Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
staub burn
staub butt
staub cig
staub fag

Magyar Magyar Német Német
Staub... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Staub

Móric, pedagogus és botanikus, szül. Pozsonyban 1842 szept. 18. Elvégezte az elemi tanítóképzőt, látogatta a pesti, berlini és bonni egyetemet. 1858-67. a fővárosi elemi iskolákban, 1867/8-1873/4. a budai kir. főreáliskolában működött, az 1872/3-iki tanév óta a gyakorló főgimnázium tanára. 1873-ban néhány emberbaráttal Budán rabsegélyző egyesületet alapított, a várbeli fogházban iskolát rendezett be és magára vállalta a rabok oktatását. A magyar jogászegylet 1888-ban a börtönügyi bizottságának tagjává választotta. A fogházi iskolákban tapasztaltakat az egyesület évi jelentéseiben hozta nyilvánosságra; az 1885-iki országos kiállítás közoktatásügyi csarnokában a fogházi és fegyházi oktatásra vonatkozó részt rendezte. 1879., midőn a filloxera megkezdette hazánkban is pusztításait, a főváros németajku szőllős gazdáinak nyilvános előadásban szolgáltatta a szükséges felvilágosítást (Die Reblaus und ihre Verwüstungen). 1878-92-ben az országos tanszermuzeum-bizottság tagja, 1895. elnökhelyettese. 1885. a kiállítás nagy jelentésébe irta a Középiskola és a Javító tanítás c. cikkeket. Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás közművelődési és közoktatásügyi csoportjainak tagja, az első csoport megbizásából elkészítette annak kiállítási tervezetét; a közoktatásügyi bizottság középiskolai albizottságának csoportbiztosa; a kiállítási főjelentésbe magyarország közművelődési és tudományos egyesületei c. részt irta. Számos didaktikai értekezése közül a következőket említjük: A porosz reáltanoda jelenlegi állapotja (1870); Adalékok a középiskolai tanárok pedagogiai kiképzéséről szóló kérdéshez (1872); A biologiai tudományok és módszerük történeti fejlődése (1894). Megindította a hazában a fitofenologiai megfigyeléseket (Phytophaenologiai tanulmányok, 1876; A phytophaenologiai megfigyelések egynéhány eredményéről, 1880; Sur l"état de la phytophénologie en Hongrie, 1881; Magyarország phaenologiai térképe, 1882; Az állandó melegösszegek és alkalmazásuk, 1882). Foglalkozik S. hazában talált ősvilági növények tanulmányozásával. A gyüjtött és szerzett ásatag növényekből a magy. kir. földtani intézetben az ősvilági növények gyüjteményét szervezte, mely ma 13,000-nél több példány. Ide vágó közleményei: Ctenopteris cycadea Bmgt. a magyarhoni fosszil flórában (1883); Heer Oszvald emlékezete (1884); A Zsilvölgy aquitánkori flórája (1886); Magyarország jégkorszaka és flórája (1891); A tavi rózsák multja és jelenje (1891); A gánóczi mésztufa flórája (1893) stb. S. a magyar földtani társulatnak 1886 óta első titkára és a Földtani Közlöny szerkesztője. 1879-96. a Berlinben megjelenő Botanischer Jahresbericht és 1891 óta a Neues Jahrbuch für Miner., Geol. und Palaeontologie munkatársa. A természettudományi társulat 50 éves jubileuma alkalmával kiadott emlékműben Munkálkodás a növénytan terén c. tanulmányt irt. 1892. a tőzegtelepek értékesítésének tanulmányozása céljából beutazta Észak- és Északnyugat-Németországot. 1897. királyi tanácsosi címet kapott. V. ö. A magyar kir. tanárképző intézeti gyakorló főgimnázium tanári karának irodalmi működése (1896).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is