ugy tüntették fel, mint a benszülött, kikeresztelkedett Saphir Sándor Samu magán intézetét, aki 1851 szept. ezen iskolát, melyben 300 református, evangelikus és Mózes-vallásu tanuló és ezek mellett 3 férfi és 3 nőtanító volt, «vallása iránti buzgalomból» - mint mondá - átadta a ref. egyháznak nyilvános iskolaképen, igérvén, hogy az egyház minden kivánságának eleget tesz, nem kiván semmi anyagi áldozatot, sőt a ref. növendékeket díj nélkül oktatja. Az egyház ezen ajánlatot elfogadta, a főváros kormánybiztosa, Augusz pedig örömmel vette ezt tudomásul, csupán azt kötötte ki: vagy az itt tanuló Mózes-vallásu növendékek szülei adjanak térítvényt a felől, hogy gyermekeiknek a ref. hittani órákon való megjelenésébe beleegyeznek, vagy az illető rabbitól mutassanak fel bizonyítványt. Igy azután a ref. egyház cége és Saphir gyenge vezetése alatt állt ez az iskola 1859-ig, amikor a hanyatlásnak indult iskola felvirágoztatására Van Andelt küldte Pestre a skót missziótársulat, majd ezt 1862 végén az előbb Konstantinápolyban működött Koenig rudolf váltotta fel, kik egyszersmind Pesten német ajku ref. leányegyháznak s a Bethesda-kórháznak is alapítói lettek s ők álltal élén mind az iskolának, mely a szabadabb idők beálltával ismét a skót missziótársulat által a Hold-utcában 1869. kétemeletesnek épített, 1894. háromemeletessé emelt épületben van, az ebbe járó mintegy 400, kétharmad részben izr. növendék népiskolai s vallásos oktatásával 4 tanító és ugyanannyi tanítónő foglalkozik. A térítői munkásságot az által gyakorolja, hogy a hittani órákon minden vallásu növendék jelen van; ezenkivül a Mózes-vallásuak számára a hold-utcai épület egyik termében és egy az Erzsébet-körúton bérelt teremben minden kedden, illetőleg pénteken bibliai előadásokat, az u. n. «héber óra» alatt pedig vasárnap délutánonként keresztény tanításokat tart, mely oktatások következtében közvetlenül ugyan kevés izraelita keresztelkedik ki, de a kereszténység iránti vonzalom csírája számos fiatal kebelbe beültettetik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is